Duyurular
Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği yazılı sınavın uygulamasına ve sınav sonuçlarına ilişkin süreçler 13 Ekim 2021 tarihinde tamamlanmış bulunduğundan;
 
1. Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin Sözlü sınav başlıklı 13.maddesinin 1.fıkrası Yazılı sınavda en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının beş katına kadar aday, yazılı sınavın Başkanlıkça merkezi olarak veya kurumlarca müstakil olarak yapılmasına bakılmaksızın, ilgili kurumlarca sözlü sınava alınır. Son adayla aynı puana sahip olan personelin tamamı sözlü sınava alınır.” hükmü uyarınca Şef kadrosuna başvuran adayların sözlü sınavının 06.12.2021 Pazartesi günü saat 10:00’da, Bilgisayar İşletmeni ve Unvan Değişikliği kadrolarına başvuran adayların sözlü sınavının ise 07.12.2021 Salı günü saat 10.00’da Güre Yerleşkesi Fen Edebiyat Fakültesi A-B Blok öğrenci girişi Mevlana Celaleddin-i Rumi Konferans salonunda yapılmasına,

2. Sınav salonunun yanında yer alan Cengiz Aytmatov Konferans Salonunun ise adayların bekleme salonu olarak kullanılmasına,

3. Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların sınav ve bekleme salonuna cep telefonu ile alınmamasına,
 
4. Sınavın kamera ile kayıt altına alınmasına,
 
5. Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin Sözlü sınav başlıklı 13.maddesinin 2.fıkrası uyarınca sözlü sınav konuları ve puan değerlerinin aşağıdaki şekilde belirlenmesine,
 
SÖZLÜ SINAV DEĞERLENDİRME    
SÖZLÜ SINAV KONULARI PUAN DEĞERİ  
 
Sınav Konularına İlişkin Bilgi Düzeyi 10  
Bir Konuyu Kavrayıp Özetleme, İfade Yeteneği ve Muhakeme Gücü 25  
Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu 25  
Özgüveni, İkna Kabiliyeti ve İnandırıcılığı 25  
Genel Kültürü ve Genel Yeteneği 10  
Bilimsel ve Teknolojik Gelişmelere Açıklığı 5  
TOPLAM PUAN 100  
 
Giresun Üniversitesi Rektörlüğü Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınav Kurulu’nca karar verilmiştir.
 
Önemli Açıklama : Korona (COVID-19) salgını ile mücadele kapsamında alınan tedbirler dolayısıyla sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların maske takmaları ve sosyal mesafe kuralına riayet etmeleri zorunludur.
 
            Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği yazılı sınavına giren adaylara ilanen duyurulur.