Giresun Üniversitesi- Açık Erişim Yönergesi

Giresun Üniversitesi- Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Arasında İşbirliği Programının Yürütülmesi Hakkında Protokol

Giresun Üniversitesi- Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi

Giresun Üniversitesi- Artırılmış Gerçeklik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Giresun Üniversitesi- Basın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü Yönergesi

Giresun Üniversitesi- Başarı Yönergesi

Giresun Üniversitesi- Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Anabilim Dalı Özel Yetenek Başvuru ve Değerlendirme Yönergesi

Giresun Üniversitesi- Bilgisayar Ağ Kullanim Yönergesi

Giresun Üniversitesi- Bilimsel Araştırma Projeleri Hazırlama, Değerlendirme ve İzleme Yönergesi

Giresun Üniversitesi- Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği  Yönergesi

Giresun Üniversitesi- Bina ve Tesislerinin Yangından Korunmasına İlişkin Yönerge

                                             Yönerge-EK-1,3,4,5,7,8

                                             Yönerge-EK-10

                                             Yönerge-EK-2

                                             Yönerge-EK-6

                                             Yönerge-EK-9

Giresun Üniversitesi- Botanik Bahçesi ve Herbaryum Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Giresun Üniversitesi- Bütçe Performans İşlemleri ve İş Süreci

Giresun Üniversitesi- Çevre Sorunları,Temiz Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği Taslağı

Giresun Üniversitesi- Çift Ana Dal ve Yan Dal Eğitimi Yapılmasına İlişkin Uygulama Esasları Yönergesi

Giresun Üniversitesi- Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

Giresun Üniversitesi- Elektronik Belge Yönetim Sistemi ve  İmza Yetkileri Yönergesi

Giresun Üniversitesi- Engelli Öğrenci Birimi Yönergesi

Giresun Üniversitesi- Engelsiz Üniversite Birimi Yönergesi

Giresun Üniversitesi- Etik Kurul İlkeleri

Giresun Üniversitesi- Etik Kurulu Yönergesi

Giresun Üniversitesi- Fındık Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönergesi

Giresun Üniversitesi- Geleneksel Türk Müziği Bölümü Türk Halk Oyunları Anasanat Dalı Özel Yetenek Sınavı Yönergesi

Giresun Üniversitesi- Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Giresun Üniversitesi- Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu Yönergesi

Giresun Üniversitesi- Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu Yönergesi(19 Ocak 2009)(Yürürlükten Kaldırıldı.)

Giresun Üniversitesi- İç Kontrol ve  Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi

Giresun Üniversitesi- İslami İlimler Fakültesi Zorunlu Arapça Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi

Giresun Üniversitesi- İstatistik Danışmanlık Uygulama Araştırma Merkezi Yönergesi

Giresun Üniversitesi- Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Giresun Üniversitesi- Kalite Komisyonu Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge

Giresun Üniversitesi- Kamu Konutları Tahsis Talep Beyannamesi

Giresun Üniversitesi- Karadeniz Kültür Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönergesi

Giresun Üniversitesi- Karadeniz Stratejik Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

Giresun Üniversitesi- Kariyer Yönlendirme ve Bilgilendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Giresun Üniversitesi- Kayıt Yenileme Yönergesi

Giresun Üniversitesi- Kent İşbirliği Platformu Yönergesi (GÜKİP)

Giresun Üniversitesi- Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Programı Uygulama Esasları Yönergesi

Giresun Üniversitesi- Konut Yönergesi

Giresun Üniversitesi- Kütüphane Yönergesi

Giresun Üniversitesi- Lisans ve Önlisans Programlarına Uluslararası Öğrenci Kabulü

Giresun Üniversitesi- Lisansüstü Eğitim Programları Uzmanlık Alan Dersi Yönergesi

Giresun Üniversitesi- Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Giresun Üniversitesi- Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği (YENİ)

