Duyurular
Üniversitemiz stratejik planı ve kalite politikaları doğrultusunda kalite süreçleri ile ilgili ölçme ve
değerlendirme süreçlerini kalite döngüsü çerçevesinde izleme, raporlama ve iyileştirme çalışmaları
yürütülmektedir.

Paydaşlar, yükseköğretim kurumlarında kalite güvencesi sisteminin anahtar bileşenlerinden bir
tanesidir.

Üniversitemizde yürütülen ölçme, değerlendirme ve sürekli iyileştirme çalışmalarına dış
paydaşlarımızın katılımlarının sağlanması önem arz etmektedir.

Gönüllülük esasına dayalı olarak dış paydaşlarımızın söz konusu anketi BURAYI TIKLAYARAK doldurabilirler...