Yönetmelikler
Artırılmış Gerçeklik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
Botanik Bahçesi ve Herbaryum Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
Çevre Sorunları,Temiz Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği Taslağı
Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği
Fındık Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği
Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
İstatistik Danışmanlık Uygulama Araştırma Merkezi Yönetmeliği
Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
Karadeniz Stratejik Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği
Karadeniz Kültür Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
Kariyer Yönlendirme ve Bilgilendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği (YENİ)
Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Yönetmeliği
Sağlık Bilimleri Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik   
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
Sağlık Yüksekokulu Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
Sürekli Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği
Tıp Fakültesi Eğitim -Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
Türk İslam Sanatları ve Mimarisi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
Türkçe ve Yabancı Dil Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
Yabancı Diller Yüksekokulu Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği (05 Temmuz 2013)
Yabancı Diller Yüksekokulu Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (11 Mayıs 2015)
Yaz Okulu Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik