Duyurular
Üniversitemizin Adalet Bakanlığı, 24 Devlet Üniversitesi ve Şiddetle Mücadele Vakfı (HEGEM) ile beraber paydaşı olduğu “Üniversitelerde Sosyal Arabuluculuk ve Şiddetle Sivil Mücadele Formatörlüğü” sertifika eğitim programları uzaktan eğitim şeklinde 12 Nisan 2022-12 Haziran 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. Katılımcılar için 25 Haziran 2022 tarihinde sınav yapılacaktır. Sınavda başarılı olanlara Bakanlık, Üniversite ve HEGEM Vakfı onaylı başarı belgesi verilecektir. Son başvuru tarihi 11 Nisan 2022’dir. Başvurular https://sosyalarabuluculuk.org/basvuru-formu/ bağlantısı üzerinden yapılacaktır.

Dersler uzaktan eğitim yöntemi ile gerçekleşecek yetişkinlere yönelik lisans sonrası eğitim özelliğinde olduğu için 100 saatlik teorik derslerde devam zorunluluğu olmayacaktır. Eğitim paydaş üniversite çalışanları ve öğrenciler için ücretsiz olup kitap, eğitim malzemesi, kargo vb. giderler için başvuru öncesi ilgili banka hesabına  500 TL yatırılması gerekmektedir. Her iki eğitime aynı anda başvuru yapılabilir. İki eğitim için ayrı ayrı 500 TL ödeme yapılması gerekmektedir.

Projenin ikinci etapta üniversite sonrası tüm kamu kurum ve kuruluşlarında uygulanması planlanmaktadır. Diğer kamu kurumu çalışanları da eğitim ücreti ödemeden eğitim kaydı yapabileceklerdir. Ayrıca;

-Herhangi bir kurumda çalışmayan Psikoloji, Sosyoloji, Sosyal Hizmet, Siyaset, Felsefe, İlahiyat, İktisat, İşletme, Çalışma Ekonomisi, Maliye, Medya ve İletişim, Halkla İlişkiler, Filoloji, Yabancı Diller, Edebiyat, Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Spor, Sanat, Gazete, Radyo-TV, Sağlık, Tıp, Hukuk, Psikiyatri, Çocuk Gelişimi ile tüm öğretmenlik bölümü mezunları (ve benzer tüm üniversite mezunları) ve emekliler 1. etap (2022 dönemi) sertifika programlarına kamu görevlisi statüsünde başvurabilirler. -Lisans üstü mezuniyet belgesi ve aile danışmanlığı belgesi olanlar da, 1. ETAP sertifika programlarına bir kuruma bağlı olmaksızın kamu görevlisi statüsünde (sadece kitap-kargo ücretiyle) başvurabileceklerdir.

Proje kapsamında  “İNSAN HAKLARI VE SOSYAL ARABULUCULUK EĞİTİMİ”, “İNSAN HAKLARI VE ŞİDDETLE SİVİL MÜCADELE FORMATÖRLÜĞÜ” olmak üzere iki tür temel sertifika programı gerçekleştirilecektir.

“İnsan Hakları, Şiddetle Sivil Mücadele ve Sosyal Arabuluculuk Eğitimi Sertifika Programları” pilot illerde öncelikle “Üniversitelerde Sosyal Arabuluculuk” (kampüs arabuluculuğu) modeliyle başlatılacak ve eş zamanlı olarak bu programlara diğer kamu yöneticileri, kamu çalışanları da katılabilecektir. Yeni sosyal politikaların hayata geçirilmesi felsefesiyle bu kurum dışı gönüllüler de eş zamanlı yararlanabilecektir. Protokol yapılan üniversitelerde, “Sosyal Arabuluculuk Koordinatörlükleri” oluşturulacak; akademisyenler, idari personel ve öğrenciler bu yapı içinde birlikte yer alacaktır. Uygulanacak model barış kültürünü güçlendirecek, anlaşmazlıkların çatışmaya dönüşmeden dostane çözümünü mümkün kılacaktır; her tür idari ve adli soruşturma dosya sayısının azalmasını sağlayacaktır.

