Haberler
Üniversitemiz bünyesinde kurulan COVİD-19 Komisyonu (COV-KOM), ikinci toplantısını 20.03.2020 tarihinde saat 10.00’da Güre Yerleşkesinde bulunan Mehmet Akif Ersoy konferans salonunda gerçekleştirdi.

Daha önceden alınan tedbirlere uygun olarak, katılımcıların sayısının mümkün olduğu kadar düşük tutulmasına ve birbirleriyle yakın temasta bulunmamalarına yönelik önlemlerin alındığı toplantının açılışında kısa bir konuşma yapan Rektörümüz Prof. Dr. Yılmaz Can, “COVİD-19 ile ilgili sık sık fikir alışverişinde bulunup yol haritamızı güncelleyeceğiz. İlk olarak iki temizlik ekibi oluşturduk. İlk ekip çalışma alanlarımız ve öğretim binalarımızda detaylı bir temizlik gerçekleştirdikten sonra ikinci ekip buralarda dezenfekte çalışmalarına başladı. Uzaktan eğitim çalışmalarıyla ilgili de planlamamızı kısa süre içerisinde gerçekleştireceğiz.” dedi.

Toplantının devamında komisyon başkanı olarak söz alan Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Güven Özdem, “İlk toplantımızı Pazartesi günü yapmıştık. O toplantıda alınan kararları hızla uygulamaya koyduk. Salı gününden itibaren okulumuzda dezenfekte çalışmaları başladı. Bu süreci YÖK ile iletişim halinde titizlikle sürdürüyoruz.” diye konuştu.


İkinci Toplantıda Alınan Kararlar:

1.Cov-Kom (Covid-19 Komisyonu)1.toplantısında madde 3’de yer alan intörnlük öğrencilerinin de eğitimlerine ara verilmesi kararı alınmıştı. Sonraki süreçte Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 16.03.2020 tarih ve 73112577-000-E.21280 sayılı yazısı ile Yükseköğretim Yürütme Kurulunun ‘Tıp Fakültesindeki intörnlerin, intörnlük uygulamalarına devam etmeleri hususuna ilgili üniversite rektörlüklerince karar verileceği’ kararına istinaden konu Üniversitemiz Tıp Fakültesince değerlendirilmiş ve Tıp Fakültesi Yönetim Kurulu 16.03.2020 tarih ve 2020-02/1 sayılı kararı ile ‘intörn öğrencilerin izinli sayılmamasına ve eğitim/uygulama stajlarına devam etmelerinin uygun olduğuna karar verildiğinden; İntörnlük öğrencilerinin eğitim-öğretimlerine devam edilmesine karar verilmiştir.


2. Üniversitemizin binalarında sınıflar, amfiler, çalışma odaları, toplantı salonları vb. yerlerin haftada bir detaylı temizlenmesi ve dezenfekte edilmesi  çalışmalarının titizlikle sürdürülmesi sağlanacaktır.

3.Üniversitemiz bünyesindeki personelimizin ve tüm öğrencilerimizin, Covid-19 virüs tehdidine karşı alınacak önlemler ile ilgili olarak doğru, güvenilir ve hızlı bilgi akışı sağlamaya devam edilmesi ve uyarıcı afişlerle veya bilgilendirme duyuruları ile sürekliliğinin sağlanmasına karar verilmiştir.

4. Üniversitemizin personel yemekhanesininortak kullanılan alan olması sebebiyle tedbir amaçlı tek seferde 20 kişiden fazla olmayacak şekilde yemek saatlerinin yeniden ayarlanarak bir düzenleme sağlanması tavsiye edilmektedir.

5.Salgının yayılmasını engellemek, personelimizi riskli ortamlardan uzak tutabilmek adına, Üniversitemiz akademik ve idari personelininçalışma şartlarının işlerin aksamaması kaydıyla plan dahilinde birim amirleri tarafından düzenlenmesine karar verilmiştir.

6. Komisyonumuzun toplantılarının 6 kişi olarak yapılması ve diğer üyeleri ile telekonferans sistemi kullanılarak ulaşılmasına karar verilmiştir.