SlideshowYedek-KadinSempozyum

Body

II. ULUSAL KADIN SEMPOZYUM KİTABI

 

Değerli katılımcılar,

Makalelerin en son gönderme tarihi 15 Mayıs 2018 tarihine kadar uzatılmıştır………….

 

Giresun Üniversitesi II. Ulusal Kadın Sempozyumunda sunulan bildirilerden üretilen makalelerden hakem değerlendirmesi sonunda yayınlanabilir olanlar, sadece uluslararası kitapta yer alacak şekilde (e-Kitap da olabilir) yayınlanması planlanmaktadır. I. Ulusal Kadın Sempozyumu sonunda gönderilen makalelerin önemli bir kısmında özelikle giriş, yöntem, bulgular, sonuçlar, öneriler gibi konularda yaşanan sıkıntılar yayın sürecinin uzamasına neden olmuştur. Bu nedenle II. Ulusal Kadın Sempozyumu Düzenleme Kurulunca ekte ve aşağıda belirtilen yazım kurallarına uyulması önem taşımaktadır.

Makalelerde aşağıdaki bölümlerin yer alması önerilmektedir.

A) Giriş,

B) Araştırmanın amacı ya da problemi, varsa alt problemler

C) Yöntem

     a. Araştırmanın modeli,

     b. Evren, örneklem ya da çalışma grubu,

     c. Veri toplama araçları ya da veri kaynakları,

     d. Verilerin toplanması,

     e. Verilerin çözümlenmesi,

D) Bulgular

E) Sonuçlar, tartışma ve sonuçlar

F) Öneriler,

     a. Araştırma sonuçlarına ilişkin öneriler

     b. Gelecekteki araştırmalara ilişkin öneriler.

G) Kaynakça.

 

Not: II.Ulusal Kadın Sempozyumu Bildiri Özet Kitabı ISBN 978-975-2481-05-3 on -line olarak sempozyumun web sayfasında ve GÜKAM sayfasında yayınlar bölümünde yayınlanmıştır.

KonferansLogo

Sempozyum Logo

Önceki içerikSonraki İçerik
IletisimKonferansLogo

II.Ulusal Kadın Sempozyumu Bildiri Özet Kitabı İçin TIKLAYINIZ...

Sosyal Medyadayız