Haberler
Rektörümüz Prof. Dr. Yılmaz Can Kalite Koordinatörlüğü tarafından gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısına katıldı. 

Öğr. Gör. İclal Karataş Aydın tarafından yapılan sunuda Kalite Koordinatörlüğünün çalışmaları aktarıldı. Komisyonlar tarafından yürütülen “Kalite Güvence Sistemi”, “Eğitim-Öğretim”, “Araştırma-Geliştirme”, “Yönetim Sistemi”, “Toplumsal Katkı”, “Uluslararasılaşma” ve “Uzaktan Eğitim” Politikaları ve bu politikalara ilişkin belirlenen temel değerler, stratejiler, hedefler ile aynı başlıklarda hazırlanan eylem planları incelendi. Üniversitenin kalite süreçleri ile ilgili olarak paydaş etkileşimi, iş akışları ve standart formların iyileştirmesi hakkında istişarelerde bulunuldu. Hazırlanan eylem planları kapsamında; “Kurumsal Risk Strateji Belgesi”, “Ödül Yönergesi”, “Hizmet İçi Eğitim Yönergesi” ve “Kalite El Kitabı” çalışmalarının hızlandırılması kararlaştırıldı.

Üniversitemizdeki kalite sürecinde çok önemli bir araç olan bütünleşik yazılım ihtiyacı ve farklı üniversiteler tarafından kullanılan bütünleşik yazılımlar hakkında yapılan fizibilite çalışmalarının da tartışıldığı toplantıda, ülke genelinde geliştirilmiş bütünleşik yazılım programlarının dikkatlice araştırılmaya devam edilmesi kararlaştırıldı.

Haberin tamamı için tıklayınız.