Haberler
Üniversitemiz Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (GÜKAM) tarafından "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" dolayısıyla 27 Kasım 2019 Çarşamba günü, Güre Yerleşkesinde Kadına Yönelik Şiddete Son Verilmesi Adına Ağaç Dikme Töreni ve ardından Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonunda bir panel düzenlendi.

Rektörümüz Prof. Dr. Yılmaz Can, Vali Yardımcısı Dr. Hasan Tanrıseven, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Güven Özdem, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mustafa Tosun, kamu ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, üniversitemiz personeli ve öğrencilerin katıldığı program, Rektörlük bahçesinde, kadına yönelik şiddete son verilmesi adına düzenlenen ağaç dikme töreni ile başladı.

Kadına yönelik her türlü şiddetin son bulması temennisinde bulunan Rektörümüz ve beraberindekiler daha sonra, Şehit Ömer Halisdemir Konferans salonunda düzenlenen panele katıldılar.

Üniversitemiz öğrencilerinden Pınar Türk’ün sunumunu yaptığı panelin açılış konuşmasını,  Giresun Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (GÜKAM) Müdürü Prof. Dr. Ayşen Reyhan Wolff  yaptı.

Programa katılımlarından ötürü salondaki dinleyicilere teşekkür ederek sözlerine başlayan Sayın Wolff, konuşmasını şu şekilde sürdürdü: “Dünya’da ve Türkiye’de kadına karşı yapılan ayrımcılık ve şiddet, insan hakları ihlalidir. Psikolojik, ekonomik, cinsel ve fiziksel şiddete uğrayan kadınlar şiddetten korunmalı ve kendilerine destek sağlanmalıdır. Türkiye’de 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun 20 Mart 2012 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bugün Türkiye’de kadına yönelik şiddete karşı sıfır tolerans ilkesi benimsenmiş, güçlü kadın,  güçlü aile yapısına sahip olmak bir devlet politikası haline gelmiştir…”

Sayın Wolff’un akabinde kürsüye çıkan Rektörümüz Prof. Dr. Yılmaz Can,  kadına yönelik şiddettin toplumsal bir yara haline geldiğini belirterek, dünyanın birçok ülkesinde var olan bu sorunun mutlaka çözüme kavuşturulması gerektiğini söyledi.

Görsel ve yazılı basında sürekli karşı karşıya gelinen kadına yönelik şiddet haberlerinin herkesi derinden etkilediğini, buna rağmen hala bu olayların önüne geçilemediğini dile getiren Rektörümüz, bu sorunun ancak topyekûn bir çabayla azami seviyeye indirgenebileceğini söyledi.

Ülkemizde konuya ilişkin yeni yasal düzenlemeler yapıldığını fakat bunun  tek başına yeterli olmadığını söyleyen Prof. Dr. Yılmaz Can, konuşmasını şu şekilde sürdürdü: “Bu sorunların sadece yasal mevzuatlarla çözülebileceğine inanmıyorum.  Bu konuda her kesimden insanın  gayret sarf etmesi lazım. Sadece devleti yönetenlerin, mevzuat çıkaranların gayreti ile çözülecek bir sorun değil. Eğitimin her kademesinde, şiddeti reddeden, şiddeti dışlayan, sadece kadına değil, şiddetin her türlüsünü dışlayan bir eğitim anlayışına ihtiyacımız var. Ben bu konuda toplumsal bir çaba gerektiğini ve bu çabanın zaman içinde giderek bir zihin inkılabına dönüşmesi gerektiğini düşünüyorum.”

Konuşmaların ardından başlayan ve Üniversitemiz akademisyenlerinden GÜKAM Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Işıl Demirtaş’ın moderatörlüğünü yaptığı panelde; Aile, Çalışma ve  Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mustafa Tosun  “Kadına Yönelik Şiddette Devlet Politikaları ve Uygulamaları”, Giresun Barosu Kadın Hakları Danışma ve Uygulama Komisyon Başkanı Av.Hayriye Gönül Uzunalioğlu “6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi, İstanbul Sözleşmesi” ve Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Fakültesi akademisyenlerinden Dr. Öğr. Üyesi Emel Bahadır Yılmaz “Aile İçi Şiddeti Etkileyen Faktörler”  başlıklı sunumlar yaptılar.

Yoğun ilgi gören program, Rektörümüzün konuşmacılara teşekkür belgelerini takdim etmesiyle sona erdi.