REKTÖR YARDIMCILARI 

 
Prof. Dr. Güven ÖZDEM
Rektör Yardımcısı
0454 310 11 07
guven.ozdem@giresun.edu.tr

 

 

Prof. Dr. Güven ÖZDEM

Fakülteler (İslami İlimler Fakültesi hariç)
Enstitüler
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümü
Türk Dili Bölümü
Beden Eğitim ve Spor Bölümü
Enformatik Bölümü
Güzel Sanatlar Bölümü
Personel Daire Başkanlığı (paraf)
Strateji Geliştirme ve Daire Başkanlığı (paraf)
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
Bilgi işlem Daire Başkanlığı
Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü
ÜNİP Koordinatörlüğü
Dış İlişkiler Koordinatörlüğü
Akreditasyon Akademik Değerlendirme ve Kalite Koordinatörlüğü
Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Ofisi (ADEK)
Teknoloji Transfer Ofisi
Bilimsel Araştırma Projeleri Ofisi (BAP)
Mevzuat Komisyonu
Eğitim Komisyonu
Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu
Üni-DOKAP
Üniversitelerarası İş Birliği Programı

 
Prof. Dr. Hüseyin PEKER
Rektör Yardımcısı

0454 310 11 07
ÖZGEÇMİŞ
huseyin.peker@giresun.edu.tr

 

Prof. Dr. Hüseyin PEKER

İslami İlimler Fakültesi
Meslek Yüksekokulları
Yüksekokullar
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı (paraf)
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
Araştırma Merkezleri
Etik Kurulu
Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu
Deney Hayvanları Etik Kurulu
İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü
MYO Koordinatörlüğü
Erasmus Koordinatörlüğü
Mevlana Kurum Koordinatörlüğü
Ar-Ge Koordinatörlüğü
Farabi Kurum Koordinatörlüğü
Basın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü
AB Çerçeve Ofisi
Uluslararası Öğrenci Ofisi
Engelli Üniversite Birimi
Türk Patent Enstitüsü Bilgi ve Doküman Birimi
Yayın Komisyonu
Bologna Süreci