Yönetmelikler


Yönetmelikler-Yönergeler

PDF

HTML

Basın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü Yönergesi

Engelli Öğrenci Brimi Yönergesi

Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu Yönergesi

Yabancı Diller Yüksekokulu Eğitim-Öğretim ve sınav Yönetmeliği

Geleneksek ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Türk İslam Sanatları ve Mimarisi  Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Yabancı Diller Yüksekokulu Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Geleneksek Türk Müziği Bölümü Türk Halk Oyunları Anasanat Dalı Özel Yetenek Sınavı Sınavı Yönergesi

Beden eğitimi ve Spor Eğitimi Anabilim Dalı Özel Yetenek Başvuru ve Değerlendirme Yönergesi

Lisans ve Önlisans Programlarına Uluslararası Öğrenci Kabulü

Yurtiçi ve Yurtdışı Bilimsel Etkinlik Katılımı Destekleme Yönergesi

Önlisans/Lisans Öğrenci Danışmanlığı Yönergesi

TBMYO Motorlu Araçlar ve Ulaşım Teknolojileri Bölümü
Deniz Ulaştırma ve İşletme Programı ve Gemi Makinaları İşletme Programı Öğrenci Kıyafet Yönergesi

Meslek Yüksekokulları Koordinatörlüğü Yönergesi

Pedagojk Formasyon Eğitimi Sertifika Programına İlişkin Usul ve Esaslar

Lisansüstü Eğitim Programları Uzmanlık Alan Dersi Yönergesi

Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Lisansüstü Programlara Kabul Yönergesi

Giresun Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Staj Yönergesi

Giresun Üniversitesi Yüksekokul Staj Yönergesi

 Giresun Üniversitesi Sağlık, Kültür Ve Spor Daire Başkanlığı Öğrenci Toplulukları Kuruluş ve İşleyiş Yönergesi

Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği  Yönergesi

Giresun Üniversitesi Kariyer Yönlendirme ve Bilgilendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Giresun Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi eğitim -Öğretim  ve  Sınav Yönetmeliği

Giresun Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Giresun Üniversitesi ve Yunus Emre Enstitüsü İşbirliği Protokolü

Giresun Üniversitesi ve Yunus Emre Enstitüsü Arasında Yurt Dışındaki Yunus Emre Kültür Merkezlerinde Giresun Üniversitesinin Tanıtımının Yapılmasına Dair İşbirliği Protokolü

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi İle Giresun Üniversitesi Arasınd a İşbirliği Programının YürütülmesiHakkında Protokol

Giresun Üniversitesi Kütüphane Yönergesi

Giresun Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği (YENİ)

Giresun Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Giresun Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrenci Yönergesi

Çift Ana Dal ve Yan Dal Eğitimi Yapılmasına İlişkin Uygulama Esasları Yönergesi

Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Bilgisayar Ağ Kullanim Yönergesi

Bütçe Performans İşlemleri ve İş Süreci

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İş süreci

Muhasebe kesin Hesap ve Raporlama İşlemlşeri İş Süreci

Stratejik Yönetim ve Planlama İşlemleri Süreci

Giresun Üniversitesi İmza Yetkileri Yönergesi

Giresun Üniversitesi Sosyal Amaçlı Tesisler Kurma,İşletme ve DenetimYönergesi

 Giresun Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Giresun Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi

Bilimsel Araştırma Projeleri Hazırlama, Değerlendirme ve İzleme Yönergesi

Giresun Üniversitesi Sürekli Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

Giresun Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Giresun Üniversitesi Karadeniz Stratejik Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

Giresun Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu Yönergesi

Giresun Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Öğrenci Teknik Gezi Yönergesi

Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi

 

Giresun Üniversitesi Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Programı Uygulama Esasları Yönergesi

Giresun Üniversitesi Etik Kurulu Yönergesi

Giresun Üniversitesi Etik Kurul İlkeleri

Giresun Üniversitesi Konut Yönergesi

Giresun Üniversitesi Kamu Konutları Tahsis Talep Beyannamesi

Giresun Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği (YENİ)

Giresun Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

Giresun Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

Giresun Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Giresun Üniversitesi Engelsiz Üniversite Birimi Yönergesi

Giresun Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrenci Adaylarının Lisansüstü Programlara Kabul Yönergesi

Giresun Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Programları Uzmanlık Alan Dersi Yönergesi

Giresun Üniversitesi Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına İlişkin Usul ve Esaslar

Giresun Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Koordinatörlüğü (MYOK) Yönergesi

Giresun Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Motorlu Araçlar ve Ulaşım Teknolojileri Bölümü Deniz Ulaştırma ve İşletme Programı ve Gemi Makineleri İşletme Programı Öğrenci Kıyafet Yönergesi

Giresun Üniversitesi Önlisans / Lisans Öğrenci Danışmanlığı Yönergesi

Giresun Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Giresun Üniversitesi Başarı Yönergesi

Giresun Üniversitesi Kayıt Yenileme Yönergesi

Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş,Çift Anadal,Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılmasına İlişkin Uygulama Esasları Yönergesi

Giresun Üniversitesi Spor Faaliyetlerinin Düzenlenmesi ve Yürütülmesi Hakkında Yönerge

Giresun Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Zorunlu Arapça Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi

Giresun Üniversitesi Bina ve Tesislerinin Yangından Korunmasına İlişkin Yönerge

                                             Yönerge-EK-1,3,4,5,7,8

                                             Yönerge-EK-2

                                             Yönerge-EK-6

                                             Yönerge-EK-9

                                             Yönerge-EK-10

Giresun Üniversitesi Açık Erişim Yönergesi

Giresun Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönergesi

Giresun Üniversitesi Karadeniz Kültür Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönergesi

Giresun Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönergesi

Giresun Üniversitesi Okul Öncesi Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönergesi

Giresun Üniversitesi Fındık Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönergesi

Giresun Üniversitesi İstatistik Danışmanlık Uygulama Araştırma Merkezi Yönergesi

Giresun Üniversitesi Yayın Yönergesi

Giresun Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü Yönergesi

Giresun Üniversitesi Engelli Öğrenci Birimi Yönergesi

Giresun Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu Yönergesi

Giresun Üniversitesi Botanik Bahçesi ve Herbaryum Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Giresun Üniversitesi Tanıtım Araçlarına İlişkin Uygulama Yönergesi