Yönetmelikler

-A A +A
     

Giresun Üniversite-Kent İşbirliği Platformu Yönergesi (GÜKİP)

 
Giresun Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (GRÜ-TTO) Yönergesi  
Giresun Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi  
Kalite Komisyonu Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge  
İç Kontrol ve  Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi  
GRÜ Psikolojik Danışma ve  Rehberlik Uygulama ve Araştırma  
Çevre Sorunları,Temiz Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği Taslağı  
Arıtılmış Gerçeklik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği  
Basın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü Yönergesi  
Engelli Öğrenci Brimi Yönergesi  
Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu Yönergesi  
Yabancı Diller Yüksekokulu Eğitim-Öğretim ve sınav Yönetmeliği  

Geleneksek ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

Türk İslam Sanatları ve Mimarisi  Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

Yabancı Diller Yüksekokulu Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 
Geleneksek Türk Müziği Bölümü Türk Halk Oyunları Anasanat Dalı Özel Yetenek Sınavı Sınavı Yönergesi  
Beden eğitimi ve Spor Eğitimi Anabilim Dalı Özel Yetenek Başvuru ve Değerlendirme Yönergesi  
Lisans ve Önlisans Programlarına Uluslararası Öğrenci Kabulü  
Yurtiçi ve Yurtdışı Bilimsel Etkinlik Katılımı Destekleme Yönergesi  
Önlisans/Lisans Öğrenci Danışmanlığı Yönergesi  

TBMYO Motorlu Araçlar ve Ulaşım Teknolojileri Bölümü
Deniz Ulaştırma ve İşletme Programı ve Gemi Makinaları İşletme Programı Öğrenci Kıyafet Yönergesi

 
Meslek Yüksekokulları Koordinatörlüğü Yönergesi  
Pedagojk Formasyon Eğitimi Sertifika Programına İlişkin Usul ve Esaslar  
Lisansüstü Eğitim Programları Uzmanlık Alan Dersi Yönergesi  
Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Lisansüstü Programlara Kabul Yönergesi  
Giresun Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Staj Yönergesi  
Giresun Üniversitesi Yüksekokul Staj Yönergesi  
 Giresun Üniversitesi Sağlık, Kültür Ve Spor Daire Başkanlığı Öğrenci Toplulukları Kuruluş ve İşleyiş Yönergesi  
Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği  Yönergesi  

Giresun Üniversitesi Kariyer Yönlendirme ve Bilgilendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 
Giresun Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği  
Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi eğitim -Öğretim  ve  Sınav Yönetmeliği  
Giresun Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği  
Giresun Üniversitesi ve Yunus Emre Enstitüsü İşbirliği Protokolü  
Giresun Üniversitesi ve Yunus Emre Enstitüsü Arasında Yurt Dışındaki Yunus Emre Kültür Merkezlerinde Giresun Üniversitesinin Tanıtımının Yapılmasına Dair İşbirliği Protokolü  
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi İle Giresun Üniversitesi Arasınd a İşbirliği Programının YürütülmesiHakkında Protokol  
Giresun Üniversitesi Kütüphane Yönergesi
Giresun Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği (YENİ)
Giresun Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
Giresun Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrenci Yönergesi
Çift Ana Dal ve Yan Dal Eğitimi Yapılmasına İlişkin Uygulama Esasları Yönergesi
Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Bilgisayar Ağ Kullanim Yönergesi
Bütçe Performans İşlemleri ve İş Süreci
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İş süreci
Muhasebe kesin Hesap ve Raporlama İşlemlşeri İş Süreci
Stratejik Yönetim ve Planlama İşlemleri Süreci
Giresun Üniversitesi İmza Yetkileri Yönergesi

Giresun Üniversitesi Sosyal Amaçlı Tesisler Kurma,İşletme ve DenetimYönergesi

 Giresun Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Giresun Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi

Bilimsel Araştırma Projeleri Hazırlama, Değerlendirme ve İzleme Yönergesi

Giresun Üniversitesi Sürekli Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği
Giresun Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Giresun Üniversitesi Karadeniz Stratejik Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

Giresun Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu Yönergesi

Giresun Üniversitesi Gezi Yönergesi

Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi

 

Giresun Üniversitesi Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Programı Uygulama Esasları Yönergesi

Giresun Üniversitesi Etik Kurulu Yönergesi
Giresun Üniversitesi Etik Kurul İlkeleri
Giresun Üniversitesi Konut Yönergesi
Giresun Üniversitesi Kamu Konutları Tahsis Talep Beyannamesi
Giresun Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği (YENİ)

Giresun Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

Giresun Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

Giresun Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
Giresun Üniversitesi Engelsiz Üniversite Birimi Yönergesi
Giresun Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrenci Adaylarının Lisansüstü Programlara Kabul Yönergesi
Giresun Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Programları Uzmanlık Alan Dersi Yönergesi
Giresun Üniversitesi Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına İlişkin Usul ve Esaslar
Giresun Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Koordinatörlüğü (MYOK) Yönergesi
Giresun Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Motorlu Araçlar ve Ulaşım Teknolojileri Bölümü Deniz Ulaştırma ve İşletme Programı ve Gemi Makineleri İşletme Programı Öğrenci Kıyafet Yönergesi
Giresun Üniversitesi Önlisans / Lisans Öğrenci Danışmanlığı Yönergesi
Giresun Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Giresun Üniversitesi Başarı Yönergesi
Giresun Üniversitesi Kayıt Yenileme Yönergesi
Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş,Çift Anadal,Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılmasına İlişkin Uygulama Esasları Yönergesi
Giresun Üniversitesi Spor Faaliyetlerinin Düzenlenmesi ve Yürütülmesi Hakkında Yönerge
Giresun Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Zorunlu Arapça Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi

Giresun Üniversitesi Bina ve Tesislerinin Yangından Korunmasına İlişkin Yönerge

                                             Yönerge-EK-1,3,4,5,7,8
                                             Yönerge-EK-2
                                             Yönerge-EK-6
                                             Yönerge-EK-9
                                             Yönerge-EK-10
Giresun Üniversitesi Açık Erişim Yönergesi
Giresun Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönergesi
Giresun Üniversitesi Karadeniz Kültür Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönergesi
Giresun Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönergesi
Giresun Üniversitesi Okul Öncesi Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönergesi
Giresun Üniversitesi Fındık Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönergesi
Giresun Üniversitesi İstatistik Danışmanlık Uygulama Araştırma Merkezi Yönergesi
Giresun Üniversitesi Yayın Yönergesi
Giresun Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü Yönergesi
Giresun Üniversitesi Engelli Öğrenci Birimi Yönergesi
Giresun Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu Yönergesi
Giresun Üniversitesi Botanik Bahçesi ve Herbaryum Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
Giresun Üniversitesi Tanıtım Araçlarına İlişkin Uygulama Yönergesi
Önceki içerikSonraki İçerik
SendikalarYayın Komisyonu

Sosyal Medyadayız