Açık Erişim Yönergesi Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Arasında İşbirliği Programının Yürütülmesi Hakkında Protokol Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi Artırılmış Gerçeklik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği Basın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü Yönergesi Başarı Yönergesi Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Anabilim Dalı Özel Yetenek Başvuru ve Değerlendirme Yönergesi Bilgisayar Ağ Kullanim Yönergesi Bilimsel Araştırma Projeleri Hazırlama, Değerlendirme ve İzleme Yönergesi Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi Bina ve Tesislerinin Yangından Korunmasına İlişkin Yönerge              Yönerge-EK-1,3,4,5,7,8              Yönerge-EK-10              Yönerge-EK-2              Yönerge-EK-6              Yönerge-EK-9 Botanik Bahçesi ve Herbaryum Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği Bütçe Performans İşlemleri ve İş Süreci Çevre Sorunları,Temiz Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği Taslağı Çift Ana Dal ve Yan Dal Eğitimi Yapılmasına İlişkin Uygulama Esasları Yönergesi Döner Sermaye İşletmesi YönetmeliğiEğitim Komisyonu Yönergesi Elektronik Belge Yönetim Sistemi ve İmza Yetkileri Yönergesi Engelli Öğrenci Birimi Yönergesi Engelsiz Üniversite Birimi Yönergesi Etik Kurul İlkeleri Etik Kurulu Yönergesi Fındık Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönergesi Geleneksel Türk Müziği Bölümü Türk Halk Oyunları Anasanat Dalı Özel Yetenek Sınavı Yönergesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği Giresun Üniversitesi ve Yunus Emre Enstitüsü Arasında Yurt Dışındaki Yunus Emre Kültür Merkezlerinde Giresun Üniversitesinin Tanıtımının Yapılmasına Dair İşbirliği Protokolü Giresun Üniversitesi ve Yunus Emre Enstitüsü İşbirliği Protokolü Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu Yönergesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu Yönergesi(19 Ocak 2009)(Yürürlükten Kaldırıldı.) İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi İslami İlimler Fakültesi Zorunlu Arapça Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi İstatistik Danışmanlık Uygulama Araştırma Merkezi Yönergesi İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü Yönergesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği Kalite Komisyonu Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge Karadeniz Kültür Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönergesi Karadeniz Stratejik Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği Kariyer Yönlendirme ve Bilgilendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği Kayıt Yenileme Yönergesi Kent İşbirliği Platformu Yönergesi (GÜKİP) Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Programı Uygulama Esasları Yönergesi Konut Yönergesi              EK- Kamu Konutları Tahsis Talep Beyannamesi Kütüphane Yönergesi Lisans ve Önlisans Programlarına Uluslararası Öğrenci Kabulü Lisansüstü Eğitim Programları Uzmanlık Alan Dersi Yönergesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği (YENİ) Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönergesi Meslek Yüksekokulları Koordinatörlüğü Yönergesi Meslek Yüksekokulları Staj Yönergesi Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama İşlemleri İş Süreci Okul Öncesi Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönergesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi              EK-2 (Yayın Listesi ve Puanlama)              EK-3 (Genel Değerlendirme) Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi Önlisans / Lisans Öğrenci Danışmanlığı Yönergesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği (YENİ) Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Özel Yetenek Sınavı Yönergesi Pedagojk Formasyon Eğitimi Sertifika Programına İlişkin Usul ve Esaslar Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Sağlık Bilimleri Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik    Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği Sağlık Yüksekokulu Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Sağlık, Kültür Ve Spor Daire Başkanlığı Öğrenci Toplulukları Kuruluş ve İşleyiş Yönergesi Sosyal Amaçlı Tesisler Kurma,İşletme ve DenetimYönergesi Sosyal Bilimler, Fen ve Mühendislik Bilimleri Araştırmaları Etik Kurulu Yönergesi Spor Faaliyetlerinin Düzenlenmesi ve Yürütülmesi Hakkında Yönerge Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İş süreci Stratejik Yönetim ve Planlama İşlemleri Süreci Sürekli Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği Tanıtım Araçlarına İlişkin Uygulama Yönergesi TBMYO Motorlu Araçlar ve Ulaşım Teknolojileri Bölümü Deniz Ulaştırma ve İşletme Programı ve Gemi Makinaları İşletme Programı Öğrenci Kıyafet Yönergesi Tıp Fakültesi Eğitim -Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Türk İslam Sanatları ve Mimarisi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği Türkçe ve Yabancı Dil Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği Türkçe ve Yabancı Dil Uygulama ve Araştırma Merkezi (GRÜ Tömer) Dil Öğretim Programı ve Sınav Yönergesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönergesi Yabancı Diller Yüksekokulu Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği (05 Temmuz 2013) Yabancı Diller Yüksekokulu Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (11 Mayıs 2015) Yabancı Uyruklu Öğrenci Adaylarının Lisansüstü Programlara Kabul Yönergesi Yabancı Uyruklu Öğrenci Yönergesi Yayın Yönergesi Yaz Okulu Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik Yurtiçi ve Yurtdışı Bilimsel Etkinlik Katılımı Destekleme Yönergesi Yüksekokul Staj Yönergesi Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş,Çift Anadal,Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılmasına İlişkin Uygulama Esasları Yönergesi Teknoloji Transfer Ofisi (GRÜ-TTO) Yönergesi