Duyurular
Giresun Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesi, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Giresun Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi hükümleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Öğretim üyesi kadrosuna başvuracak adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 23., 24.  ve 26.  maddelerinde belirlenen asgari koşulları sağlamış olmak şartıyla:

PROFESÖR kadrolarına başvuracak adayların; başvurdukları birim, bölüm ve anabilim dalını belirten ve başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği dilekçelerine özgeçmişlerini, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı fotokopisi, lisans/yüksek lisans diploması, doktora ve doçentlik belgesi, başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği yayın listesi, Giresun Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesine uygun doldurulan EK-2 yayın listesi ve puanlama tablosu, EK-3 Genel Değerlendirme tablosu, bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, sanat eserlerini, icralarını ve bunlara ilişkin dokümanı, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans çalışmalarını, üniversiteye katkılarını kapsayan 1 adet fiziki dosyayı, 6 adet CD’ye veya USB belleğe yüklenmiş halde Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

DOÇENT kadrolarına başvuracak adayların; başvurdukları birim, bölüm ve anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı fotokopisi, lisans/yüksek lisans diploması, doktora belgesi ve doçentlik belgesi, yabancı dil sınav sonuç belgesi, yayın listesi, Giresun Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesine uygun doldurulan EK-2 yayın listesi ve puanlama tablosu, EK-3 Genel Değerlendirme tablosu, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 adet fiziki dosyayı,  4 adet CD’ye veya USB belleğe yüklenmiş halde Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Doçent kadrosuna; Profesörler müracaat edemezler.

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ kadrosuna başvuracak adayların; başvurdukları birim, bölüm ve anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı fotokopisi, lisans/yüksek lisans diploması, doktora belgesi, varsa yabancı dil sınav sonuç belgesi, yayın listesi, Giresun Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesine uygun doldurulan EK-2 yayın listesi ve puanlama tablosu, EK-3 Genel Değerlendirme tablosu, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 adet fiziki dosyayı,  4 adet CD’ye veya USB belleğe yüklenmiş halde kadronun ilan edildiği Fakülte Dekanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

Başvuruda bulunacak adaylar, başvuru dosyalarını Giresun Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesinin 5. maddesine uygun olarak hazırlayacaklardır. Başvuruda bulunacak adaylardan, herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgesine ekleyerek ibraz edeceklerdir. Yabancı yükseköğretim kurumlarından alınan diplomaların denkliğini gösteren onaylı belgelerin de sunulması gerekmektedir.

NOT: Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna, 2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi kapsamında istihdam edilerek doktora veya sanatta yeterlilik eğitimlerini Üniversitemiz bünyesinde tamamlayanların başvuru hakkı bulunmamaktadır.
 
Öğretim Üyesi Başvuru Formu İçin Tıklayınız 

Yönerge Ek-2 Formu İçin Tıklayınız  (Yayın Listesi ve Puanlama)

Yönerge Ek-3 Formu İçin Tıklayınız  (Genel Değerlendirme)

İlan Tarihi                            : 03.07.2020
Başvuru Tarihi                    : 03.07.2020
Son Başvuru Tarihi            : 17.07.2020

