Misyon

Milletimizin temel değerleri ve ülkemizin stratejik hedefleri doğrultusunda, bilim, sanat ve kültür alanlarında donanımlı, araştırmacı ve üretici bireyler yetiştirmek; kent, bölge ve ülkede toplumun ufkunu genişletmek, insanlığın ilerleyişine katkı sağlayacak akademik çalışmalar yapmaktır.

Vizyon

Bilgi ile güçlenmiş kaliteli eğitim veren, ürettiği projelerle ülke kalkınmasına katkıda bulunabilen, eğitim, bilim ve teknoloji dünyasında uluslararası öneme sahip bilgi limanı olmaktır.

Değerler 

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne, Türk ulusuna ve Atatürk ilke ve inkılâplarına bağlılık, bilimsellik, evrensellik, toplumsal yararlılık, çağdaşlık, yenilikçilik, yaratıcılık, katılımcılık ve güvenilirlik.