Haberler
Üniversitemiz Proje Destek ve Yönetim Koordinatörlüğü tarafından 26.04.2021 tarihinde DOKAP Projeleri
Bilgilendirme Toplantısı
gerçekleştirildi. DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkan Yardımcısı Şeref Demir,
İzleme ve Değerlendirme Koordinatörü Tolgahan Köken, Çevre ve Turizm Koordinatörü Deniz Tokaç,
Ekonomik Kalkınma ve Proje Uygulama Koordinatörü İlknur Aydurmuş ve Kurumsal, Beşeri ve Sosyal
Gelişme Koordinatörü Necati Aktaş ile Üniversitemiz Öğretim Elemanlarının katılımlarıyla çevrimiçi
ortamda düzenlenen toplantıda, DOKAP’a sunulabilecek projelerle ilgili karşılıklı görüş alışverişinde
bulunuldu.