Haberler
Üniversitemiz Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Musa Genç, Türkiye’deki ormancılık faaliyetleri, ağaç çeşitliliği, ekoturizm v.b. konularda yapılabilecek çalışmalar hakkında TRT Trabzon Radyosunda açıklamalarda bulundu.

TRT Trabzon Radyosunda yayımlanan "Köşe Bucak Karadeniz" programına telefonla bağlanan Sayın Genç, Türkiye genelindeki ormanların yaklaşık %28,6’sına sahip olan Karadeniz Bölgesi’nin önemli bir zenginliği barındırdığını ve bunun gerek çevresel gerekse ekonomik geri dönüşünün ancak ve ancak doğru projelerle sağlanabileceğini söyledi.

“Acaba biz elimizdeki bu varlığı değerlendirebiliyor muyuz?” diyen, GRÜ Turizm Fakültesi Dekanı ve Giresun Ekoturizm Derneği Başkanı Prof. Dr. Musa Genç sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Ülke genelinde ağaçlandırma çalışmaları yoğun şekilde devam ediyor. Daha önce tarım alanı olarak kullanılan ve köyden kente göç ile birlikte boş kalan yerler yeniden ormanlaştırılıyor. Orman rejiminden kazanılmış farklı amaçlarla kullanılan yerler terk edildiğinde yeniden ormanlaşıyor. Türkiye ormanlarına bu şekilde yaklaşık 1 milyon hektarlık bir alan kazandırılmıştır.

Türkiye, ağaç türleri bakımından da zengin bir ülke. Farklı türlerde 13bin civarında bitki ile zengin bir çeşitliliğe sahibiz. Bu bitkilerin 3754’ü endemik türler olarak karşımıza çıkıyor. Ordu’nun melet ırmağı ile Gürcistan arasındaki bölge olarak tanımladığımız Doğu Karadeniz Bölgesi, ormanlaşma ve bitki tür çeşitliliği yönünden Türkiye’nin en zengin bölgesi durumunda. Sadece Artvin’de 2727 bitki türü var. Toplam bitki türü ise 3243 iken, bunlarında 469’u endemik (yöreye has) türdür.

Ancak, bu bölgede bulunan 600 nadir türün  maalesef 370’i tehlike altında. Özellikle, sivil toplum kuruluşlarının da yoğun baskısıyla ve gönüllülük esası ile çalışan kurumların desteği ile Orman Genel Müdürlüğü bünyesindeki çok yoğun çalışmalarla yeni yeni endemik türler tespit edilmekte ve koruma altına alınmaktadır.

Türkiye ormanlarının yüzde 8’i Türkiye’nin yüzde 2’si ekoturizm kaynaklı faydalanmaya açılmış durumda. Bunun sebebi 5531 sayılı meslek yasasıdır. Buna göre orman rejimi içinde kalan rekreasyon kaynaklarının envanteri, planlanması, yönetimi orman mühendislerinin iş alanı olarak belirlenmiştir. Dolayısıyla, bu alanlar Orman Genel Müdürlüğünün yetki ve sorumluluğundadır. Türkiye’de ekoturizm resmen Kültür ve Turizm Bakanlığında değil, Tarım ve Orman Bakanlığında yapılanmış bulunmaktadır. Ancak, sadece bir şube müdürlüğü ile temsil ediliyor.  Türkiye’de 2018 yılında turist sayısı çok güzel bir rakama ulaştı. 40 milyonu aşmış bulunmaktadır. Tarım ve Orman Bakanlığının yönetimindeki Milli Parklar ile Tabiat Parklarını da 2018 yılında 30 milyon kişi ziyaret etmiş. Şimdi, 40 milyondan fazla ziyaretçinin hizmetine sunulan alanlarda ki bütün planlamalar Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde yürütülürken, 30 milyon ziyaretçi çeken bir zenginlik maalesef, Ekoturizm Şube Müdürlüğü gibi bir şube müdürlüğünün kontrolüne verilmiş durumdadır. Bu çelişkiyi önlemek için zaman geçirmeden Ekoturizm şurasını toplamamız lazım. Böyle bir şura Türkiye’de daha önce toplanmadı. Biz, GRÜ Turizm Fakültesi olarak, Sayın Rektörümüzle de görüştük. Onun da desteği var.

Biz bunu organize etmeye hazırız. Bunun dışında zaman geçirilmeden yapılması gereken bir başka çalışma daha yapılabilir. Cumhurbaşkanlığı sistemine geçince Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde Ağaçlandırma Daire Başkanlığı kuruldu. Benzer bir daire başkanlığı, Ekoturizm Daire Başkanlığı olarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulabilir diye düşünüyorum. Çünkü; ziyaretçilerin yoğun talebi ile karşı karşıya kalmış olan milli parklar, tabiat parkları gibi alanlar Tarım ve Orman Bakanlığı yönetimindeki Doğa Koruma ve Milli Parklar bünyesinde değerlendiriliyor.”

Programda yaban hayvan türleri konusuna da değinen ve Türkiye’deki yaban hayvan çeşitliğinin çok fazla olduğunu belirten Prof. Dr. Musa Genç, sözlerini şu şekilde sürdürdü; “Türkiye’de yaban hayvan çeşitliliği yabani bitkilerden çok daha fazla. Avrupa genelindeki fauna tür sayısı 60 bin civarında iken, Türkiye’de bu sayı 80 binin üzerinde. Alt tür bakımından bu değerlere baktığımızda bu sayı 120 binin üzerine çıkıyor. Muazzam bir zenginlikle karşı karşıyayız. Kırsal turizme çok çok önem vermeliyiz. Giresun’da 5 tane ekoturizm köyü ilan edildi. Bunlardan birisi de İnece Köyüdür. Benim önerim; Giresun vejeteryan mutfağından da örneklerin verildiği ziyaretlerle İnece gibi yerlerde etkinlikler düzenlenebilir, bu şekilde önemli tanıtımlar yapılmış olur diye düşünüyorum.”

TRT Trabzon Radyosuna, kendisine bu şansı verdiği için teşekkür eden Sayın Genç, Türkiye’nin, bitki ve hayvan türleri bakımından zengin bir ülke olduğunu bu zenginliğin korunarak da önemli tanıtım faaliyetlerinin yapılabileceğini söyledi.