2013 - 2014 Eğitim Öğretim Yılı Uluslararası Öğrenci Başvuruları Başlamıştır

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ

LİSANS VE ÖNLİSANS PROGRAMLARINA ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KABULÜ

(2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı)

BAŞVURU KOŞULLARI

(1) Lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumda bulunmaları koşuluyla; aşağıdaki koşullardan birini sağlayan aday öğrencinin başvurusu kabul edilir.

(a) Yabancı uyruklu olan,

(b) Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının aldığı 5203 sayılı Kanunla Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olduğunu belgeleyen,

(c) Doğumla yabancı uyruklu olup daha sonra T.C. vatandaşlığına geçen çift uyruklu olan,

(ç) T.C. uyruklu olup lise eğitiminin tamamını K.K.T.C. hariç yabancı bir ülkede tamamlayan,

(d) K.K.T.C. uyruklu olup K.K.T.C.’de ikamet eden ve K.K.T.C.’de ortaöğrenimini tamamlayan GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan

(2) Aşağıdaki koşullardan birini sağlayan aday öğrencinin başvurusu kabul edilmez.

(a) T.C. uyruklu olan, (lise eğitiminin tamamını K.K.T.C. dışında yabancı bir ülkede tamamlayan hariç)

(b) K.K.T.C. uyruklu olan (lise eğitiminin tamamını K.K.T.C. liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olan hariç),

(c) Uyruğundan birisi T.C. olan, (lise eğitiminin tamamını K.K.T.C. dışında yabancı bir ülkede tamamlayan hariç)

(ç) Uyruğundan birisi K.K.T.C. olan (lise eğitiminin tamamını K.K.T.C. liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olan hariç),

(d) T.C. uyruklu olup lise öğrenimini K.K.T.C.’de tamamlayan

 

BAŞVURU İÇİN TABAN PUANLAR

Adaylardan başvuru için aşağıdaki Uluslararası  Öğrenci Sınavı ve eşdeğer sınavlardan alınan taban puanlar ve koşullar aranır.

1. TCS: Türk Cumhuriyetleri ile Türk ve Akraba Toplulukları Sınavında en az 50 puan alan adaylar;

2. YÖS: Temel Öğrenme Becerileri Testinden 40 standart puan alan adaylar;

3. SAT Reasoning: SAT Reasoning testinde 1600 üzerinden en az 1000 toplam puan alan adaylar;

4. ACT (American College Testing) sınavından en az 21 puan alan adaylar;

5. TAWJİHİ: Ürdün ve Filistin'de yapılan Tawjihi sınavlarında, fen dalında (Scientific Stream) veya edebi dalda (Literary Stream) tüm derslerden alman sınav notu ortalaması 100 üzerinden en az 70 puan alan adaylar;

6. GCE (General Certifıcate Examination) sınavından en az biri başvurulan programla ilgili olmak üzere en az 3 konuda A seviyesi (A level) sertifikası olan adaylar;

7. Baccalaureat Libanais: Lübnan'da yapılan bakalorya sınavlarında Fen (Scientific Stream) veya edebi dalda (Literary Stream) diploma notu en az 14 olan adaylar (not ortalaması 100 üzerinden en az 70 puan alan adaylar);

8. IB (International Baccalaureate) Uluslararası Bakalorya diplomasına sahip ve diploma notu başvuracağı bölüme göre en az 30 olan adaylar;

9. GAOKAO: Çin Halk Cumhuriyeti'nde yapılan Üniversite Giriş Sınavında (Gaokao) başvurulan programın puan türünden 750 üzerinden en az 480 puan alan adaylar,

10. Al-Shahada-Al-Thanawiyya (Suriye Bakaloryası): Suriye'de yapılan Al-Shahada-Al-Thanavviyya (Baccalaureate) Sınavı'nda Mühendislik ve Mimarlık bölümleri için fen dalında (Scientific Stream) 240 üzerinden en az 180, diğer bölümler için edebi dalda (Literary Stream) en az 170 puan alan adaylar;

