Haberler
25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kadına yönelik şiddete karşı farkındalık yaratmak amacıyla Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından kabul edilmiştir.  Dünya’da ve ülkemizde kadına yönelik her türlü şiddetin, töre ve namus cinayetlerinin, taciz ve istismarın önlenmesi gibi konularda bilimsel çalışmalarda bulunmak üniversitelerin görevlerindendir. Üniversitemiz kadına karşı şiddet konusunda kamuoyunu bilgilendirmek ve duyarlılık oluşturmak, toplumsal bilinçlenmeyi geliştirmek üzere çeşitli bilimsel etkinlikler düzenlemektedir.

Türkiye’de kadına karşı yapılan ayrımcılık ve şiddet insan hakları ihlalidir. Şiddet türleri olarak; Psikolojik, ekonomik, cinsel ve fiziksel şiddet, aile içi şiddette uğrayan kadınların şiddetten korunması ve destek sağlanması dolayısıyla güçlü kadın, güçlü aile yapısına sahip olmak bir devlet politikasıdır.  Şiddet türünün ne olursa olsun her türlü şiddet kabul edilemez. 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun 20 Mart 2012 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Kadınlara yönelik koruyucu, önleyici, eğitici, geliştirici rehberlik ve rehabilite edici faaliyetlerin tüm kurum ve kuruluşların katkılarıyla şiddetle mücadele edilmelidir.  Kadına yönelik şiddete karşı sıfır tolerans ilkesi benimsenmeli, aile içinde ve toplumda sevgi ve huzur dolu bir ortamın yaratılmasında hepimize düşen sorumluluklarımızı yerine getirmeliyiz.