Mühendislik Fakültesinde “Tarihi Yapıların Korunması ve Restorasyon” Semineri Düzenlendi

Üniversitemiz Genç İnşat Mühendisleri Topluluğunun düzenlediği ve Mimar Ahmet Çelebi’nin konuşmacı olarak katıldığı, “Tarihi Yapıların Korunması ve Restorasyon ” başlıklı seminer, 04 Aralık 2018 Salı günü Güre Yerleşkesi Mühendislik Fakültesi Harezmi Salonunda gerçekleştirildi.

Seminere, restorasyonun genel tanımıyla başlayan Çelebi, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu çerçevesinde restorasyon çalışmaları için belirlenen kriterlere değinerek sözlerini sürdürdü.

Kapsamlı restorasyon çalışmalarında izlenmesi gereken aşamaları ayrıntılı bir şekilde aktaran Ahmet Çelebi, Karadeniz Bölgesinde bulunan tarihi eserlerde yapılmış restorasyon çalışmalarından örnekler verdi.

Restorasyonun, tarihi eserlerin aslına uygun şekilde korunabilmesi için büyük önem taşıdığını söyleyen Çelebi, ülke genelinde birçok eserin, uygun teknikler kullanılmadığı için tahrip olduğunu belirtti.

Üniversitemiz akademisyenleri ve öğrencilerin katıldığı program, soru-cevap bölümünün ardından sonra erdi.