Haberler
Rektörümüz Prof. Dr. Cevdet Coşkun ve Üniversitemiz yönetimi, 05 Şubat 2019 Salı günü, Güre Yerleşkesinde bulunan Mühendislik ve Eğitim Fakülteleri, Devlet Konservatuvarı, Merkezi Araştırma Laboratuvarı, Kütüphane ve Dokümantasyon, Öğrenci İşleri ile Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlıklarında incelemelerde bulundu.

Günün ilk ziyaretini Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığına yapan Üniversitemiz yönetimi, burada çalışanlarla bir araya geldi. Birim yöneticileri ile dönem dönem bir araya geldiklerini ifade eden Rektörümüz, bu ziyaretlerde özellikle çalışanları dinlemek, onların gözünden üniversitenin genel durumunu veya çalıştıkları birimlerin artı ve eksilerini duymak istediklerini söyledi.

Ziyaretler kapsamında gezdikleri birimlerde ufak tefek sorunlar haricinde kronikleşmiş bir problemle karşılaşmadıklarını dile getiren Rektörümüz, birimlerde genelde huzurlu bir çalışma ortamı olduğunu, yönetim olarak da bu huzurun tesisi ve devamı için ellerinden gelen her türlü gayreti gösterdiklerini ifade etti.

Öğrenci ve personel yemekhaneleriyle ilgili bazı düzenlemeler yapmayı düşündüklerini fakat, bunların tasarruf tedbirlerine takıldığını dile getiren Prof. Dr. Cevdet Coşkun, özellikle öğrencilerin bu konuda sıkıntı çekmemeleri için dönem dönem bazı iyileştirmeler yapıldığını ve imkanlar ölçüsünde yapılmaya devam edileceğini sözlerine ekledi.

GRÜ’nün yaptığı tüm işlerde olduğu gibi ihalelerde de büyük bir şeffaflık ve hassasiyet gösterdiğini söyleyen Prof. Dr. Coşkun, başta İdari ve Mali İşler ile Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlıkları olmak üzere ihale birimlerinde çalışan personele, özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ettiğini belirtti.

Yüzün üzerinde öğrenci kulübüyle Türkiye’deki en fazla öğrenci kulübüne sahip üniversitelerden biri olduğunu söyleyen Rektörümüz, öğrencilerin yapacakları faaliyetlere verilecek destek konusunda da hassas ve hakkaniyetli davranılmasına büyük önem verdiğinin altını çizdi.
 
GRÜMLAB’ı, Bölgenin Önemli Araştırma Laboratuvarlarından Biri Haline Getireceğiz
 
Daha sonra kısa adı GRÜMLAB olan Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezine geçen Rektörümüz ve beraberindeki heyeti burada Müdür Dr. Öğr. Üyesi Murat Yolcu ve çalışanlar karşıladı. Çalışanlardan  laboratuvarda gerçekleştirilen faaliyetler hakkında bilgi alan Rektörümüz, GRÜMLAB’a büyük önem verdiklerini, bu merkezin faaliyet alanının genişletilerek bir çok bilimsel çalışmaya destek verebilecek düzeye gelmesini arzu ettiklerini söyledi.

Laboratuvarda bulunan cihazların kullanım alanları  ve bunlara yapılacak eklemeler veya geliştirmelerle elde edilebilecek kazanımlar hakkında da bilgilendirilen Rektörümüz, hali hazırda yaklaşık on milyon lira değerindeki cihazların, bilimsel faaliyetlerde kullanılmak üzere akademisyenlerin ve dışardan talep eden kişi veya kurumların hizmetine sunulduğunu belirterek, yaşanan bazı aksaklıklara rağmen bu cihazların sorunsuz şekilde çalışmasının, başta Giresun olmak üzere Karadeniz Bölgesi için de büyük önem taşıdığını söyledi.

GRÜ bünyesindeki birimlerin GRÜMLAB’ı daha aktif kullanmalarının da sağlanacağını sözlerine ekleyen Rektörümüz, başta Tıp Fakültesi olmak üzere, burada çalışma yapabilecek birimlerin, ihtiyaç duyacakları teçhizat için başka bir laboratuvar aramalarına gerek duymayacakları iyileştirmeler ve donanım takviyesi için de destek vereceklerini belirtti.

