Menü

Giresun Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu Müdürlüğü

Giresun Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu,  Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 03.06.2011 tarih ve 023397 sayılı yazıları ile 28.03.1983 tarih ve 2809 sayılı Kanun’ un 4633 Sayılı Kanun’la değişik ek 30’ uncu Maddesine göre Bakanlar Kurulunca 26.09.2011 tarihinde kurulmuş, 24.10.2011 tarih ve 28094 sayılı ile Resmi Gazetede yayımlanarak Giresun Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu kurulması yürürlüğe girmiştir. Yükseköğretim Yürütme Kurulunca Sivil Hava Uluştırma İşletmeciliği Bölümün adı  HavacIlık Yönetimi Bölümü  olarak değiştirilmiştir.

Tarihçe

Giresun Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu,  Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 03.06.2011 tarih ve 023397 sayılı yazıları ile 28.03.1983 tarih ve 2809 sayılı Kanun’ un 4633 Sayılı Kanun’la değişik ek 30’ uncu Maddesine göre Bakanlar Kurulunca 26.09.2011 tarihinde kurulmuş, 24.10.2011 tarih ve 28094 sayılı ile Resmi Gazetede yayımlanarak Giresun Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu kurulması yürürlüğe girmiştir. Sivil Havacılık Yüksekokulumuz bünyesinde Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Bölümünün açılması için Üniversitemiz Senatosunun 29.05.2013 tarih ve 2013-79-07 sayılı kararı ise 12.06.2013 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında incelenmiş ve 2547 sayılı Kanun’un 2880 sayılı Kanun’la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca yapılan teklif uygun görülerek açılmasına karar verilmiştir.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı 13.10.2015 tarih ve 78850160-101.03.01/56157 sayılı yazıları ekinde alınan ve 12.10.2015 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu Başkanlığı ile Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü arasında imzalanan işbirliği protokolü çerçevesinde oluşturulan, Sivil Havacılık Komisyon görüşü çerçevesinde; alınan kararlar dikkate alınarak, 07.10.2015 tarihli Yüksekseköğreteim Yürütme Kurulu’nda proğram adı değişikliği ile koşullar karara bağlanarak Müdürlüğümüz Sivil Hava Uluştırma İşletmeciliği Bölüm adı Havacılık Yönetimi Bölümü olarak değiştirilmesine karar verilmiştir.

Misyon / Vizyon

MİSYONUMUZ

Bu bölümde, havacılık sektöründeki işletmelerin yönetiminde ve yer hizmetlerinde çalışacak olan; çabuk karar verebilen, kavramsal düşünebilen ve aynı zamanda operasyonel düzeydeki faaliyetlere hâkim olabilen çok yönlü yönetici adaylarının yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca sorumluluk alan, katılımcı bir liderlik yaklaşımı ve takım çalışması ile hep daha iyiyi hedefleyen çalışanlar olarak yetiştirmek de bölümün amaçlarındandır. Öğrenciler derslerde öğrendiklerini stajlarında edindikleri tecrübe ile de pekiştireceklerdir. Böylece mezun olduklarında bu görevleri başarıyla üstlenecek kapasitede olacaklardır. Derslerde ise havacılık sektörü üzerine yazılmış kitaplar ve bilimsel makaleler, haberler, vaka çalışmaları, tarihçeler gibi çeşitli kaynaklar kullanılması hedeflenilmektedir. Böylece öğrenciler bilgi birikimi yanında bilgiyi arama ve işlerine yarayacak bilgiyi seçebilme becerilerini de geliştirir ve havacılık sektöründeki işletmelerde orta ve üst düzey yöneticilerin sorumluluk alanlarını ve görevlerini örneklerle incelemiş olacaklardır.

Yüksekokulumuz öğrencilerinin yetiştirilmesinde olduğu kadar başta Giresun ve çevresi olmak üzere ulusal ve uluslar arası sahada ihtiyaç duyulan alanlarda personel yetiştirmek ve bilimsel katkıyı sağlamak, güncel yöntem ve teknikler gibi yeterliliklerin kazanılmasına yönelik planlar yapmak, projeler üretmek ve önlemler almayı hedeflemektedir.