11. Diplome Debirestan ve Pişdaneşgahi (İran): İran lise diploma (Diplome Debirestan ve Pişdaneşgahi) notu ortalaması en az 15/20 olan adaylar;

12. Kazakistan Ulusal Üniversite Testi: 120 üzerinden en az 80 alan adaylar;

13. ABITUR (Alman Bakolaryası) sınavından en az 4 puan alan adaylar;

14. TÜBiTAK'ın tanıdığı ve katıldığı uluslararası bilim olimpiyatlarında altın, gümüş, bronz madalya kazanmış adaylar;

15. Türkiye Cumhuriyeti Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) kapsamında yer alan Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS)’nin, başvurulan programın ilgili puan türünden olmak üzere, meslek yüksekokulu önlisans programlarına en az 140 puan alan adaylar; lisans programlarına ise en az 180 puan alan adaylar;

16. Azerbaycan TQDK (Tәlәbә Qәbulu üzrә Dövlәt Komissiyasi: Devlet Öğrenci Yerleştirme Komisyonu) sınavından en az taban puanı alan adaylar;

17. Türkiye’deki üniversitelerce yapılan Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavlarından herhangi birinden başvurulacak bölüme ilişkin testten taban puan almış olan adaylar;

18. GULÖS: Giresun Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Sınavı’ndan en az 50 puan alan adaylar;

19. Uluslararası spor müsabakalarında altın ya da gümüş madalya kazanan veya sanat müsabakalarında derece elde etmiş olan adaylar;

İlgili sınav belgesini ya da derecesini ibraz ederek başvuruda bulunabilirler. Geçerli bir sınav sonuç belgesini ibraz etmeyen adayların başvurularının değerlendirilmesi sırasında ilgili sınav puanı “0” olarak hesaplanır (ayrıntılar için aşağıdaki “BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ” başlığına bakınız).

Listede yer almayan sınav tiplerinde, ilgili ülkede yapılan seçme sınavları da değerlendirmeye alınabilecektir.

Yukarıda belirtilen sınavlar dışında, çağırılan adayların Giresun Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Kabul Komisyonu’nun yapacağı sözlü mülakat sınavına girmesi zorunludur.

GENEL BAŞVURU

Giresun Üniversitesi’ne uluslararası öğrenci kontenjanından başvuracak adayların genel başvuruları şahsen, e-posta veya posta yolu ile yapılacaktır. Başvuracak tüm adayların genel başvuru işlemlerini tamamlaması zorunludur.

 

GENEL BAŞVURU TARİHLERİ

24 Haziran – 29 Ağustos 2013 

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Başvuru esnasında aşağıdaki belgeler ibraz edilmelidir. E-posta ile başvuru yapılıyorsa bu belgeler başvuru esnasında JPG/JPEG formatında ibraz edilmelidir:

1. Başvuru Formu için tıklayınız.

2. Lise Diplomasının aslı veya noter onaylı Türkçe tercümesi veya adayın bulunduğu ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği veya Konsolosluğundan onaylı Türkçe tercümesi:

Henüz diplomasını almamış olan adayların, liselerinden, belirli bir tarihte mezun olacaklarını gösteren resmi bir belge getirmeleri gerekmektedir. (Adayların lise diplomalarının Türkiye Cumhuriyeti liselerinden alınan diplomalara denk olduğunu gösteren ve Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığından ya da ülkelerindeki Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğinden alınabilecek "Denklik Belgesi" daha sonra, kayıt sırasında istenecektir.)

3. Resmi Transkript aslı ve noter onaylı Türkçe tercümesi veya adayın bulunduğu ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği veya Konsolosluğundan onaylı Türkçe tercümesi. Transkriptin aslının lise müdürlüğü tarafından onaylanmış olması gerekmektedir.