 
  BİRİM BÖLÜM ANABİLİM DALI ÜNVANI DER. AD. İLAN ŞARTI
1 Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Fizikokimya Anabilim Dalı Profesör 1 1 Azo, ftalosiyanin ve oksim bileşiklerinin elektrokimyasal özellikleri konularında çalışmaları
olmak.
2 Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Organik Kimya  Anabilim Dalı Profesör 1 1 1,2,4-Triazol-3-on halkası içeren poliheterosiklik bileşiklerin sentezi ve biyolojik özelliklerinin incelenmesi konusunda çalışmaları olmak.
3 Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü Analiz ve Fonksiyonlar
Teorisi Anabilim Dalı
Profesör 1 1 Matematik bilim alanında doçent unvanı almış olmak, eşitsizlikler ve konveks fonksiyonlar üzerine çalışmaları olmak.
4 Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Çevre Bilimleri Anabilim Dalı Profesör 1 1 Su-sediment kirliliği, bakterilerde antibiyotik ve ağır metal dirençliliği ile balık stokları ve sosyo-ekonomik yapı üzerine çalışmaları olmak.
5 Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapım Yönetimi Anabilim Dalı Profesör 1 1 Yeraltı-yerüstü su kaynakları ile su depolama ve iletim yapıları konularında çalışmaları bulunmak
6 Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Böl. Konstrüksiyon ve İmalat Anabilim Dalı Profesör 1 1 Sürtünme, aşınma ve yağlama konularında çalışmalar yapmış olmak
7 Sivil Havacılık Yüksekokulu Havacılık Yönetimi Bölümü Havacılık Yönetimi Anabilim Dalı Profesör 1 1 Fiber destekli polimerik kompozitlerin hazırlanması ve karakterizasyonu konularında çalışmalar yapmış olmak
8 Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Genel Cerrahi Anabilim Dalı Profesör 1 1 Pankreas duktal adenokarsinomları ve kolorektal polipler ile ilgili çalışmaları olmak
9 Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Ortopedi ve Travmatoloji
Anabilim Dalı
Profesör 1 1 Ortopedide biyomekanik üzerine çalışmaları olmak
10 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü İç Hastalıkları Anabilim Dalı
(Endokrinoloji ve Metabolizma
Hastalıkları Bilim Dalı)
Profesör 1 1 Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları yan dal uzmanı olup, tiroid otoimmünitesi ile ilgili çalışmaları olmak
11 Bulancak Kadir Karabaş Uygulamalı
Bilimler Yüksekokulu
Uluslararası Lojistik ve
Taşımacılık Bölümü
Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık
Anabilim Dalı
Doçent 1 1 Pazarlama Bilimi alanında doçent unvanı almış olmak, lisanslı depoculuk ile ilgili çalışmaları olmak
12 Bulancak Kadir Karabaş Uygulamalı
Bilimler Yüksekokulu
Uluslararası Lojistik ve
Taşımacılık Bölümü
Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık
Anabilim Dalı
Doçent 1 1 Üretim ve Operasyon Yönetimi alanında doçent unvanı almış olmak, lojistik ve tedarik zinciri yönetimi konuları üzerine çalışmaları olmak
13 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Bakımı ve Gençlik
Hizmetleri Bölümü
Çocuk Gelişimi Prg. Doçent 2 1 Argümantasyon Tabanlı Sorgulayıcı Araştırma Yöntemi konusunda çalışmaları olmak ve 0-18 yaş arası çocukların eğitimi ile ilgili doktora sonrası çalışmaları olmak.                                                                                                                                             
14 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Hizmetler ve
Teknikler Bölümü
Anestezi Prg. Doçent 3 1  
Penisilin, kinolon ve azol türevlerinin sentezi,  antikanser ve/veya antimikrobiyal aktiviteleri üzerine çalışmaları olmak.
15 Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü Zihin Engelliler Eğitimi Anabilim Dalı Doçent 1 1 Hesap verebilirlik, eğitimde hakkaniyet uygulamaları ile ilgili çalışmaları olmak.
16 Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü Geometri Anabilim Dalı Doçent 1 1 Matematik bilim alanında doçent unvanı almış olmak, pür tensör alanları ve eğrilerin liftleri  (dikey, tam ve yatay) üzerine çalışmaları olmak.
17 Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü Uygulamalı Matematik Anabilim Dalı Doçent 3 1 Matematik bilim alanında doçent unvanı almış olmak, zaman skalasında dinamik sistemlerin salınımlı ve salınımsız çözümleri üzerinde çalışmaları olmak.
18 Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Yeni Türk Edebiyatı Anabilim Dalı Doçent 1 1 Doçentlik unvanını Yeni Türk Edebiyatı alanında almış olmak ve eski ve yeni yazılı süreli yayınlar hakkında çalışmalar yapmış olmak.
19 Görele Güzel Sanatlar Fakültesi Resim-Baskı Sanatları Bölümü Resim-Baskı Sanatları Anasanat Dalı Doçent 1 1 Doçentlik unvanını Plastik Sanatlar alanında almış olmak ve özgün baskı-resim alanı ile ilgili çalışmalarda bulunmak.
20 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu
Yönetimi Bölümü
Yönetim Bilimleri Anabilim Dalı Doçent 1 1 Kamu Yönetimi alanında doçent unvanını almış olmak. Kamu politikaları, çocuk politikaları alanlarında çalışmalar yapmış olmak.
21 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Uluslararası Hukuk Anabilim Dalı Doçent 1 1 Türk Dış Politikası ve Uluslararası İlişkiler Teorileri konusunda çalışmaları olmak.
22 Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı Doçent 1 1 Doçentliğini Malzeme ve Metalurji Mühendisliği alanında almış olmak. Plazma Elektrolitik Oksidasyon ve Elektro-Spark Biriktirme yöntemleri üzerine çalışmaları olmak.
23 Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü Hareket ve Antrenman Bilimleri
Anabilim Dalı
Doçent 1 1 Spor Bilimleri temel alanında doçentliğini almış olmak, fiziksel etkinlik, voleybol ve oyun alanlarında çalışmalar yapmış olmak.
24 Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Üroloji Anabilim Dalı Doçent 1 1 Üreterorenoskopi komplikasyonları ve ürinomlarla ilişkili çalışmaları olmak
25 Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Bilimler Bölümü Diş Hastalıkları ve Tedavisi Anabilim Dalı Doktor Öğretim Üyesi 5 1 Diş Hastalıkları ve Tedavisi uzmanı olmak, Eroze dentin dokusuna bağlantı dayanımı konusunda çalışması olmak.

Resmi Gazete İlanı: 03 Temmuz 2020-31174