Haberler
Giresun Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi ev sahipliğinde düzenlenen “Uluslararası İnsan, Din ve Erdemlilik Sempozyumu” 27-28 Ekim 2022 tarihlerinde, eş zamanlı olarak dört salonda yapılan oturumlarla gerçekleştirildi.

27 Ekim 2022 Perşembe günü saat 10:00’da düzenlenen açılış programı, saygı duruşu ve akabinde İstiklal Marşı’mızın okunmasıyla başladı. 19 Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hayrettin ÖZTÜRK Kur’an-ı Kerim tilaveti ile devam eden program, Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı ve GRÜ İslami İlimler Fakültesi akademisyenlerinden Doç. Dr. Mustafa ÇAKMAK ile Rektörümüz Prof. Dr. Yılmaz CAN’ın konuşmalarıyla sona erdi.

Açılış programından sonra Ömer Halis Demir Konferans salonu, Mevlana Celaleddin-i Rumi Konferans Salonu, Cengiz Aytmatov Konferans salonu ve Giresun Gümrük Binası Konferans salonunda olmak üzere 4 farklı salonda iki gün boyunca eş zamanlı olarak bildiriler sunuldu.

Prof. Dr. Hasan Yücel Başdemir’in oturum başkanlığında gerçekleştirilen açılış oturumunda Prof. Dr. Cafer Sadık Yaran, Prof. Dr. Celal Türer ve Prof. Dr. Recep Kaymakcan teorik ve pratik ahlak tartışmalarına katkı sağlayan bildirilerini sunmuştur. Bu oturumda yaşadığımız çağdaki ahlaki bunalımın aşılabilmesi için insan, din ve erdemlilik konularının tartışılmasının önemi vurgulanmıştır. Bilim ve teknikteki ilerlemeye paralel bir ilerleme hedefleniyorsa bunun ancak üst düzey bir ahlaki perspektifle gerçekleşebileceğinin altı çizilmiştir. Açılış oturumunda hem pratik ve teorik düzeyde tartışmalar yapılmış hem de erdem ahlakı bağlamında öğretime dair değerler ele alınarak insan, din ve erdemlilik konusu üç temel zeminde tartışmaya açılmış ve öneriler sunulmuştur. Açılış oturumunda olduğu gibi bildirilerin birbirini tamamlayıcı nitelikte bir araya getirilmiş olması bütün oturumlarda dikkat çekmiş ve bunun olumlu sonucu değerlendirme oturumuna da yansımıştır.

Sempozyuma bildirileriyle katkı sunan akademisyenlerin uzmanlık alanlarının çeşitliliği iki gün boyunca oturumlara, tartışmalara ve önerilere zenginlik kattı. Din felsefesinden din eğitimine, kelamdan sosyolojiye, İslam tarihinden din psikolojisine, tefsirden tasavvufa kadar pek çok disiplin içinde erdemlilik meselesi müzakere edildi. Sempozyum sonunda böylesi bir müzakere ortamının değerinden ve ayrıca erdemliliğin insanda karakterin bir parçası haline gelmesinin öneminden bahsedildi. Son olarak ahlak ve erdemin merkezinde yer aldığı başka sempozyumlarda buluşmak temennisiyle Uluslararası İnsan, Din ve Erdemlilik Sempozyumu sona erdi.