Anketler

Anketin Konusu Açıklamalar
Bu anketi Üniversitemiz akademik ve idari bütün çalışanlarımız tarafından doldurmaları beklenmektedir.
Yalnızca dış paydaşlarımız (Üniversitemiz dışındaki üniversite çalışanları, kamu kurumu ve özel sektör çalışanları, STK üyeleri vb)  tarafından doldurulması beklenmektedir.
Yalnız üniversitemiz mezunları tarafından doldurulması beklenmektedir.
Yalnız mevcut öğrencilerimiz tarafından doldurulması beklenmektedir.