VİZYONUMUZ

Üniversitemiz Sivil Havacılık Yüksekokulu ülkemizde gelişmekte olan ve son yıllarda büyük bir ilerleme gösteren havacılık sektörünün ihtiyaç duyduğu yönetici ve teknik personelin yetiştirilmesi amacıyla   24.10.2011 tarih ve 28094 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak GİRESUN Merkez Kampüsünde kurulmuştur. Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Bölümünün adı Havacılık Yönetimi Bölümü olarak değiştirilmiş  lisans programı olan bir okulumuzdur

Havacılık yönetiminin kavranması ve ilkelerinin içselleştirilmesi suretiyle, ilmi geçmişinden ve tarihi derinliğinden haberdar, gününü anlayan, çevresini aydınlatan ve yarınları  için planları olan, toplumun tüm katmanlarına hitap eden, değişen hayat şartlarının farkında olan, geleceğe yönelik projeler üreten, grup çalışmasını teşvik eden, şeffaf, katılımcı ve paylaşımcı bir yönetime sahip, sürekli olarak kendini yenileyen bireyler yetiştirmektir. Üniversitemizin öğrencisi ve mensubu olunmaktan gurur duyulan seçkin bir Yüksekokul olmaktır.

SİVİL HAVACILIK YÜKSEKOKUL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETİMİ

Prof.Dr.Beyhan KESİK
Sivil Havacılık Yüksekokulu Müdürü

beyhan.kesik@giresun.edu.tr


Doç.Dr. Mehmet Galip İÇDUYGU

Sivil Havacılık Yüksekokulu Müd.Yrd.

mehmet.icduygu@giresun.edu.tr


Muharrem ESENKAYA

Sivil Havacılık Yüksekokul Sekreteri

muharrem.esenkaya@giresun.edu.tr

Yüksekokul Kurulu

Prof.Dr.Beyhan KESİK
Doç.Dr.Mehmet Galip İÇDUYGU
Yüksekokul Sekreteri Muharrem ESENKAYA

Yüksekokul Yönetim Kurulu

Prof.Dr.Beyhan KESİK
Doç.Dr.Mehmet Galip İÇDUYGU
Dr.Öğr.Üye.Osman SİRKECİ
Dr.Öğr.Üyesi Oğuz OĞUR
Yüksekokul Sekreteri Muharrem ESENKAYA

AKADEMİK KADRO

Doç.Dr Mehmet Galip İÇDUYGU

Sivil Havacılık Yüksekokulu Müd.Yrd.

mehmet.icduygu@giresun.edu.tr


Dr.Öğr.Üyesi Kemal GÜNDOĞDU
Sivil Havacılık Yüksekokulu Müdürlüğü

kemal.gundogdu@giresun.edu.tr


Dr.Öğr.Üyesi Oğuz OĞUR

Sivil Havacılık Yüksekokulu Müdürlüğü

oguz.ugur@giresun.edu.tr


Dr.Öğr.Üyesi Osman SİRKECİ

Sivil Havacılık Yüksekokulu Müdürlüğü

osman.sirkeci@giresun.edu.tr

İdari Kadro

Muharrem ESENKAYA

Sivil Havacılık Yüksekokul Sekreteri

muharrem.esenkaya@giresun.edu.tr

Havacılık Yönetimi Bölüm Başkanlığı

Havacılık Yönetim Bölüm Başkanlığı
Doç.Dr.Mehmet Galip İÇDUYGU
Bölüm Başkanı

Akademik Takvim

Duyurular

Ders İçerikleri

2018-2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI LİSANS DERSLERİ
BİRİNCİ YIL
I. YARIYIL II.YARIYIL
Kod Dersin adı T U AKTS Kod Dersin adı T U AKTS
HY 101 Matematik 4 0 5 HY 102 Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı 2 2 4
HY 103 Sivil Havacılığa Giriş 3 0 4 HY 104 Uçak Temel Bilgisi 2 0 3
HY 105 İşletmeye Giriş 3 0 5 HY 106 Hukukun Temel

Kavramları

2 0 3
HY 107 İngilizce-I 8 0 10 HY 108 İngilizce-II* 8 0 10
TDB 101 Türk Dili-I 2 0 2 TDB 102 Türk Dili-II 2 0 2
TCE Toplumsal Cinsiyet Eşitliği 2 0 2 HY 110 İktisada Giriş 3 0 6
Alan  Dışı (Seçmeli) 0 2 2 Alan Dışı (Seçmeli) 0 2 2
TOPLAM 23 2 30 TOPLAM 19 4 30
 