Giresun Üniversitesi- Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönergesi

Giresun Üniversitesi- Meslek Yüksekokulları Koordinatörlüğü Yönergesi

Giresun Üniversitesi- Meslek Yüksekokulları Staj Yönergesi

Giresun Üniversitesi- Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Giresun Üniversitesi- Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama İşlemleri İş Süreci

Giresun Üniversitesi- Okul Öncesi Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönergesi

Giresun Üniversitesi- Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi

                                             EK-2 (Yayın Listesi ve Puanlama)
                                             EK-3 (Genel Değerlendirme)

Giresun Üniversitesi- Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi

Giresun Üniversitesi- Önlisans / Lisans Öğrenci Danışmanlığı Yönergesi

Giresun Üniversitesi- Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği (YENİ)

Giresun Üniversitesi- Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Giresun Üniversitesi- Pedagojk Formasyon Eğitimi Sertifika Programına İlişkin Usul ve Esaslar

Giresun Üniversitesi- Psikolojik Danışma ve  Rehberlik Uygulama ve Araştırma

Giresun Üniversitesi- Sağlık Bilimleri Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik   

Giresun Üniversitesi- Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Giresun Üniversitesi- Sağlık Yüksekokulu Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Giresun Üniversitesi- Sağlık, Kültür Ve Spor Daire Başkanlığı Öğrenci Toplulukları Kuruluş ve İşleyiş Yönergesi

Giresun Üniversitesi- Sosyal Amaçlı Tesisler Kurma,İşletme ve DenetimYönergesi

Giresun Üniversitesi- Spor Faaliyetlerinin Düzenlenmesi ve Yürütülmesi Hakkında Yönerge

Giresun Üniversitesi- Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İş süreci

Giresun Üniversitesi- Stratejik Yönetim ve Planlama İşlemleri Süreci

Giresun Üniversitesi- Sürekli Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

Giresun Üniversitesi- Tanıtım Araçlarına İlişkin Uygulama Yönergesi

Giresun Üniversitesi- TBMYO Motorlu Araçlar ve Ulaşım Teknolojileri Bölümü Deniz Ulaştırma ve İşletme Programı ve Gemi Makinaları İşletme Programı Öğrenci Kıyafet Yönergesi

Giresun Üniversitesi- Tıp Fakültesi Eğitim -Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Giresun Üniversitesi- Türk İslam Sanatları ve Mimarisi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Giresun Üniversitesi- Türkçe ve Yabancı Dil Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Giresun Üniversitesi- Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönergesi

Giresun Üniversitesi- Yabancı Diller Yüksekokulu Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği (05 Temmuz 2013)

Giresun Üniversitesi- Yabancı Diller Yüksekokulu Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (11 Mayıs 2015)

Giresun Üniversitesi- Yabancı Uyruklu Öğrenci Adaylarının Lisansüstü Programlara Kabul Yönergesi

Giresun Üniversitesi- Yabancı Uyruklu Öğrenci Yönergesi

Giresun Üniversitesi- Yayın Yönergesi

Giresun Üniversitesi- Yaz Okulu Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

Giresun Üniversitesi- Yunus Emre Enstitüsü Arasında Yurt Dışındaki Yunus Emre Kültür Merkezlerinde Giresun Üniversitesinin
Tanıtımının Yapılmasına Dair İşbirliği Protokolü

Giresun Üniversitesi- Yunus Emre Enstitüsü İşbirliği Protokolü

Giresun Üniversitesi- Yurtiçi ve Yurtdışı Bilimsel Etkinlik Katılımı Destekleme Yönergesi

Giresun Üniversitesi- Yüksekokul Staj Yönergesi

Giresun Üniversitesi- Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş,Çift Anadal,
Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılmasına İlişkin Uygulama Esasları Yönergesi

Giresun Üniversitesi-Teknoloji Transfer Ofisi (GRÜ-TTO) Yönergesi