Haberler
Akademik yayınlarla ilgili birçok istatistiği barındıran Web Of Science verileri esas alınarak www.memurlar.net sitesinde yayınlanan makale sayısı sıralamalarında, Giresun Üniversitesi önemli bir performans sergileyerek Türkiye’deki Devlet Üniversiteleri içerisinde yakaladığı istikrarlı yükseliş trendini 2018 yılında da sürdürmeye devam etti.

Buna göre; Giresun Üniversitesi Türkiye’deki Devlet Üniversiteleri arasında, 2015 yılında 67. sırada iken 2016 yılında 50., 2017 yılında 29. ve 2018 yılında ise (124 üniversite arasında) 22. sıraya yükselmiştir.

Ayrıca; 2006 yılından sonra kurulan Devlet Üniversiteleri sıralamasına göz attığımızda Giresun Üniversitesinin başarısının daha da anlamlı olduğu görülmektedir. Buna göre; 2006 yılından sonra kurulan üniversiteler arasında yapılan sıralamada, Üniversitemiz 2015 yılında 20. sırada iken 2016 yılında 18., 2017 yılında 12. ve 2018 yılında 7. sıraya yükselmiştir.
 
Yıl Devlet Üniversiteleri Sıralaması 2006 Yılından Sona Kurulan
Üniversiteler Sıralaması
2018 22 7
2017 29 12
2016 50 18
2015 67 20
 
Ayrıca, 2015-2018 yılları arasında yayınlanan makale sayılarını incelediğimizde; Üniversitemizdeki gerek toplam yayın sayısı gerekse de öğretim elemanı başına düşen yayın sayılarının hızla ve istikrarlı bir şekilde yükseldiği görülmektedir.
 
Web Of Science Verilerine Göre Yayın Sayı ve Oranları
Yıllar Profesör Doçent Doktor Öğretim
Üyesi
Öğretim
Üyesi
Toplamı
Öğretim Görevlisi Araştırma Görevlisi Genel
Öğretim Elemanı
2018 Yılı
Tam Makale Yayın Sayısı
Öğretim Üyesi Başına Düşen Makale Sayısı Öğretim Elemanı Başına Düşen Makale Sayısı
2018 67 65 345 477,00 322 157 956,00 373 0,78 0,39
2017 60 60 320 440,00 265 200 905,00 328 0,75 0,36
2016 48 63 283 394,00 241 199 834,00 279 0,71 0,33
2015 40 55 288 383,00 258 198 839,00 128 0,33 0,15
 
Konu hakkında bir açıklama yapan Rektörümüz Prof. Dr. Cevdet Coşkun “Üniversiteler, bilgiyi üreten, öğreten ve toplumsallaştıran kurumlar olmaları itibariyle kalkınmanın da önemli unsurlarıdır. Bu anlamda yeni üniversitelerin; gelir adaletsizliğinin düzeltilmesi, bölgesel kalkınma farklarının azaltılması, büyük kentlere olan göçün durdurulması, kentleşme ve demokratik sosyalleşmenin sağlanması konularında önemli katkılar sağladığına inanıyorum. 2006 yılında kurulan bir üniversite olmamıza rağmen bilim üretmede istikrarlı bir yükseliş trendi yakalamış bulunmaktayız. Bu başarımızı inşallah, kurduğumuz TEKNOPARK aracılığı ile yakın gelecekte akademisyenlerimizin geliştireceği teknolojik ürünler ve beraberinde elde edilecek patentlerle de sürdüreceğiz. Üniversitemizin yakaladığı bu başarıda emeği bulunan başta yayın sahipleri olmak üzere, akademik ve idari tüm çalışanlarımızı tebrik ediyor başarılı çalışmalarının devamını diliyorum.” dedi.