4. Geçerli Sınav Sonucunun aslı veya onaylı kopyası ile noter onaylı Türkçe tercümesi veya adayın bulunduğu ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği veya Konsolosluğundan onaylı Türkçe tercümesi (“BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ” başlığı altında detaylı olarak anlatıldığı üzere, aday bir sınav sonucu ibraz etmek zorunda değildir. Ancak sınav sonucu ibraz etmeyen adayın nihai puanının değerlendirilmesinde sınav sonucu puanı “0” olarak hesaplanır. Kabul edilen bir sınav sonucu ile ya da GULÖS sonucu ile ya da sınav sonucu ibraz etmeksizin başvurularda esas alınacak değerlendirme puantajları için “BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ” başlığına bakınız).

5. Pasaport

6. Vesikalık fotoğraf

Fotoğraflar son altı ay içinde çekilmiş, önden görüntülü, öğrenciyi kolaylıkla tanıtabilecek şekilde olmalıdır.

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ SINAVI (GULÖS) BAŞVURUSU

1. Başvurular online olarak alınacaktır.

            BAŞVURU ADRESİ:

            (Online başvuru adresi ilerleyen tarihlerde yayınlanacaktır)

            GULÖS BAŞVURU TARİHLERİ:

            1 Temmuz - 13 Ağustos 2013

2. GULÖS başvuru ücreti Ziraat Bankası döviz kuru üzerinden 100 USD karşılığı TL’dir. 

Ziraat Bankası Giresun Şubesi TR83 0001 0001 2350 8693 16 5001 IBAN numaralı hesaba 100 USD karşılığı TL yatırılacaktır.

Adaylar ödeme esnasında ad, soyad, pasaport numarası bilgilerini mutlaka ibraz etmeli ve ödemenin GULÖS ücretiolduğunu bildirmelidir. Yurtdışından yapılan ödemelerde banka kesintisi vs. hariç 100 USD karşılığı TL tutarındaki ücret hesaba yatırılmalıdır.

NOT: Adaylardan alınan sınav ücretleri gelecek yıllara devredilemez. Ücretini yatırdığı halde başvuru yapmayan, geçersiz başvuru yapan, sınava girmeyen veya giremeyen, sınava alınmayan, sınavdan çıkarılan, sınavı geçersiz sayılan veya sınavda başarısız olan adaylara ücretleri geri ödenmez. Sınav ücreti yatırmayan adayların başvurusu kabul edilmez.

DİKKAT: GULÖS başvurusu sırasında adayın diğer bilgilerini girmesi yanında sınavın ücretini yatırdığını gösterir banka dekontunu, pasaportunun bir kopyasını ve bir fotoğrafını sisteme yüklemesi gerekmektedir. Ödeme işlemini tamamlamamış adayın başvurusu kabul edilmez.

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ SINAVI TARİHİ:

Giresun Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Sınavı 20 Ağustos 2013 tarihinde aşağıdaki merkezlerde ve belirtilen saatlerde yapılacaktır.

Giresun      – Türkiye:          09:00

Bakü          - Azerbaycan:     11:00

Tiflis          – Gürcistan:       10:00

Tebriz        – İran:               10:30

Bu merkezlerde yapılacak sınavların yerleri ayrıca duyurulacaktır.

                                                                                           

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ MÜLAKAT SINAVI YER VE TARİHLERİ

Giresun Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Mülakat Sınavı 09 - 10 Eylül 2013 tarihlerinde Giresun Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Kabul Komisyonu’nun belirleyeceği yer ve saatte yapılacaktır.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

1. Başvuruların değerlendirilmesi ve adayların yerleştirilmesi tamamen Üniversitenin önceliğindedir. Üniversite, ilan ettiği kontenjanları doldurup doldurmamakta serbesttir. Başvuru koşullarını sağlamış olmak, yerleştirme için kabul edilmeyi gerektirmez.

2. Adayların başvuruları Giresun Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Kabul Komisyonu tarafından değerlendirilir.

Giresun Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Sınavı’na (GULÖS) girmiş olan adayların puanlarının değerlendirilmesinde %30 diploma notu, %30 GULÖS puanı ve %40 Giresun Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Mülakat Sınavı puanı baz alınacaktır.

