Haberler
Üniversitemiz Kütüphane ve Dökümantasyon Daire Başkanlığı Yöremizin Tarihi Eserlerini ve kıymetli evraklarını dijitalleştirmek suretiyle kullanıcıların istifadesine sunmaya devam ediyor.

Bu kapsamda, Karadeniz Bölgesinin önemli tarihi şahsiyetlerinden biri sayılan,  Yağlıdere ilçemizde  tekke ve türbe yapıları bulunan, Ahi lideri Hacı Abdullah Halife adına saklanan kıymetli eserler de çalışmaya konu edildi.

Kanuni Sultan Süleyman döneminde kendi adına Vakıf kuran Hacı Abdullah Halife'nin, bu vakfiyesine ait Osmanlıca olarak yazılmış çok sayıda kıymetli evrak dijital hale getirilerek, Üniversitemiz Kütüphane ve Dökümantasyon Daire Başkanlığı veri tabanına kaydedildi.

Kaydedilen bu eserler arasında bulunan ve Kanuni Sultan Süleyman zamanında tanzim edilen Vakfiye Senedi, Hacı Abdullah Halife'nin mirasçıları tarafından Rektörümüz Prof.Dr. Yılmaz CAN'a yaptıkları ziyarette  takdim edildi.

Vakıf Senedi, diğer belgelerle birlikte, Ahi lideri Hacı Abdullah Halife'nin soyundan gelen mirasçıları tarafından Mahkeme kararı ile aldıkları yetkiye dayanarak kendileri tarafından saklanarak korunuyor...

Kütüphane ve Dökümantasyon Daire Başkanı Mehmet Fatsa, yöremize ait tüm  tarihi ve kültürel öneme sahip eserlerin dijital nüshalarının Üniversitemiz Kütüphanesi veri tabanına aktarılması için çalışmaların hız kesmeden devam edeceğini bildirdi.