Mühendislik Fakültesi ziyaretiyle incelemelere devam eden Üniversitemiz yönetimi, Harezmi amfisinde fakülte yönetimi ve çalışanlarıyla bir araya geldi. Burada konuşan Rektörümüz Prof. Dr. Cevdet Coşkun, GRÜ’nün öğrencisi, akademik ve idari personeliyle büyük bir aile olduğunu belirterek, bir süredir gerçekleştirdikleri birim ziyaretlerinde çözülebilir veya yönetilebilir problemlerin dışında büyük sorunlarla karşılaşmadıklarını, var olan aksaklıkların da her ailede olduğu gibi diyalogla, iyi niyet ve özveriyle çözüme kavuşturulabileceğine inandığını söyledi.

Giresun Üniversitesinin hem nicel hem de nitel anlamda önemli mesafe kat ettiğini ifade eden Rektörümüz sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Üniversite olarak her ne kadar önemli çalışmalara imza atmış olsak bile, büyük hedefleri olan bir kurum olarak bunları yeterli bulmuyoruz. Başta akademik alanda olmak üzere farklı kulvarlarda önemli projelerimiz var. Fakat bunların bir çoğu, özellikle yapılaşma alanındaki projelerimizi tasarruf tedbirlerinden dolayı bekletmek durumundayız. Bir devlet üniversitesi olmamız hasebiyle, diğer devlet kurumlarıyla birlikte biz de tasarruf tedbirlerinden ötürü bazı kısıtlamalara gitmek zorunda kaldık.

Bunların yanı sıra Fiskobirlik arazisinin kamulaştırılması konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Yakın bir gelecekte bunu çözüme kavuşturacağımızı umuyorum. Bu şekilde Üniversitemizin Güre Kampüsü hem bir bütün olarak güzel bir görünüme kavuşacak, sınırlarımız büyük ölçüde belli olacak, hem de fiziki alan konusunda yaşadığımız bir çok sorunu da geride bırakmış olacağız.

Bu gün sizlerde burada bir arada olmamızın nedeni kendimizi, üniversiteyi size aktarmak değil elbette, daha ziyade sizleri dinlemek istiyoruz. Yaşadığınız  sorunlar ve varsa öneriniz bunları sizden duymak istiyoruz.. Bizim bazı noktalara daha dikkat etmemizi gerektirecek öneriler sizden gelecektir.  Olaylara sadece yönetici olarak değil, bir çalışan gözüyle de bakmak istiyoruz. Bu ziyaretlerin bir amacı da iki farklı bakış açısıyla Üniversitemizin veya birimlerimizin genel durumunu değerlendirip bunlarla ilgili istişarelerde bulunmak.”

Toplantıda söz alan akademik ve idari personeli dinleyen Rektörümüz ve Üniversitemiz yönetimi, fiziki mekan, akademik ve idari personel eksikliği ile diğer sorunlarla ilgili gelen taleplerin ciddiyetle ele alınıp değerlendirileceğini belirttiler.

Rektörümüze ve beraberindeki heyete ziyaretlerinden ötürü teşekkür eden Dekan Prof. Dr. Mustafa Türkmen, çalışanların yönetimle birebir görüşebilme imkanına kavuşmasının önemine değinerek, fakülte olarak bu buluşmaların kendileri açısından da memnuniyet verici olduğunu söyledi. Çeşitli konularda dönem dönem sıkıntılar yaşandığını, bunların bir kısmının çözüme kavuştuğunu, bir kısmı içinde çalışmaların devam ettiğini belirten Türkmen, bu süreçte kendilerine her türlü desteği veren Rektörümüz ve GRÜ yönetimine tekrar teşekkür ettiğini dile getirdi.

Öğleden sonra ziyaretlere, Öğrenci İşleri ile Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlıklarıyla devam eden Rektörümüz ve beraberindeki heyet, buralarda da personelle bir araya gelerek onların öneri ve taleplerini dinledi.

