Türk Edebiyatında Romanın 40. Yılı

Üniversitemiz Şiir Topluluğunun Bulancak Ab-ı Hayat Derneği ve Türkiye Yazarlar Birliği Giresun Şubesi ile ortaklaşa düzenlediği “Türk Edebiyatında Romanın 40. Yılı” başlıklı panel, 30 Kasım 2018 Cuma günü Şehit Ömer Halisdemir konferans salonunda gerçekleşti.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan program, topluluk Akademik
Danışmanı ve aynı zamanda Türkiye Yazarlar Birliği Giresun Şubesi Başkanı Prof. Dr. Nazım Elmas’ın konuşmasıyla devam etti. “Şiire, sanata ve edebiyata zaman ayırmak, buna gayret etmek gerek” diyen Elmas, Nisan ayında yerel sanatçıların katılımıyla bir şiir şöleni yapmak istedikleri belirtti.

Açılış konuşmasının ardından başlayan panelde konuşan Prof. Dr. Şaban Sağlık, Türk romanına ve yıllar içerisindeki gelişimine değindi. Roman türünün Türk edebiyatına geç girmesinin yaşam tarzıyla açıklanabileceğini ifade eden Şaban Sağlık konuşmasında, Cumhuriyet dönemi ve günümüz romancılığına, dönemin yazarlarından ve eserlerinden örnekler vererek değindi.

Türkiye’de 80 darbesinin bir çok alanda olduğu gibi edebiyatta da büyük etkilerinin hissedildiğini, bir çok sanatçının ve eserlerinin bundan etkilendiğini ifade eden Sağlık,  bu dönemin ardından  postmodern roman anlayışının Türk edebiyatına yerleşmeye başladığını söyledi.

Konuşmasında medya-edebiyat ilişkisine de değinen Prof. Dr. Şaban Sağlık’ın ardından, Prof. Dr. Mehmet Narlı söz aldı. Romanın diğer edebiyat türlere göre daha yeni bir edebi form olduğunu belirten Narlı, bu türün Avrupa’da 16. yüzyılda, bizde ise 19. yüzyılda ortaya çıktığını söyledi.

Türk edebiyatının geçirdiği süreçlere farklı bir perspektiften bakan Prof Dr. Mehmet Narlı, özellikle seksen sonrası dönemde ortaya çıkan yeni roman anlayışına ve bunun Türk edebiyatına etkilerine değindi.

Yazarların, özellikle roman yazarlarının ele aldıkları konularla toplumlar üzerinde yadsınamaz bir etki oluşturduklarına vurgu yapan Narlının konuşmasının ardından program soru-cevap bölümüyle sona erdi.

Üniversitemiz personeli ve öğrencilerin yoğun ilgi gösterdikleri panelin sonunda Prof. Dr. Nazım Elmas, günün anısına hazırlanan hediyeleri konuşmacılara takdim etti.