Duyurular
Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından yükseköğretim kurumlarının, uzaktan/karma eğitim uygulamalarına ilişkin kalite güvencesi süreçlerinin değerlendirilmesine rehberlik etmek amacıyla hazırlanan “Uzaktan Eğitimde Kalite Güvencesi Ölçütleri ve Değerlendirme Rehberi 2020”  doğrultusunda Üniversitemiz Akreditasyon, Akademik Değerlendirme ve Kalite Koordinatörlüğü ile Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi koordinasyonuyla Giresun Üniversitesi Uzaktan Eğitim İç Değerlendirme Raporu hazırlanmıştır.

Üniversitemiz Kalite Komisyonunun 8 Aralık 2020 günü gerçekleştirilen toplantısında görüşülen ve 30 Aralık 2020 tarihli ve 2020-193/6 karar sayılı Üniversitemiz senatosunun bilgisine sunulan “Giresun Üniversitesi Uzaktan Eğitim İç Değerlendirme Raporu”na  burayı tıklayarak ulaşabilirsiniz.