Duyurular
2019-2020 Öğretim yılı Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Programları Güz Dönemi Ara Sınavı 14-15 Aralık 2019
tarihlerinde gerçekleştirilecek olup, sınav için görev tercihleri http://sinav.anadolu.edu.tr/augis/ sayfasında açılmıştır.
Sınavda görev almak isteyenler 17/12/2019 tarihinde 23:59’a kadar görev talebinde bulunmaları ve IBAN’larını kontrol
etmeleri gerekmektedir. Sisteme kaydı olmayanların Fakülte/Yüksekokul Sekreterlikleri/Okul Müdürlüklerine
başvurarak http://sinav.anadolu.edu.tr/bis sisteme kaydının yapılması gerekmektedir. Görev talepleriniz, sınav görevli
atama işlemleri sırasında göz önüne alınmaktadır.

Not: Görev iade işlemleri sistem üzerinden merkezi olarak atanmakta olup Koordinatörlüğümüzün bu konuda bir insiyatifi kalmamıştır.
Görev tercihinde bulunmayanlara görev verilemeyecek olup, görevlendirmeler yapmış olduğunuz görev
talepleriniz dikkate alınarak merkezi olarak yapılacaktır.
 
AÖF İl Sınav Koordinatörlüğü