Haberler

Saygıdeğer Paydaşlarımız!

Üniversitemiz 2019 yılı kalite ve stratejik yönetim süreçlerinin izlenmesi ve değerlendirilmesi amacıyla iç ve dış paydaşlarımıza yönelik dört anket hazırlanmıştır. Söz konusu süreçlerde siz değerli paydaşlarımızın görüşleri bizlere güç verecektir. Yanıtlar gizli tutulacak ve bireysel değerlendirme yapılmayacaktır. 

Tüm paydaşlarımızın doldurmasını beklediğimiz anketler; üniversitemizin aşağıda linki verilmiş adreslerde, 31 Ocak 2020  Cuma gününe kadar erişime açık olacaktır.

Tüm paydaşlarımızı, kendisi ile ilgili olan anketi doldurarak çalışmalarımıza katkı sunmaya davet ediyoruz.

Giresun Üniversitesi
Kalite Koordinatörlüğü

 
Kurum Kültürü 
Anketi
Öğrenci Memnuniyeti
Anketi
Mezun Memnuniyeti
Anketi
Dış Paydaş Memnuniyeti
Anketi