GRÜ’de, “Geçmişten Günümüze Romanya Tarihi” Konferansı

Üniversitemiz Romen Dili ve Kültürü Topluluğu tarafından düzenlenen ve Bayburt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Serdar Göktaş’ın konuşmacı olarak katıldığı, “Geçmişten Günümüze Romanya Tarihi” başlıklı konferans, 27 Aralık 2018 Perşembe günü Mehmet Akif Ersoy Konferans Salonunda gerçekleştirildi.

Açılış konuşmasının ardından kürsüye çıkan Serdar Göktaş, kendisinin de Giresun Üniversitesi mezunu olduğunu belirterek, program sebebiyle Giresun’da olmanın kendisi için özel bir anlam taşıdığını belirterek sözlerine başladı.

Romanya tarihi hakkında çok az bilinen konulara ve Osmanlı döneminde yaşananlara değinen Göktaş, konuşmasını şu şekilde sürdürdü: “Tarihî kayıtlardan bugünkü Romanya arazisinin ilk sahiplerinin eski çağlarda Daçyalılar ve Getailer oldukları anlaşılmaktadır. Rumenler, Roma döneminde sahip oldukları Lâtin kimliğini daima muhafaza etmişler ve uğradıkları akınlara rağmen yabancı unsurlarla karışmaksızın varlıklarını devam ettirmeyi başarmışlardır. XIII. yüzyılda Kiril alfabesini kabul etmiş olmalarına rağmen, bu alfabeyi Rumen ulusal hareketi sonrasında terk ederek yüzyıllar sonra tekrar Lâtin alfabesine dönmüşlerdir.

Osmanlı Devleti döneminde eyalâtı mümtaze (ayrıcalıklı eyaletler), memleketeyn (iki ülke) adlarıyla anılan Eflâk ve Buğdan prenslikleri, iç işlerinde serbest, dış işlerinde Osmanlı Devleti’ne bağlı bir biçimde yönetilmişlerdir.

Rumen ulusal modern devletinin kurulması, 1848 İhtilâli Programı çerçevesinde Paris Anlaşması’yla (1856) mümkün olmuştur. 1877-1878 Osmanlı-Rus savaşı Romanya için bir dönüm noktası teşkil etmektedir. 10 Mayıs 1879 tarihinde Romanya Prensi Karol, I. Karol unvanı ile Romanya kralı ilân edilmiştir. I. Dünya Savaşı’nda Almanya’ya yenildi. Savaşın sonunda Almanya İtilaf Devletlerine yenilince Romanya’nın şansı tekrar değişti. Versailles Barış Antlaşması’nda Bukovia ve Transilvanya Romanya’ya verildi. Böylece Romanya I. Dünya Savaşı’ndan oldukça genişlemiş bir şekilde çıktı.

1. Dünya Savaşı’na Almanya’nın tarafında girdi. . Romanya, savaştan yenik çıkılmasının sonucu olarak Sovyet işgaline maruz kalmış ve Besarabya’yı Sovyetler Birliği’ne bırakmak zorunda kalmıştır. Ülkede 1947 yılında krallık kaldırılmış ve komünist Romanya Halk Cumhuriyeti ilan edildi.

1989 İhtilâli’nden sonra Romanya, demokrasiye geçiş ve serbest piyasa iktisadı kurallarını uygulama kararı vermiş ve kurulan ilk hükûmet açıklamasında, ana hedef “Avrupa kulübüne dâhil olmak” olarak belirtilmiştir.

1 Ocak 2007 tarihinde Avrupa Birliği’ne üye olan Romanya, bu birliğin en büyük 9. devletidir. Romanya Bayrağının üzerindeki Mavi renk, özgürlüğü ve refahı; sarı renk, ülkenin madenlerini ve güneşi; kırmızı renkse, savaşlarda dökülen kanı sembolize etmektedir.”

Akademik ve idari personel ile öğrencilerin ilgi gösterdiği program sonunda Dr. Öğr. Üyesi Serdar Göktaş’a teşekkür belgesini Topluluk Akademik Danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Nilgün İsmail takdim etti.