Duyurular
Giresun Üniversitesinden Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Naklen Geçmek İsteyen İdari Personele Muvafakat Verilmesi ile Giresun Üniversitesine Açıktan (Tekrar) veya Naklen Ataması Yapılacak Personele İlişkin Usul ve Esasların Değerlendirme Kurulu” başlıklı 6.maddesinin 1.fıkrası uyarınca oluşturulan Kurulca söz konusu Usul ve Esasların “Değerlendirme İlkeleri” başlıklı 5.maddesi hükmü çerçevesinde Üniversitemizde görev yapan idari personelin diğer kamu kurum ve kuruluşlarına naklen atanma talepleri ile muvafakat talep formları ve ekinde yer alan belgenin incelenmesi neticesinde;
 
Sıra No Adı Soyadı Görev Yeri Unvanı Muvafakat Talep Nedeni Açıklama Sonuç
1 U*** G******* Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Tekniker Sağlık Mazereti Usul ve Esasların 5/1-A Maddesinde Belirtilen Nitelikleri Taşımaktadır. Muvafakat Talebi Uygun Görülmüştür.
2 S**** S*** Eynesil Kamil Nalbant Meslek Yüksekokulu Şef Sağlık Mazereti Usul ve Esasların 5/1-A Maddesinde Belirtilen Nitelikleri Taşımaktadır. Muvafakat Talebi Uygun Görülmüştür.
3 M**** Y**** Alucra Turan Bulutçu Meslek Yüksekokulu Bilgisayar İşletmeni Sağlık Mazereti Usul ve Esasların 5/1-A Maddesinde Belirtilen Nitelikleri Taşımaktadır. Giresun Merkezine Atanması Yönünde Muvafakat Talebi Uygun Görülmüştür.
4 G******* S***** Üniversite Hastanesi Başmüdürlüğü Hemşire Eş Durumu Usul ve Esasların 5/1-B Maddesinde Belirtilen Nitelikleri Taşımaktadır. Muvafakat Talebi Uygun Görülmüştür.
5 F**** C****** Sağlık Bilimleri Fakültesi Bilgisayar İşletmeni Eş Durumu Usul ve Esasların 5/1-B Maddesinde Belirtilen Nitelikleri Taşımaktadır. Muvafakat Talebi Uygun Görülmemiştir.
6 F**** K***** Mühendislik Fakültesi Bilgisayar İşletmeni Kariyer Unvanlı Kadroya Atanma Usul ve Esasların 5/1-Ç Maddesinde Belirtilen Nitelikleri Taşımaktadır. Üst Bir Göreve Yükselmesi veya Kariyer Unvanlı Bir Kadroya Atamasının Yapılmış Olması Şartıyla Muvafakat Talebi Uygun Görülmüştür.
7 M****** T**** Keşap Meslek Yüksekokulu Bilgisayar İşletmeni ---- --- Usul ve Esaslarda Yapılacak Olan Revize Çalışmasından Sonra Muvafakat Talebi Yeniden Değerlendirilecektir.
           
Yukarıdaki listede yer aldığı şekilde değerlendirilerek sonuçlanmasına 02.06.2021 tarihli ve 2021/02 sayılı kararı ile karar verilmiş olup, söz konusu karar Rektörlük Makamının 08.06.2021 tarihli ve 25184 sayılı Olur’u ile de uygun görülmüştür.
İlanen duyurulur.