Haberler
İstanbul'un işgal edildiği günlerde, yabancı işgal kuvvetlerine karşı tıp öğrencilerinin bir tepkisi olarak ilk kez 1919 yılında kutlanan “Tıp Bayramı”, günümüzde içinde bulunduğu haftayı da kapsayacak şekilde, “Sağlık Haftası” olarak kutlanmaktadır.

Osmanlı döneminde batılı anlamda kurulan ilk tıp mektebi, Tıphane-i Amire ve Cerrahhane-i Amire’nin (14 Mart 1827)  kuruluş tarihine atıfla 14 Mart’ta kutlanan bu bayram, her türlü zorluğa rağmen mesleğini icra eden sağlık çalışanlarının, toplumumuzun varlığını sürdürmesi için ne kadar elzem olduğunu bize yeniden hatırlatan önemli günlerden biridir.

Çağdaş ve güçlü bir devlet olabilmenin ön koşullarından biri de sağlıklı bireylere sahip olmaktır. Sağlıklı toplumun temelini oluşturan sağlıklı bireylerin bedenen ve ruhen sağlıklarını korumak da ancak, sağlık çalışanlarının özverisiyle mümkün olabilir.

Göreve geldiğimiz günden bu yana Giresun’un sağlık alanında hak ettiği yere gelmesi, vatandaşlarımızın tedavilerini başka şehirlere gitmeden, burada yapabilmeleri için çalıştık ve önemli kazanımlar elde ettik.

Ortak kullanım ile Tıp Fakültesinde görevli hekimlerimizin vatandaşlarımıza hizmet verebilmesini sağlarken, onkoloji ünitesiyle de birçok hasta tedavisini Giresun’da sürdürebilmelerinin önünü açtık.

Sağlık turizmi alanında devam eden görüşmelerimizin nihayete ermesiyle, Giresun’a önemli sağlık kompleksleri kazandırmayı amaçlıyoruz.  Bunun  hem sağlık alanındaki çalışanlarımız hem de vatandaşlarımız için büyük bir gereksinim olduğunun bilinciyle, şehrin tüm aktörleriyle bu alandaki çalışmalarımızı istişare ediyoruz.

Sağlıklı bir yaşam, her bireyin temel hakkıdır. Sağlık hizmetlerinin arzu edilen seviyelere çıkartılması için hekimlerimize ve tüm sağlık personellerine büyük sorumluluk ve görevler düşmektedir. Bu alanda en kaliteli hizmetin verilmesi, ülke olarak en önemli hedefimiz olmalıdır.

Bu düşünceyle, başta üniversitemiz mensubu hekimlerimiz olmak üzere, ülkemizin dört bir yanında her türlü zor şartlarda dahi bu kutsal mesleği büyük bir özveriyle yerine getiren değerli hekimlerimizin ve tüm sağlık çalışanlarımızın “14 Mart Tıp Bayramı”nı en içten duygularımla kutluyorum.