İKİNCİ YIL
III. YARIYIL IV. YARIYIL
Kod Dersin adı T U AKTS Kod Dersin adı T U AKTS
AITB 191 Atatürk İlkelerive İnkılap Tarihi-I 2 0 2 AITB 192 Atatürk İlkeleri

ve İnkılap Tarihi-II

2 0 2
HY 201 Havaalanı Donanım ve

Faaliyetleri

3 0 4 HY 202 Hava Trafik Kuralları

ve Hizmetleri

3 0 4
HY 203 İşletme Finansmanı 2 0 2 HY 204 İngilizce-IV* 8 0 10
HY 205 İngilizce-III* 8 0 10 HY 206 Staj 2 0 2
Alan İçi A  (Seçmeli ) 2 0 4   Alan İçi B  (Seçmeli ) 2 0 4
Alan İçi A  (Seçmeli ) 2 0 4   Alan İçi B  (Seçmeli ) 2 0 4
Alan İçi A  (Seçmeli ) 2 0 4   Alan İçi B  (Seçmeli ) 2 0 4
TOPLAM 21 0 30 TOPLAM 21   30
 
ÜÇÜNCÜ YIL
V. YARIYIL VI. YARIYIL
Kod Dersin adı T U AKTS Kod Dersin adı T U AKTS
HY 301 Havacılık İşletmelerinde

Finansman

2 0 4 HY 302 Haberleşme ve

Seyrüsefer Sistemleri

3 0 4
HY 305 Hava Kargo Taşımacılığı 2 0 4 HY 304 Yolcu Hizmetleri 2 0 2
HY 307 İngilizce-V* 6 0 8 HY 306 İngilizce-VI* 6 0 8
HY 309 Havacılık İngilizcesi I* 4 0 6 HY 308 Havacılık İngilizcesi II* 4 0 6
Alan İçi C  (Seçmeli ) 2 0 4 HY 310 Staj 2 0 2
Alan İçi C  (Seçmeli ) 2 0 4 Alan İçi D  (Seçmeli ) 2 0 4
Alan İçi D  (Seçmeli ) 2 0 4
TOPLAM 18 0 30 TOPLAM 21 0 30
               
               
DÖRDÜNCÜ YIL
VII. YARIYIL VIII. YARIYIL
Kod Dersin adı T U AKTS Kod Dersin adı T U AKTS
HY 401 Havayolu Pazarlaması 3 0 4 HY 402 Havacılık Güvenliği 3 0 4
HY 403 Hava Hukuku 3 0 6 HY 404 Ramp Güvenliği 3 0 4
HY 405 Maliyet ve Yönetim

Muhasebesi

3 0 6 HY 406 Uçuş Bilgi Sistemleri 3 0 4
HY 407 Havacılık

İngilizcesi III*

4 0 6 HY 408 Havacılık

İngilizcesi IV*

4 0 6
Alan İçi E  (Seçmeli ) 2 0 4 HY 410 Bitirme Projesi 0 4 4
Alan İçi E  (Seçmeli ) 2 0 4 Alan İçi F  (Seçmeli ) 2 0 4
Alan İçi F  (Seçmeli ) 2 0 4
TOPLAM 17 0 30 TOPLAM 17 4 30
           

Kalite Yönetim Sistemi

Kalite Güvence Ekibi
İç Kontrol
-Teşkilat Şeması
-İş Akış Şeması
-Görev Tanımları
-Acil Durum Eylem Planı
Kalite Toplantıları
Faaliyat Raporları
Gelişim Göstergeleri
Kurum İçi Değerlendirme Raporu

