REKTÖR DANIŞMANLARI
 


Prof. Dr. Nazım Elmas
Rektör Danışmanı


Dr. Öğr. Üyesi Oktay Karaman
Rektör Danışmanı


Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Çakmak
Rektör Danışmanı

Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Çelik
Rektör Danışmanı

Dr. Öğr. Üyesi Abbas Karaağaçlı
Rektör Danışmanı