Duyurular
Üniversitemiz resmî internet sitesinde 11.01.2019 tarihinde ilan boş kadrolar için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından 23.03.2019 tarihinde merkezi olarak yaptırılan Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği yazılı sınav sonucunda başarı göstererek Şube Müdürü ve Şef kadrosu için sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların 26.06.2019 tarihinde gerçekleştirilen sözlü sınavında sınav kurulunun her bir üyesi tarafından yüz tam puan üzerinden değerlendirilerek her üyenin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle adayların başarı puanı belirlenerek 28.06.2019 tarihinde Üniversitemiz resmî internet sitesinde ilan edilen Görevde Yükselme sözlü sınav sonucuna itirazlara ilişkin süreç 05.07.2019 tarihinde tamamlanmış bulunmaktadır.
 
Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği’nin “Başarı sıralaması” başlıklı 14.maddesinin 1.fıkrasında ve yine anılan maddenin 2.fıkrasında hükümleri uyarınca sözlü sınavdan 70 (yetmiş) puan ve üzeri alan adayların yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması alınarak başarı sıralaması itirazların değerlendirilmesi neticesinde görevde yükselme başarı durumunun aşağıdaki şekilde olduğuna Üniversitemiz Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınav Kurulunun 09.07.2019 tarihli ve Karar No: 2019/08 kararı ile karar verilmiştir.
 
 
ŞUBE MÜDÜRÜ      
               
S.N. ADI SOYADI GÖREV YERİ UNVANI YAZILI SINAV PUANI SÖZLÜ SINAV PUANI BAŞARI PUANI AÇIKLAMA
1 Zehra YILMAZ Görele Uygulamalı Bilimler Y.O. Şef 84,21 93,00 88,61 Asil
2 Rıdvan İLGÜN Merkezi Araştırma Labaratuvarı Uygulama Ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü Kimyager 71,05 63,80 67,43 Kazanamadı
3 Nurcan TEPE Eğitim Fakültesi Şef 75,00 49,20 62,10 Kazanamadı
               
ŞEF      
               
S.N. ADI SOYADI GÖREV YERİ UNVANI YAZILI SINAV PUANI SÖZLÜ SINAV PUANI BAŞARI PUANI AÇIKLAMA
1 Metin ÖNER İdari Mali İşler Daire Başkanlığı Bilgisayar İşletmeni 82,60 97,40 90,00 1.Asil
2 Emine GÜNGÖR Sağlık Kültür Ve Spor Daire Başkanlığı Bilgisayar İşletmeni 82,60 86,60 84,60 2.Asil
3 Çiğdem KARAPINAR KILINÇ Genel Sekreterlik Bilgisayar İşletmeni 79,71 88,60 84,16 3.Asil
4 Filiz ÖZDER Genel Sekreterlik Bilgisayar İşletmeni 81,15 85,00 83,08 1.Yedek
5 Saliha DEMİRTAŞ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar İşletmeni 81,15 75,00 78,08 2.Yedek
6 Sevgi SÖYLERİZ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Bilgisayar İşletmeni 63,76 74,60 69,18 3.Yedek
7 Songül YILMAZ Genel Sekreterlik Bilgisayar İşletmeni 79,71 69,60 74,66 Kazanamadı
8 Sultan YILDIZ Teknik Bilimler M.Y.O. Bilgisayar İşletmeni 75,36 61,80 68,58 Kazanamadı
9 Mustafa TEKİN Keşap Meslek Yüksekokulu Bilgisayar İşletmeni 76,81 58,80 67,81 Kazanamadı
10 Beytullah ÖZTÜRK Keşap Meslek Yüksekokulu Bilgisayar İşletmeni 72,46 61,20 66,83 Kazanamadı
11 Muradiye YARAMIŞ Eğitim Fakültesi Bilgisayar İşletmeni 69,56 50,80 60,18 Kazanamadı
12 Derya TAŞ Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar İşletmeni 68,11 47,60 57,86 Kazanamadı
13 Uğur ERKAN Genel Sekreterlik Bilgisayar İşletmeni 71,01 Sözlü Sınava Girmedi ---- Başarısız
 
Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği’nin “Görevde yükselme suretiyle atanma” başlıklı 14.maddesinin 1.fıkrasında “Atanmaya hak kazanan personel, başarı sıralaması listesinin kesinleşmesini müteakip üç ay içinde en yüksek puandan başlamak üzere belirlenen başarı sıralamasındaki başarı puanlarına göre atanır.” hükmü uyarınca kesinleşen görevde yükselme sınav sonuçlarına göre Şube Müdürü ve Şef kadrolarına başvuran personelin (boş kadro sayısı kadar) başarı sırası dikkate alınarak en yüksek puandan başlayarak 11.01.2019 tarihinde Üniversitemiz resmî internet sitesinde ilan edilen boş kadroların sıralamasına göre yapılacaktır.

Adaylara İlanen Duyurulur.