Haberler
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin kabul edilişinin 71. yıl dönümü vesilesiyle hemşehrilerimizin, vatandaşlarımızın ve dünya milletlerinin İnsan Hakları gününü tebrik ediyorum.

Tüm milletlerin ortak iradesiyle oluşturulan ve insanlık onurunun gereği olan hak ve özgürlüklerin ismen sayıldığı Beyanname, insan hakları alanında evrensel düzeydeki en önemli temel referans kaynağı olmayı sürdürmektedir.      

İnsan haklarının korunması ve ileri götürülmesi, bizim ilkelerimiz ve  temel hedeflerimiz arasında olmalıdır.  Devletimiz ve Milletimiz  etnik kökenine, diline ve dinine bakmaksızın, kendi ülkelerinde zulme uğrayan 4 milyona yakın insana kapılarını açıp, onlara sahip çıkarak uluslararası toplumun vicdanı olmuş, yaratılanı yaratandan ötürü sevme düsturu ile yabancı değil misafir kavramını ön planda tutarak insanlığa kol kanat germiştir.

Gerek vatandaşlarımızın talep ve beklentileri, gerek uluslararası yükümlülüklerimiz doğrultusunda bu alanda önemli ilerlemeler kaydettiğimiz ortadadır. Bu konudaki gayretlerimiz, çabalarımız ve çalışmalarımız kararlılıkla sürdürülecektir.
 
10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü’nün, en temel insan haklarının ihlal edilmediği, çocukların ölmediği, anne, babaların gözyaşlarının dindiği, yangınların söndüğü bir dünyaya adımın atıldığı  gün olması ümidiyle milletimizin ve tüm insanlık ailesinin İnsan Hakları Günü’nü kutluyorum.

 
                                                                                                                                                                                                                  Prof. Dr. Yılmaz CAN
                                                                                                                                                                                                                   Rektör