İdari birimlerin GRÜ’nün bel kemiğini oluşturduğunu bu nedenle yapılan işlemlerin büyük önem taşıdığını belirten Rektörümüz, özverili çalışmalarından dolayı tüm idari personele teşekkür etti.

İnceleme programına ara vermeden Devlet Konservatuvarı Müdürlüğünü de ziyaret eden Rektörümüz Prof. Dr. Cevdet Coşkun’u burada Müdür Prof. Dr. Ramazan Sever ve yönetim karşıladı. Yapılan toplantıda, akademik ve idari personelin yanı sıra öğrencilerle de görüşen Rektörümüz, ziyaretlerde özellikle çalışanları dinlemek istediklerini belirterek, kendilerine tek tek söz verdi.

Fiziki mekan, akademisyen eksikliği gibi genel konuların yanı sıra Devlet Konservatuvarının şehirle bütünleşmesinin sağlanabilmesi adına nasıl adımların atılabileceği hususunun da ele alındığı toplantıda, Rektörümüz, yönetim olarak taleplerin karşılanması noktasında her türlü kolaylığı sağlamaya çalıştıklarını ifade etti. Devlet Konservatuvarının kendi enstrümanlarının tamir, bakım veya üretimini yapabilecek bir konuma gelmesini de arzu ettiklerini söyleyen Prof. Dr. Coşkun, atölye açılması yönünde önlerine bir talep gelirse, bununla ilgili çalışma yapılabileceğini ve imkanlar doğrultusunda değerlendirileceğini belirtti.

Fiziki mekan sorununun çözümü noktasında inşaatı devam eden Spor Bilimleri Fakültesinin bir katının Devlet Konservatuvarına tahsis edilebileceğini, bu ve daha farklı seçenekleri değerlendirdiklerini dile getiren Rektörümüz, çeşitli branşlarda yaşanan akademik personel sıkıntını da gidermek için adım atacaklarını ifade etti.
 
Giresun, Müziğe Büyük Önem Veren, Bir Sanat Şehri

Devlet Konservatuvarının Rektörlüğün bir çok etkinliğine verdiği katkıdan dolayı ayrıca teşekkür eden Prof. Dr. Cevdet Coşkun, sözlerine şu şekilde devam etti: “Devlet Konservatuvarı yaptığımız bir çok etkinlikte, o programların havasını değiştiren güzel çalışmalar yaptı. Bunun için emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum.  Ramazan Hocamızın göreve gelmesinden sonra düzenlemeye başladığımız güz ve bahar dönemi konserlerimiz var. Bunlar büyük ilgi görüyor. Giresun şehrinin sanata büyük önem verdiğini zaten biliyoruz. Fakat müzik, bu şehir için ayrı bir önem taşıyor. Bu nedenle Devlet Konservatuvarının gerçekleştirdiği ve çoğu zaman yer bulmakta bile zorlandığımız konserler için sizlere teşekkür ediyorum. Bunlar Üniversitemiz ile Giresun halkını kaynaştıran, bir araya getiren önemli faaliyetler.

Ziyaretlerinden ötürü Rektörümüze ve GRÜ yönetimine teşekkür eden Prof. Dr. Ramazan Sever, yaptıkları çalışmalara Rektörümüzün ve üniversite yönetiminin verdiği desteğin kendileri için büyük önem taşıdığını, onları konserlerinde görmenin bile kendilerini yeni projeler için motive ettiğini söyledi.

Yakın zamanda bir üniversite korosu kurduklarını da sözlerine ekleyen Sever, bunun üniversite içinde yeni bir sinerji yaratacağını umduklarını dile getirdi.

Yoğun geçen inceleme programında günün son ziyaretini Eğitim Fakültesine yapan Prof. Dr. Cevdet Coşkun, Karadeniz Konferans Salonunda fakülte yönetimi ile akademik ve idari personelle bir araya geldi.

İki haftalık bir süreçte bir çok akademik ve idari birimi ziyaret ettiklerini, Şebinkarahisar ve Alucra ilçelerinin ardından tüm birimleri ziyaret etmiş olacaklarını belirten Rektörümüz Prof. Dr. Cevdet Coşkun, bu ziyaretler esnasında hem ihtiyaçları yerinde gördüklerini hem de çalışan arkadaşlarla hasbihâl etme fırsatı bulduklarını söyledi.
 
