Duyurular
Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği yazılı sınavın uygulamasına ve sınav sonuçlarına ilişkin süreçler 30.04.2019 tarihinde tamamlanmış bulunduğundan;
 
  1. Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin Sözlü sınav başlıklı 13.maddesinin 1.fıkrası Yazılı sınavda en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının beş katına kadar aday, yazılı sınavın Başkanlıkça merkezi olarak veya kurumlarca müstakil olarak yapılmasına bakılmaksızın, ilgili kurumlarca sözlü sınava alınır. Son adayla aynı puana sahip olan personelin tamamı sözlü sınava alınır.” hükmü uyarınca Şube Müdürü ve Şef kadrosuna başvuran adayların Sözlü Sınavının 26.06.2019 Çarşamba günü saat 09:00’da Güre Yerleşkesi Mehmet Akif Ersoy Konferans Salonunda yapılmasına,
       2.Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin Sözlü sınav başlıklı 13.maddesinin 2.fıkrası uyarınca sözlü sınav konuları ve puan değerlerinin aşağıdaki şekilde belirlenmesine,  
 
SÖZLÜ SINAV DEĞERLENDİRME    
SÖZLÜ SINAV KONULARI PUAN DEĞERİ  
 
Sınav Konularına İlişkin Bilgi Düzeyi 20  
Bir Konuyu Kavrayıp Özetleme, İfade Yeteneği ve Muhakeme Gücü 20  
Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu 20  
Özgüveni, İkna Kabiliyeti ve İnandırıcılığı 20  
Genel Kültürü ve Genel Yeteneği 10  
Bilimsel ve Teknolojik Gelişmelere Açıklığı 10  
TOPLAM PUAN 100  
 
        3. Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların sınav salonuna cep telefonu ile alınmamasına,  
     
        4. Sınavın kamera ile kayıt altına alınmasına,  

        Giresun Üniversitesi Rektörlüğü Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınav Kurulu’nca karar verilmiştir.
 
2019 YILI GÖREVDE YÜKSELME SÖZLÜ SINAVA GİRMEYE HAK KAZANANLARIN LİSTESİ
 
ŞUBE MÜDÜRÜ KADROSU YAZILI SINAV SONUCU  
             
S.N. ADI SOYADI GÖREV YERİ UNVANI YAZILI SINAV PUANI AÇIKLAMA  
 
 
1 ZEHRA YILMAZ GÖRELE UYGULAMALI BİLİMLER Y.O. ŞEF 84,21 SÖZLÜ SINAVA HAK KAZANDI  
2 NURCAN TEPE EĞİTİM FAKÜLTESİ ŞEF 75,00 SÖZLÜ SINAVA HAK KAZANDI  
3 RIDVAN İLGÜN MERKEZİ ARAŞTIRMA LABARATUVARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ KİMYAGER 71,05 SÖZLÜ SINAVA HAK KAZANDI  
             
ŞEF KADROSU YAZILI SINAV SONUCU  
             
S.N. ADI SOYADI GÖREV YERİ UNVANI YAZILI SINAV PUANI AÇIKLAMA  
 
 
1 METİN ÖNER İDARİ MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 82,60 SÖZLÜ SINAVA HAK KAZANDI  
2 EMİNE GÜNGÖR SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 82,60 SÖZLÜ SINAVA HAK KAZANDI  
3 FİLİZ ÖZDER GENEL SEKRETERLİK BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 81,15 SÖZLÜ SINAVA HAK KAZANDI  
4 SALİHA DEMİRTAŞ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 81,15 SÖZLÜ SINAVA HAK KAZANDI  
5 ÇİĞDEM KARAPINAR KILINÇ GENEL SEKRETERLİK BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 79,71 SÖZLÜ SINAVA HAK KAZANDI  
6 SONGÜL YILMAZ GENEL SEKRETERLİK BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 79,71 SÖZLÜ SINAVA HAK KAZANDI  
7 MUSTAFA TEKİN KEŞAP MESLEK YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 76,81 SÖZLÜ SINAVA HAK KAZANDI  
8 SULTAN YILDIZ TEKNİK BİLİMLER M.Y.O. BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 75,36 SÖZLÜ SINAVA HAK KAZANDI  
9 BEYTULLAH ÖZTÜRK KEŞAP MESLEK YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 72,46 SÖZLÜ SINAVA HAK KAZANDI  
10 UĞUR ERKAN GENEL SEKRETERLİK BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 71,01 SÖZLÜ SINAVA HAK KAZANDI  
11 MURADİYE YARAMIŞ EĞİTİM FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 69,56 SÖZLÜ SINAVA HAK KAZANDI  
12 DERYA TAŞ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 68,11 SÖZLÜ SINAVA HAK KAZANDI  
13 SEVGİ SÖYLERİZ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 63,76 SÖZLÜ SINAVA HAK KAZANDI  
 
 
Adaylara İlanen Duyurulur.