Yönetmelikler-Yönergeler

Giresun Üniversite-Kent İşbirliği Platformu Yönergesi (GÜKİP)
Giresun Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (GRÜ-TTO) Yönergesi
Giresun Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi
Kalite Komisyonu Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge
İç Kontrol ve  Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi
GRÜ Psikolojik Danışma ve  Rehberlik Uygulama ve Araştırma
Çevre Sorunları,Temiz Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği Taslağı
Arıtılmış Gerçeklik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
Basın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü Yönergesi
Engelli Öğrenci Birimi Yönergesi
Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu Yönergesi
Yabancı Diller Yüksekokulu Eğitim-Öğretim ve sınav Yönetmeliği
Geleneksek ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
Türk İslam Sanatları ve Mimarisi  Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
Yabancı Diller Yüksekokulu Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Geleneksek Türk Müziği Bölümü Türk Halk Oyunları Anasanat Dalı Özel Yetenek Sınavı Sınavı Yönergesi
Beden eğitimi ve Spor Eğitimi Anabilim Dalı Özel Yetenek Başvuru ve Değerlendirme Yönergesi
Lisans ve Önlisans Programlarına Uluslararası Öğrenci Kabulü
Yurtiçi ve Yurtdışı Bilimsel Etkinlik Katılımı Destekleme Yönergesi
Önlisans/Lisans Öğrenci Danışmanlığı Yönergesi
TBMYO Motorlu Araçlar ve Ulaşım Teknolojileri Bölümü
Deniz Ulaştırma ve İşletme Programı ve Gemi Makinaları İşletme Programı Öğrenci Kıyafet Yönergesi
Meslek Yüksekokulları Koordinatörlüğü Yönergesi
Pedagojk Formasyon Eğitimi Sertifika Programına İlişkin Usul ve Esaslar
Lisansüstü Eğitim Programları Uzmanlık Alan Dersi Yönergesi
Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Lisansüstü Programlara Kabul Yönergesi
Giresun Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Staj Yönergesi
Giresun Üniversitesi Yüksekokul Staj Yönergesi
 Giresun Üniversitesi Sağlık, Kültür Ve Spor Daire Başkanlığı Öğrenci Toplulukları Kuruluş ve İşleyiş Yönergesi
Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği  Yönergesi
Giresun Üniversitesi Kariyer Yönlendirme ve Bilgilendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
Giresun Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi eğitim -Öğretim  ve  Sınav Yönetmeliği
Giresun Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
Giresun Üniversitesi ve Yunus Emre Enstitüsü İşbirliği Protokolü
Giresun Üniversitesi ve Yunus Emre Enstitüsü Arasında Yurt Dışındaki Yunus Emre Kültür Merkezlerinde Giresun Üniversitesinin Tanıtımının Yapılmasına Dair İşbirliği Protokolü
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi İle Giresun Üniversitesi Arasınd a İşbirliği Programının YürütülmesiHakkında Protokol
Giresun Üniversitesi Kütüphane Yönergesi
Giresun Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği (YENİ)
Giresun Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
Giresun Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrenci Yönergesi
Çift Ana Dal ve Yan Dal Eğitimi Yapılmasına İlişkin Uygulama Esasları Yönergesi
Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Bilgisayar Ağ Kullanim Yönergesi
Bütçe Performans İşlemleri ve İş Süreci
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İş süreci
Muhasebe kesin Hesap ve Raporlama İşlemlşeri İş Süreci
Stratejik Yönetim ve Planlama İşlemleri Süreci
Giresun Üniversitesi İmza Yetkileri Yönergesi
Giresun Üniversitesi Sosyal Amaçlı Tesisler Kurma,İşletme ve DenetimYönergesi
 Giresun Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
Giresun Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği
Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi
Bilimsel Araştırma Projeleri Hazırlama, Değerlendirme ve İzleme Yönergesi
Giresun Üniversitesi Sürekli Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği
Giresun Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
Giresun Üniversitesi Karadeniz Stratejik Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği
Giresun Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu Yönergesi
Giresun Üniversitesi Gezi Yönergesi
Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi
Giresun Üniversitesi Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Programı Uygulama Esasları Yönergesi
Giresun Üniversitesi Etik Kurulu Yönergesi
Giresun Üniversitesi Etik Kurul İlkeleri
Giresun Üniversitesi Konut Yönergesi
Giresun Üniversitesi Kamu Konutları Tahsis Talep Beyannamesi
Giresun Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği (YENİ)
Giresun Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
Giresun Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
Giresun Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
Giresun Üniversitesi Engelsiz Üniversite Birimi Yönergesi
Giresun Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrenci Adaylarının Lisansüstü Programlara Kabul Yönergesi
Giresun Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Programları Uzmanlık Alan Dersi Yönergesi
Giresun Üniversitesi Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına İlişkin Usul ve Esaslar
Giresun Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Koordinatörlüğü (MYOK) Yönergesi
Giresun Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Motorlu Araçlar ve Ulaşım Teknolojileri Bölümü Deniz Ulaştırma ve İşletme Programı ve Gemi Makineleri İşletme Programı Öğrenci Kıyafet Yönergesi
Giresun Üniversitesi Önlisans / Lisans Öğrenci Danışmanlığı Yönergesi
Giresun Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Giresun Üniversitesi Başarı Yönergesi
Giresun Üniversitesi Kayıt Yenileme Yönergesi
Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş,Çift Anadal,Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılmasına İlişkin Uygulama Esasları Yönergesi
Giresun Üniversitesi Spor Faaliyetlerinin Düzenlenmesi ve Yürütülmesi Hakkında Yönerge
Giresun Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Zorunlu Arapça Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi
Giresun Üniversitesi Bina ve Tesislerinin Yangından Korunmasına İlişkin Yönerge
                                             Yönerge-EK-1,3,4,5,7,8
                                             Yönerge-EK-2
                                             Yönerge-EK-6
                                             Yönerge-EK-9
                                             Yönerge-EK-10
Giresun Üniversitesi Açık Erişim Yönergesi
Giresun Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönergesi
Giresun Üniversitesi Karadeniz Kültür Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönergesi
Giresun Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönergesi
Giresun Üniversitesi Okul Öncesi Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönergesi
Giresun Üniversitesi Fındık Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönergesi
Giresun Üniversitesi İstatistik Danışmanlık Uygulama Araştırma Merkezi Yönergesi
Giresun Üniversitesi Yayın Yönergesi
Giresun Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü Yönergesi
Giresun Üniversitesi Engelli Öğrenci Birimi Yönergesi
Giresun Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu Yönergesi
Giresun Üniversitesi Botanik Bahçesi ve Herbaryum Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
Giresun Üniversitesi Tanıtım Araçlarına İlişkin Uygulama Yönergesi