Haberler
Üniversitemiz Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı bünyesinde geçtiğimiz günlerde hizmete açılan Dijitalleştirme Ünitesi, özelde Giresun’a ve genelde de Karadeniz Bölgesine ait belgelerin ve nadir eserlerin dijital ortama aktarılması çalışmalarına devam ediyor.

Bu kapsamda Yeşilgiresun Gazetesi’nin dijitalleştirilmesi devam ederken; Giresun’un önemli simalarından merhum Araştırmacı-Yazar Erden Menteşeoğlu’na ait özel arşivin de taramasının yapılarak dijital ortama aktarılması konusunda önemli bir adım atıldı.
Geçtiğimiz günlerde Rektörümüz Prof. Dr. Cevdet Coşkun’u ziyaret eden Hüseyin Gazi Menteşeoğlu, babası ve kendisi tarafından yerel materyallerden oluşturulan özel arşivin taranarak dijital ortama aktarılmasının, babası merhumun maksadına uygun bir davranış olarak düşündüğünü belirtti.

Dijital arşivleme sistemine büyük önem verdiklerini belirten Prof. Dr. Cevdet Coşkun, mahalli basının ilk örnekleri olan Işık Gazetesi, İzler Mecmuası, çok sayıda Osmanlıca evrak ve şehit Binbaşı Hüseyin Avni Alparslan Bey’in yöre tarihine ışık tutan bir eserinin (Trabzon İli Laz mı Türk mü?) orijinal nüshasının, üniversitemiz dijital arşivine kazandırılması konusunda gösterilen bu fedakarca davranıştan son derece memnun kaldığını söyledi.

Bu tutumun başka özel koleksiyon sahiplerine de örnek teşkil edeceğinden şüphesi olmadığını söyleyen Prof. Dr. Cevdet Coşkun, bu çaba neticesinde aslında Giresun Kent Arşivi’nin de üniversitemiz bünyesinde hayata geçirilmiş olacağını ifade etti.