Haberler
Giresun Üniversitesi Akademisyenleri yine Dünya Sıralamasına Girmeyi Başardı. 2020 yılı çalışmaları için hazırlanan listedeki öğretim üyesi sayımız 2’den 4’e yükselirken, tüm yılları içeren akademik kariyer listesine Giresun Üniversitesinden ilk kez Fen Edebiyat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Erol Eğrioğlu girmeyi başardı.

Stanford Üniversitesi ve Elsevier BV Yayıncılık Şirketi'nin yaptırdığı bir araştırmaya göre, Baas vd.'nin 2021 yılında yayınlanan araştırmasında dünyanın en etkili bilim insanları listesi oluşturuldu. Çalışmada iki tür liste oluşturulmuş,  ilk liste araştırmacıların tüm kariyerini ve tüm yılları içermekte; ikinci liste ise sadece 2020 yılında alınan atıflara dayalı olarak hazırlanmıştır.

Listelerin oluşturulmasında akademisyenlerin kendilerine yaptığı atıflar dışlanarak sıralama skorlarına yansıtılmıştır. Tüm kariyer listesine Giresun Üniversitesinden sadece Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erol EĞRİOĞLU girmeyi başarmıştır. Prof. Dr. Erol 
EĞRİOĞLU'nun Dünya sıralaması 266.784 olup Türkiye sıralaması ise bileşik skora göre 629 olarak gerçekleşmiştir. Prof. Dr. Erol EĞRİOĞLU’nun Dünya'daki 253.359 yapay zekâ araştırmacısı içerisindeki sıralaması ise 4.094 olarak gerçekleşmiştir.

Kaynak:
Araştırma Makalesi: Baas, Jeroen; Boyack, Kevin; Ioannidis, John P.A. (2021), “August 2021 data-update for "Updated science-wide author databases of standardized citation indicators"”, Mendeley Data, V3, doi: 10.17632/btchxktzyw.3

Link: https://elsevier.digitalcommonsdata.com/datasets/btchxktzyw/3