Yukarıda belirtilen uluslararası sınavlara ya da Türkiye’nin diğer üniversitelerinin yapmış olduğu sınava girmiş olan adayların puanlarının değerlendirilmesinde %30 diploma notu, %15 diğer üniversitenin yabancı uyruklu sınavı ya da yukarıda belirtilen uluslararası sınav puanı ve %40 Giresun Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Mülakat Sınavı puanı baz alınacaktır.

Adaylar herhangi bir sınav sonucu ibraz etmeden de başvurabilirler, bu durumda değerlendirmeye alınacak sınav puanı “0” olarak hesaplanır. Bu başvuruların değerlendirilmesinde %30 diploma notu ve %40 Giresun Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Mülakat Sınavı puanı baz alınacaktır.

3. Giresun Üniversitesine öğrenci olarak kabul edilen adaylara, "Öğrenim Meşruhatlı Vize" sahibi olabilmeleri için Üniversite tarafından "kabul mektubu" veya eşdeğer bir belge düzenlenerek verilir. Adayların Üniversiteye kesin kayıt yaptırabilmeleri için "kabul mektubu" ile birlikte ülkelerindeki (veya en yakın) Türkiye Büyükelçiliği'ne giderek "Öğrenim Meşruhatlı Vize" almaları gerekir. Bu vize, Türkiye'ye giriş yapmak ve üniversiteye kayıt yaptırmak için mutlaka gereklidir.

 

 ASİL KAZANAN VE YEDEK KAZANANLARIN İLANI VE KAYIT TARİHLERİ:

Asil ve yedek kazanan adaylar Giresun Üniversitesi ağ sayfasında 12 Eylül 2013 tarihinde ilan edilecektir. Adaylara yazılı olarak bir bildiri yapılmayacaktır. Boş kontenjan olması durumunda (Giresun Üniversitesi kontenjanları doldurup doldurmamakta serbesttir) yedek kazananlar kayıtlarını yaptırabileceklerdir.

Asil kazanan adayların kayıtları 16 - 20 Eylül 2013 tarihleri arasında yapılacaktır.

Yedek kazanan adayların kayıtları 23 - 27 Eylül 2013 tarihleri arasında yapılacaktır.

TÜRK DİLİ YETERLİK SINAVI TARİHİ:

Giresun Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından yapılacak olan Türk Dili Yeterlilik Sınavı 30 Eylül 2013 tarihinde yapılacaktır.

 

KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

a) Giresun Üniversitesi Kabul Mektubu

b) Lise Diplomasının aslı ve Lise diplomasının Türk liselerinden alınan diplomalara denk olduğunu gösteren ülkelerindeki Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği ya da Konsolosluğundan alınacak "Denklik Belgesi",

c) Başvuru için kullanılacak olan sınav sonuç belgesinin noter onaylı Türkçe tercümesi veya adayın bulunduğu ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği veya Konsolosluğundan onaylı Türkçe tercümesi.

ç) Resmi kimlik ya da pasaportun kimlik bilgilerini gösteren sayfasının noter onaylı Türkçe tercümesi veya ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliğinden ya da Konsolosluğundan onaylanmış fotokopisi

d) Katkı payı/Öğrenim ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontu (miktar her yıl eğitim öğretim başlamadan önce Bakanlar Kurulunca belirlenmektedir.)

e) Ülkelerindeki Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğinden alınacak "Öğrenim Meşruhatlı Vize",

f) Uluslararası geçerliliği olan Yabancı Dil - Türkçe yeterlik belgesinin ülkelerindeki Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği ya da Konsolosluğundan onaylanmış aslı,

g) Bir eğitim yılında her ay için net asgari ücretin 2 katından az olmamak üzere banka hesabı, teminat mektubu vs. gibi maddi güvenceye sahip olduklarını gösterir belge,

ğ) 12 Adet 4,5x6,0 cm ebadında fotoğraf (Fotoğraflar son 6 ay içinde, önden, başı ve boynu açık, adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş olmalıdır).