Bologna

Program Tanımları 

Kuruluş

2013
Kazanılan Derece
Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Havacılık Yönetimi  alanında Lisans derecesine sahip olunur.
Derecenin Düzeyi
Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Havalimanına giriş kaili almasına engel oluşturacak herhangi bir Adli Sicil Kaydı ve Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak. Mesleği ve/veya meslekte verilen görevi icra etmesine engel oluşturacak herhangi bir sağlık sorunu bulunmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden sağlık raporu almak (işitme kaybı/eksikliği, görme kaybı/eksikliği vs.)
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Formal
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Lisans derecesi için toplam 46 ders ve 240 kredi almış olmak ve en az 40 günlük zorunlu staj programını tamamlamak gerekmektedir
Program Profili
Havacılık Yönetimi Bölümü havaalanlarında ve havayolu şirketlerinde çalışacak olan geleceğin yöneticilerini yetiştirmek amacı ile lisans eğitimi vermek üzere kurulmuştur. Bölümde işletmecilik dersleri ve temel havacılık dersleri alarak hava ve havacılık yönetimi temel bilgisine sahip mezunlar yetiştirilmesi ve sektörden gelen talep doğrultusunda eğitim kursları yürütülmesi düşünülmektedir. Bölümün iş dünyası ile kurmuş olduğu yakın iş birlikleri öğrencilerin mezuniyet öncesi iş hayatı ile tanışmasına fırsat yaratacağına inanılmaktadır.
 Mezunların İstihdam Profilleri

Bölümden mezun olanlar çeşitli sektörlerde, kamu ve özel kuruluşlarda, hava yolu şirketlerinde ve yer hizmetleri, kargo hizmetleri, uçuş operasyonu, havaalanı planlama hizmetleri gibi çeşitli havaalanı hizmetlerinde, uluslar arası seviyede iş bulma imkânına sahip olacaklardır. Havacılık sektörünün hızlı gelişimi ve bu alanda nitelikli elemanlara karşı her geçen gün artan ihtiyaç, bu alanda yetişmiş uzmanlara duyulan talebin gelecekte daha da yüksek olacağını göstermesi bakımından bölüm mezunlarının en büyük avantajıdır.

Havacılık Yönetimi bölümünden mezun olacak öğrencilerin şu sahalarda istihdam edilebilmeleri mümkündür. Bunlar özel işletmeler, Hava alanları, Hava ulaştırma yolcu hizmetleri, Kargo hizmetleri, Uçuş operasyon planlaması, Uçuş pazarlaması, Hava alanı planlaması, Operasyon memuru, Operasyon Şefi, Operasyon Supervisor, Yolcu hizmetleri memuru, Yolcu hizmetleri Şefi, Yolcu hizmetleri Supervisor, Kargo memuru, Kargo Şefi, Kargo Supervisor, Ramp Memuru, Ramp Şefi, Ramp Supervisor, İstasyon Müdürü vs daha birçok alandan oluşmaktadır.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Havacılık Yönetimi Mezunları bu alanda yüksek lisans ve doktora derecelerine başvuruda bulunabilir. Genel bir adlandırmayla bölüm mezunları “Sivil Hava Ulaştırma İşletmecisi” olarak tanımlansa da, reel sektörde çok farklı pozisyonlarda görev almaktadırlar.  “Kariyer pozisyonları” olarak adlandırılan bu pozisyonlar uzmanlık ve sorumluluk mevkilerinden başlayıp ilk kademe yönetimi, orta kademe yönetimi ve zamanla üst kademe yönetimi düzeylerine doğru genişleyebilmektedir.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Genel kural olarak değerlendirme, her ders için bir ara sınav (%40) ve bir final sınavı (%60) şeklindedir. Bazı dersler ödev ya da seminer gerektirebilir.
Mezuniyet Koşulları

Programdan mezun olabilmek için zorunlu derslerden geçer not aldıktan sonra, Yüksekokulumuz tarafından hava yolu şirketleri, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve alanda faaliyet gösteren diğer kumu kuruluşları ile yapılacak protokoller sonucunda öğrencilerimizin staj ve benzeri çalışmaları yapmaları sağlanmış olacaktır.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı.
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Giresun Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu Müdürlüğü Gaziler Mah. Prof.Dr. Ahmet Taner KIŞLALI Cad. 48/2 Güre / GİRESUN
Bölüm Olanakları
Bölümde 1 Doçent, 3 Dr. Öğretim Üyesi ile çalışmaları sürdürülmektedir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018-2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI LİSANS DERSLERİ

BİRİNCİ YIL
I. YARIYIL II.YARIYIL
Kod Dersin adı T U AKTS Kod Dersin adı T U AKTS
HY 101 Matematik 4 0 5 HY 102 Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı 2 2 4
HY 103 Sivil Havacılığa Giriş 3 0 4 HY 104 Uçak Temel Bilgisi 2 0 3
HY 105 İşletmeye Giriş 3 0 5 HY 106 Hukukun Temel

