Kurul ve Ekip Kararları

 

Strateji Geliştirme Kurulu Kararları
STRATEJİ GELİŞTİRME KURULU KARARI-01
STRATEJİ GELİŞTİRME KURULU KARARI-02
STRATEJİ GELİŞTİRME KURULU KARARI-03

 

Stratejik Planlama Ekibi Kararları
STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ KARARI-01
STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ KARARI-02