Etkinlikler
Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığının düzenleyeceği   "IV. Uluslararası Demokrasi Sempozyumu:"Demokrasi ve İnsani Yardım İlişkisi,  Uluslararası-Ulusötesi Yardım Yönetimi Sempozyumu 21-22 Kasım 2019 tarihlerinde Şehit Ömer HALİSDEMİR Konferans Salonu ve Mehmet Akif ERSOY Konferans Salonunda  gerçekleştirilecektir.