Duyurular
Kalkınma  ajanslarının  bölgesel  kalkınmayla  ilgili  olarak kuruluşlarından günümüze kadar yaptıkları ve yaptırdıkları plan, program, strateji, sektörel ve bölgesel analiz raporları vb. nitelikteki çalışmaların tek bir web platformu üzerinden araştırmacılar ve kamuoyu ile paylaşılmasına yönelik olarak tasarlanan Kalkınma Kütüphanesi, www.kalkinmakutuphanesi.gov.tr web adresi üzerinden kullanıma açılmıştır.