Giresun Üniversitesinin çok büyük bir aile olduğunu söyleyen Rektörümüz sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Bu ziyaretlerde bir kez daha gördük ki çok büyük bir üniversiteyiz. 30 bini aşkın öğrencimiz, 1600’ün üzerinde de akademik ve idari çalışanımız var. Çamoluk’tan Eynesil’e, Piraziz’den Şebinkarahisar ve Alucra’ya kadar şehrin bir çok noktasında bulunuyoruz. Oralara etki ediyoruz.

Şu ana kadar gezdiğimiz yerlerde memnuniyetle şunu gördük ki küçük veya çözümü kolay aksaklıklar dışında kronikleşmiş büyük bir problemimiz yok.  Her ailede olduğu kadar bizde de bazı sorunlar olabiliyor.  Bunları çözmeye veya bu sorunları yönetilebilir hale getirmeye çalışıyoruz.

Bu Üniversitede hem bir çalışan hem de yönetici olarak masanın her iki tarafında da bulundum. Bu nedenle sizleri de çok iyi anlıyorum. Yaptığımız çalışmalarda bu iki bakış açısına göre hareket etmeye çalışıyoruz. Fakat, yine de bizim bilemediğimiz ya da fark edemediğimiz noktalar olabilir. Bu ziyaretlerde de sizlerin düşüncelerini ve önerilerinizi birinci ağızdan dinlemek istiyoruz.”

Toplantıda söz alan akademisyenler, fiziki mekan, atamalar, akademisyen eksikliği, kampüs güvenliği ve sosyal yaşam alanlarının arttırılması gibi konulardaki talep ve önerilerini dile getirdiler.

Akademisyen atamalarında şeffaf davrandıklarını ve eldeki kadro imkanlarını da ihtiyaç duyulan bölümlere göre dağıtmaya çalıştıklarını ifade eden Rektörümüz, yakın zamanda değişikliğe uğrayan ve norm kadro hesabının yapıldığı birim, bölüm, anabilim dalı-anasanat dallarında unvanlarda sınırlandırma getiren 2/3 uygulamasının da kendilerini kısıtladığını ifade etti. Doçentliğe geçişte uygulanan sözlü sınavın kaldırılmasına da değinen ve bunun artı ve eksi yönlerinin olduğuna vurgu yapan Rektörümüz, hem akademisyenlerin hem de yükseköğretim kurumlarının bu konuyu iyi değerlendirmeleri gerektiğini söyledi.

Fiskobirlik arazisinin kamulaştırma çalışmalarının devam ettiğini ve sonuçlanması halinde Güre kampüsünün sınırları belirlenmiş bir yerleşke haline geleceğini dile getiren Prof. Dr. Cevdet Coşkun, bunun akabinde yapılacak düzenlemelerle Üniversitenin çehresini tamamen değiştireceğini ifade etti.

GRÜ’nün ihtisaslaşma çalışmalarına da değinen Rektörümüz, Sağlık Turizmi ana başlığı üzerinde durduklarını ve bununla ilgili istişarelerin yapıldığını, kadro planlamalarını yaparken de ihtisaslaşma alanlarını düşünerek hareket edeceklerini söyledi. Projenin hayata geçmesiyle hem Giresun Üniversitesinin hem de Giresun’un önemli kazanımlar elde edeceğini dile getiren Prof. Dr. Cevdet Coşkun, Türkiye’de farklı alanlarda İhtisaslaşmış üniversitelerin olduğunu, GRÜ’nün de bunların arasına katılmasını arzu ettiklerini sözlerine ekledi.

Ziyaretlerde Rektörümüze, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mustafa Cin, Prof. Dr. Canan Çelik, Rektör Danışmanları Dr. Öğr. Üyesi Abbas Karaağaçlı, Dr. Öğr. Üyesi, Mustafa Çakmak ile Genel Sekreter Yardımcıları Hüseyin Özdemir ve Şenol Akçay eşlik ettiler.