BELGELENDİRME
Sertifika programları meslek kazandırıcı değil, meslekte olanlara ya da konu ile ilgisi olanlara ek bir beceri ve iş görme gücü kazandırıcı özelliktedir. Özellikle sosyal arabuluculuk sertifika programı, Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiserliği tarafından ülkemizde uygulamaya konması istenen “Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları” uygulamalarının ülkemizde sistematik olarak hayata geçirilmesi modelidir. Programlara katılıp, sınava girmeyenlere “katılım belgesi”; programlara katılıp ilgili sınavları başarı ile bitirenlere “başarı belgesi/sertifika” verilecektir. “Sosyal Arabuluculuk Eğitimi” sınavını başaranlara “Sosyal Arabuluculuk Sertifikası” verilecektir. İsteğe bağlı uygulama aşamasına katılıp başarılı oldukları onaylananlar akredite sosyal arabulucu olurlar. “Şiddetle Sivil Mücadele Formatörlüğü” programını başaranlara, “Şiddetle Sivil Mücadele Formatörü” sertifikası/yetki belgesi verilir. Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddet Eğitim programını başarı ile bitirenlere Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Formatörü Sertifikası verilir. Anılan programlardan en az ikisini başarı ile bitirenlere veya “Aile Danışmanlığı Sertifikası” sahibi olup da bu üç programdan birisini bitirenlere “İnsan Hakları Danışmanı” sertifikası verilecektir. Sertifika başarı tescil belgeleri Vakıf, Üniversite ve bazı sertifikalar için ilgili Bakanlık onaylı olacak; başarı belgeli kişiler, ilgili prosedürlerin yerine gelmesine bağlı olarak akredite edileceklerdir.

PROJENİN ANA ÇIKTILARI

 A- BİREYSEL KAZANIMLAR
 - Proje ekseninde (Adalet Bakanlığı HEGEM Vakfı iş birliği protokolü 5/C Maddesi bağlamında) geliştirilecek “Sertifika Akreditasyon Sistemi” normlarına göre kayıtlı sosyal arabulucu olma hakkı kazanma; proje paydaşı kurum, kuruluşlar başta olmak üzere toplumsal ihtiyaçlar ekseninde “Sosyal Arabulucu” olarak iş görme,
- Arabuluculuk uygulamaları yönünden, Türkiye tarafı bulunduğu Avrupa Konseyi normlarını hayata geçirdikçe elde dilen “sosyal arabuluculuk” yeterlilik sertifikasıyla katılımcıların ek statü sahibi olması ve buna bağlı olarak ek iş yapma hakkı elde etmesi,
-İnsan Hakları Eylem Planı tanımlamasına uygun olarak (şiddetle mücadele, aile ve çocuk, çatışma çözümü/arabuluculuk, uyuşturucuyla mücadele vb.) Bakanlıklar, bağlı kuruluşlar, yerel yönetimler vd. kuruluşlarca hazırlanacak projelerde sahip olunan sertifikalar bağlamında yer alma,
- Kişisel gelişim ve mesleki güçlenme bağlamında kazanımlar elde etme imkanı olacaktır.

 B- TOPLUMSAL YARAR
a) Tüm illerde, çok sayıda "SOSYAL ARABULUCU” eğitimli saha aktörleri bulunacak,
b) Kurumlarda, çatışma ve bağlı olarak ortaya çıkan İDARİ SORUŞTURMA yükleri azalacak,
c) Bütün toplum kesimlerinde "İnsan Hakları Bilinci" çok daha fazla güçlendirilmiş olacak,
d) Şiddet ve suçla mücadelede ihtiyaçlara uygun yeni sosyal hizmet yapıları ortaya çıkacak,
e) Saha aktörlerinin katkısıyla tüm kurumlar bazında, önleyici rehberlik, koruyucu hukuk, onarıcı adalet hizmet yapılarının iş görme gücü arttırılabilecek,
 f) Yeni işe alımlarda, ücretli/sözleşmeli görevlendirmelerde “İnsan Hakları ve Sosyal Arabuluculuk” alanında belgesi bulunan elemanlara öncelik verilmesi fikri güç kazanacak,
g) Sosyal arabuluculuk yoluyla, "Güvenli Yaşam" kültürü yaygınlaştırılarak uyuşmazlık ve çatışmalar azaltılarak sosyal doku, birlikte yaşama kültürü güçlendirilmiş olacaktır.
h) Proje faaliyetleri sayesinde, "ON BİRİNCİ KALKINMA PLANI" ve "İNSAN HAKLARI EYLEM PLANI" ile ilgili tanımlanmış hedeflere daha hızlı ve etkin düzeyde ulaşılacak; bu ulaşma ile, ülke sathında "İNSAN HAKLARI VE ŞİDDETLE SİVİL MÜCADELE BİLİNCİ" güçlendirilmiş olacaktır.

Proje ile ilgili ek bil almak için TIKLAYINIZ


Ayrıntılı bilgi için:
Öğr. Gör. Zafer SAK
Dahili:1831-1832
zafer.sak@giresun.edu.tr