İNTİHAL PROGRAMLARI (TURNITIN ve ITHENTICATE) KULLANIMI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

İNTİHAL PROGRAMLARI KULLANIMI HAKKINDA BİLGİLENDİRME.

TURNITIN  Ulaşmak için tıklayınız.

ITHENTICATE Ulaşmak için tıklayınız.