Üniversitemiz ve OMÜ arasında Bilimsel ve Teknolojik İş Birliği Protokolü İmzalandı

Üniversitemiz ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi arasında, her iki kurumun bilimsel ve teknolojik birikiminin paylaşılmasını öngören iş birliği protokolü imzalandı.

Rektörümüz Prof. Dr. Cevdet Coşkun ve OMÜ Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç’in imzaladığı protokol ile iki kurum arasında ortak araştırma geliştirme faaliyetlerinin yürütülmesi başta olmak üzere bir çok alanda ortak çalışma yapılması karara bağlandı.

OMÜ’de, 28 Kasım 2018 Perşembe günü imzalanan bu anlaşma ile GRÜ Teknoloji Transfer Ofisi, OMÜ bünyesinde faaliyet gösteren Teknoloji Transfer Ofisinin birikim ve deneyimlerinden yararlanabilecek. Ayrıca, bu anlaşma ile yeni teknoloji ve süreç geliştirme aşamalarına katkı sağlayacak kalite ve verim arttırıcı sonuçların alınması sağlanacak.