Duyurular
 
Üniversitemiz Rektörlük ve bağlı birimlerinde çalıştırılmak üzere; 657 sayılı Kanunun 4/D maddesi, 4857 sayılı İş Kanunu ve "Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile Yurtiçinde İşe Yerleştirme Hizmetleri Hakkında Yönetmelik" hükümleri uyarınca Sürekli İşçi statüsünde 2 (iki) adet Temizlik Görevlisi (Engelli) ilanına başvuru yapan ve akabinde Sözlü Sınavına girmeyi hak kazanan adaylar için 13 Ekim 2020 tarihinde yapılan sözlü sınava ait sonuçlar aşağıda belirtilmiştir.

Adaylar, sözlü sınav sonuçların açıklanmasından itibaren 3 (üç) iş günü içinde sınav sonuçlarına ilişkin itiraz dilekçelerini sınav kuruluna sunulmak üzere Giresun Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı evrak birimine yazılı olarak verebilir. Yapılan itirazlar, ivedi olarak Sınav Kuruluna ulaştıktan sonra 2 (İki) iş günü içinde karara bağlanır. Nihai karar itiraz sahibine yazılı olarak (iadeli taahhütlü posta ile) bildirilir. T.C. Kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçe, faksla, posta veya e-posta yoluyla yapılan itiraz ile süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.
İsimleri karşısında "Asil ve Yedek" yazan adayların aşağıda yer alan evrakı 26 Ekim 2020 Pazartesi mesai bitimine (17:00) kadar Üniversitemiz Güre Yerleşkesi Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

Belirtilen süre içinde evraklarını teslim etmeyen adaylar yerine sırasıyla yedek adaylar çağrılacaktır.
  1. Sözlü sınav, adayların başvurdukları hizmet alanına ilişkin mesleki bilgi ve becerilerden, yürütmekle yükümlü olacakları vazifelerdeki yetkinliklerini ölçmeye yönelik ve eğitim düzeylerine uygun olarak yapılmıştır.
  2. Sözlü sınavda tüm adaylar 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilmiş olup, adayların atanmaya esas başarı puanı ve başarı sıralaması bu puan üzerinden tespit edilmiştir.
  3. Adaylar yapılan sözlü sınavda sınav komisyonunca 100 tam puan üzerinden; genel görünüş, genel görünüş, genel davranış, iletişim ve ifade etme yeteneği alanında toplamda 60 puan, istihdam edilecekleri alanla ilgili olarak da mesleki yeterlilik alanında toplamda 40 puan üzerinden   değerlendirilmiştir. Sözlü Sınavda yüz üzerinden en az 60 puan alanlar başarılı sayılmıştır.
  4. Söz konusu mülakat sınav sonucunda oluşan puanlar, toplam 5 kişiden oluşan sözlü sınav komisyonunun her bir üyesinin ayrı ayrı vermiş olduğu puanların toplamının aritmetik ortalaması alınarak elde edilmiştir.
  5. Sözlü sınava katılmayan asıl aday yerine yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak suretiyle devam edilmiştir.
  6. Sözlü sınav puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle açık iş sayısı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenmiştir.
  7. Sözlü sınavda başarılı olup da işe başlamayanların yerine, yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak suretiyle yerleştirme yapılacaktır.
  8. Sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılmıştır. 
ATANMAYA HAK KAZANAN ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER
1. Başvuru Dilekçesi
 
SÜREKLİ İŞÇİ (ENGELLİ) TEMİZLİK GÖREVLİSİ SÖZLÜ SINAV SONUCU
TC KİMLİK NO ADI SOYADI SÖZLÜ SINAV PUANI BAŞARI DURUMU
487810….0 HÜ**** ÖZ***** 95,00 1.Asil
299296….6 ER*** KA********* 90,60 2.Asil
103103….6 SA*** DE******* 88,20 1.Yedek
368594….0 MU** AL****** 80,80 2. yedek
277217….0 AH*** İŞ*** 77,20  
385873….8 ON** CI**** 75,60  
130852….2 ÖZ*** Tİ***** 75,20  
437561….0 SA*** Sİ***** 74,20  
237708….4 OĞ***** UZ** --- Sınava Girmedi.
117682….6 EM*** DA*** --- Sınava Girmedi.
491200….6 EN** YI**** --- Mezuniyeti İlan Şartını Taşımıyor.
 
 
Bu duyuru tebligat mahiyetinde olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.