Kavramları

2 0 3
HY 107 İngilizce-I 8 0 10 HY 108 İngilizce-II* 8 0 10
TDB 101 Türk Dili-I 2 0 2 TDB 102 Türk Dili-II 2 0 2
TCE Toplumsal Cinsiyet Eşitliği 2 0 2 HY 110 İktisada Giriş 3 0 6
Alan  Dışı (Seçmeli) 0 2 2 Alan Dışı (Seçmeli) 0 2 2
TOPLAM 23 2 30 TOPLAM 19 4 30
 
İKİNCİ YIL
III. YARIYIL IV. YARIYIL
Kod Dersin adı T U AKTS Kod Dersin adı T U AKTS
AITB 191 Atatürk İlkelerive İnkılap Tarihi-I 2 0 2 AITB 192 Atatürk İlkeleri

ve İnkılap Tarihi-II

2 0 2
HY 201 Havaalanı Donanım ve

Faaliyetleri

3 0 4 HY 202 Hava Trafik Kuralları

ve Hizmetleri

3 0 4
HY 203 İşletme Finansmanı 2 0 2 HY 204 İngilizce-IV* 8 0 10
HY 205 İngilizce-III* 8 0 10 HY 206 Staj 2 0 2
Alan İçi A  (Seçmeli ) 2 0 4   Alan İçi B  (Seçmeli ) 2 0 4
Alan İçi A  (Seçmeli ) 2 0 4   Alan İçi B  (Seçmeli ) 2 0 4
Alan İçi A  (Seçmeli ) 2 0 4   Alan İçi B  (Seçmeli ) 2 0 4
TOPLAM 21 0 30 TOPLAM 21   30
 
ÜÇÜNCÜ YIL
V. YARIYIL VI. YARIYIL
Kod Dersin adı T U AKTS Kod Dersin adı T U AKTS
HY 301 Havacılık İşletmelerinde

Finansman

2 0 4 HY 302 Haberleşme ve

Seyrüsefer Sistemleri

3 0 4
HY 305 Hava Kargo Taşımacılığı 2 0 4 HY 304 Yolcu Hizmetleri 2 0 2
HY 307 İngilizce-V* 6 0 8 HY 306 İngilizce-VI* 6 0 8
HY 309 Havacılık İngilizcesi I* 4 0 6 HY 308 Havacılık İngilizcesi II* 4 0 6
Alan İçi C  (Seçmeli ) 2 0 4 HY 310 Staj 2 0 2
Alan İçi C  (Seçmeli ) 2 0 4 Alan İçi D  (Seçmeli ) 2 0 4
Alan İçi D  (Seçmeli ) 2 0 4
TOPLAM 18 0 30 TOPLAM 21 0 30
               
               
DÖRDÜNCÜ YIL
VII. YARIYIL VIII. YARIYIL
Kod Dersin adı T U AKTS Kod Dersin adı T U AKTS
HY 401 Havayolu Pazarlaması 3 0 4 HY 402 Havacılık Güvenliği 3 0 4
HY 403 Hava Hukuku 3 0 6 HY 404 Ramp Güvenliği 3 0 4
HY 405 Maliyet ve Yönetim

Muhasebesi

3 0 6 HY 406 Uçuş Bilgi Sistemleri 3 0 4
HY 407 Havacılık

İngilizcesi III*

4 0 6 HY 408 Havacılık

İngilizcesi IV*

4 0 6
Alan İçi E  (Seçmeli ) 2 0 4 HY 410 Bitirme Projesi 0 4 4
Alan İçi E  (Seçmeli ) 2 0 4 Alan İçi F  (Seçmeli ) 2 0 4
Alan İçi F  (Seçmeli ) 2 0 4
TOPLAM 17 0 30 TOPLAM 17 4 30
           

Sivil Havacılık Yüksekokulu Müdürlüğü

Giresun Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu Müdürlüğü

Gaziler Mah. Prof.Dr. Ahmet Taner KIŞLALI Cad. 48/2 Güre / GİRESUN
Telefon : 0 (454) 310 17 08
Faks : 0 (454) 315 17 18

E-mail: sivilhavacilik@giresun.edu.tr

X