Menü

Giresun Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu Müdürlüğü

Giresun Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu,  Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 03.06.2011 tarih ve 023397 sayılı yazıları ile 28.03.1983 tarih ve 2809 sayılı Kanun’ un 4633 Sayılı Kanun’la değişik ek 30’ uncu Maddesine göre Bakanlar Kurulunca 26.09.2011 tarihinde kurulmuş, 24.10.2011 tarih ve 28094 sayılı ile Resmi Gazetede yayımlanarak Giresun Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu kurulması yürürlüğe girmiştir. Yükseköğretim Yürütme Kurulunca Sivil Hava Uluştırma İşletmeciliği Bölümün adı  HavacIlık Yönetimi Bölümü  olarak değiştirilmiştir.

Tarihçe

Giresun Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu,  Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 03.06.2011 tarih ve 023397 sayılı yazıları ile 28.03.1983 tarih ve 2809 sayılı Kanun’ un 4633 Sayılı Kanun’la değişik ek 30’ uncu Maddesine göre Bakanlar Kurulunca 26.09.2011 tarihinde kurulmuş, 24.10.2011 tarih ve 28094 sayılı ile Resmi Gazetede yayımlanarak Giresun Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu kurulması yürürlüğe girmiştir. Sivil Havacılık Yüksekokulumuz bünyesinde Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Bölümünün açılması için Üniversitemiz Senatosunun 29.05.2013 tarih ve 2013-79-07 sayılı kararı ise 12.06.2013 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında incelenmiş ve 2547 sayılı Kanun’un 2880 sayılı Kanun’la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca yapılan teklif uygun görülerek açılmasına karar verilmiştir.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı 13.10.2015 tarih ve 78850160-101.03.01/56157 sayılı yazıları ekinde alınan ve 12.10.2015 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu Başkanlığı ile Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü arasında imzalanan işbirliği protokolü çerçevesinde oluşturulan, Sivil Havacılık Komisyon görüşü çerçevesinde; alınan kararlar dikkate alınarak, 07.10.2015 tarihli Yüksekseköğreteim Yürütme Kurulu’nda proğram adı değişikliği ile koşullar karara bağlanarak Müdürlüğümüz Sivil Hava Uluştırma İşletmeciliği Bölüm adı Havacılık Yönetimi Bölümü olarak değiştirilmesine karar verilmiştir.

Misyon / Vizyon

MİSYONUMUZ

Bu bölümde, havacılık sektöründeki işletmelerin yönetiminde ve yer hizmetlerinde çalışacak olan; çabuk karar verebilen, kavramsal düşünebilen ve aynı zamanda operasyonel düzeydeki faaliyetlere hâkim olabilen çok yönlü yönetici adaylarının yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca sorumluluk alan, katılımcı bir liderlik yaklaşımı ve takım çalışması ile hep daha iyiyi hedefleyen çalışanlar olarak yetiştirmek de bölümün amaçlarındandır. Öğrenciler derslerde öğrendiklerini stajlarında edindikleri tecrübe ile de pekiştireceklerdir. Böylece mezun olduklarında bu görevleri başarıyla üstlenecek kapasitede olacaklardır. Derslerde ise havacılık sektörü üzerine yazılmış kitaplar ve bilimsel makaleler, haberler, vaka çalışmaları, tarihçeler gibi çeşitli kaynaklar kullanılması hedeflenilmektedir. Böylece öğrenciler bilgi birikimi yanında bilgiyi arama ve işlerine yarayacak bilgiyi seçebilme becerilerini de geliştirir ve havacılık sektöründeki işletmelerde orta ve üst düzey yöneticilerin sorumluluk alanlarını ve görevlerini örneklerle incelemiş olacaklardır.

Yüksekokulumuz öğrencilerinin yetiştirilmesinde olduğu kadar başta Giresun ve çevresi olmak üzere ulusal ve uluslar arası sahada ihtiyaç duyulan alanlarda personel yetiştirmek ve bilimsel katkıyı sağlamak, güncel yöntem ve teknikler gibi yeterliliklerin kazanılmasına yönelik planlar yapmak, projeler üretmek ve önlemler almayı hedeflemektedir.

VİZYONUMUZ

Üniversitemiz Sivil Havacılık Yüksekokulu ülkemizde gelişmekte olan ve son yıllarda büyük bir ilerleme gösteren havacılık sektörünün ihtiyaç duyduğu yönetici ve teknik personelin yetiştirilmesi amacıyla   24.10.2011 tarih ve 28094 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak GİRESUN Merkez Kampüsünde kurulmuştur. Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Bölümünün adı Havacılık Yönetimi Bölümü olarak değiştirilmiş  lisans programı olan bir okulumuzdur

Havacılık yönetiminin kavranması ve ilkelerinin içselleştirilmesi suretiyle, ilmi geçmişinden ve tarihi derinliğinden haberdar, gününü anlayan, çevresini aydınlatan ve yarınları  için planları olan, toplumun tüm katmanlarına hitap eden, değişen hayat şartlarının farkında olan, geleceğe yönelik projeler üreten, grup çalışmasını teşvik eden, şeffaf, katılımcı ve paylaşımcı bir yönetime sahip, sürekli olarak kendini yenileyen bireyler yetiştirmektir. Üniversitemizin öğrencisi ve mensubu olunmaktan gurur duyulan seçkin bir Yüksekokul olmaktır.

SİVİL HAVACILIK YÜKSEKOKUL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETİMİ

Prof.Dr.Beyhan KESİK
Sivil Havacılık Yüksekokulu Müdürü

beyhan.kesik@giresun.edu.tr


Doç.Dr. Mehmet Galip İÇDUYGU

Sivil Havacılık Yüksekokulu Müd.Yrd.

mehmet.icduygu@giresun.edu.tr


Muharrem ESENKAYA

Sivil Havacılık Yüksekokul Sekreteri

muharrem.esenkaya@giresun.edu.tr

AKADEMİK KADRO

Doç.Dr. Mehmet Galip İÇDUYGU

Sivil Havacılık Yüksekokulu Müd.Yrd.

mehmet.icduygu@giresun.edu.tr


Yrd.Doç.Dr. Kemal GÜNDOĞDU
Sivil Havacılık Yüksekokulu Müdürlüğü

kemal.gundogdu@giresun.edu.tr


Yrd.Doç.Dr. Oğuz OĞUR

Sivil Havacılık Yüksekokulu Müdürlüğü

oguz.ugur@giresun.edu.tr


Yrd.Doç.Dr. Osman SİRKECİ

Sivil Havacılık Yüksekokulu Müdürlüğü

osman.sirkeci@giresun.edu.tr

Havacılık Yönetimi Bölüm Başkanlığı

Sivil Havacılık Yüksekokulu Müdürlüğü

Giresun Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu Müdürlüğü

Gaziler Mah. Prof.Dr. Ahmet Taner KIŞLALI Cad. 48/2 Güre / GİRESUN
Telefon : 0 (454) 310 17 08
Faks : 0 (454) 315 17 18

E-mail: sivilhavacilik@giresun.edu.tr

X