Duyurular
Giresun Üniversitesinden Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Naklen Geçmek İsteyen İdari Personele Muvafakat Verilmesine İlişkin Usul ve Esasların Değerlendirme Kurulu” başlıklı 6.maddesinin 1.fıkrası uyarınca oluşturulan Kurulca söz konusu Usul ve Esasların “Değerlendirme İlkeleri” başlıklı 5.maddesi hükmü çerçevesinde Üniversitemizde görev yapan idari personelin diğer kamu kurum ve kuruluşlarına naklen atanma talepleri ile muvafakat talep formları ve ekinde yer alan belgelerin incelenmesi neticesinde;
 
 
Sıra No Adı Soyadı Görev Yeri Unvanı Muvafakat Talep Nedeni Açıklama Sonuç
1 Adem YANIK Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü Sağlık Teknikeri Eş Durumu Usul ve Esasların 5/1-B Maddesinde Belirtilen Nitelikleri Taşımaktadır. Muvafakat Talebi Uygun Görülmüştür.
2 Fatıma DALAR Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Mimar Eş Durumu Usul ve Esasların 5/1-B Maddesinde Belirtilen Nitelikleri Taşımaktadır. Muvafakat Talebi Uygun Görülmüştür.
3 Nurdan BAŞKAN Devlet Konservatuvarı Bilgisayar İşletmeni Eş Durumu Usul ve Esasların 5/1-B Maddesinde Belirtilen Nitelikleri Taşımaktadır. Muvafakat Talebi Uygun Görülmüştür.
4 Şebnem BAKICI Kütüphane ve Dökümantasyon Daire Başkanlığı Kütüphaneci Eş Durumu Usul ve Esasların 5/1-B Maddesinde Belirtilen Nitelikleri Taşımaktadır. Resmi İşlemlerin Gerçekleşmesi Şartıyla Muvafakat Talebi Uygun Görülmüştür.
5 Mehtap AKTAŞ Yabancı Diller Yüksekokulu Şef --- Usul ve Esasların 5.Maddesinde Belirtilen Nitelikleri Taşımamaktadır. Muvafakat Talebi Uygun Görülmemiştir.
6 Derya TAŞ Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar İşletmeni --- Usul ve Esasların 5.Maddesinde Belirtilen Nitelikleri Taşımamaktadır. Muvafakat Talebi Uygun Görülmemiştir.
7 Tuncay BAYRAKRAR İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Şoför Sağlık Mazereti Usul ve Esasların 5/1-A Maddesinde Belirtilen Nitelikleri Taşımamaktadır. Muvafakat Talebi Uygun Görülmemiştir.
8 Fatih KEFELİ Mühendislik Fakültesi Bilgisayar İşletmeni Sağlık Mazereti Usul ve Esasların 5/1-A Maddesinde Belirtilen Nitelikleri Taşımamaktadır. Muvafakat Talebi Uygun Görülmemiştir.
9 Mehmet YAMAN Şebinkarahisar Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Bilgisayar İşletmeni Sağlık Mazereti Usul ve Esasların 5/1-A Maddesinde Belirtilen Nitelikleri Taşımamaktadır. Muvafakat Talebi Uygun Görülmemiştir.
10 Mihriban SATILMIŞ Şebinkarahisar Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Bilgisayar İşletmeni --- Usul ve Esasların 5.Maddesinde Belirtilen Nitelikleri Taşımamaktadır. Muvafakat Talebi Uygun Görülmemiştir.
11 Emrah HACISALİHOĞLU Eynesil Kamil Nalbant Meslek Yüksekokulu Bilgisayar İşletmeni Sağlık Mazereti Usul ve Esasların 5/1-A Maddesinde Belirtilen Nitelikleri Taşımamaktadır. Muvafakat Talebi Uygun Görülmemiştir.
12 Kerim GÜDÜL Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Şef --- Usul ve Esasların 5.Maddesinde Belirtilen Nitelikleri Taşımamaktadır. Muvafakat Talebi Uygun Görülmemiştir.
13 Mustafa TEKİN Keşap Meslek Yüksekokulu Bilgisayar İşletmeni Sağlık Mazereti Usul ve Esasların 5/1-A Maddesinde Belirtilen Nitelikleri Taşımamaktadır. Muvafakat Talebi Uygun Görülmemiştir.
14 Selim ARSLAN Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Şef --- Usul ve Esasların 5.Maddesinde Belirtilen Nitelikleri Taşımamaktadır. Muvafakat Talebi Uygun Görülmemiştir.
15 Sıdıka ARSLAN Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Şef --- Usul ve Esasların 5.Maddesinde Belirtilen Nitelikleri Taşımamaktadır. Muvafakat Talebi Uygun Görülmemiştir.
16 Çiğdem KARAPINAR KILINÇ Genel Sekreterlik Bilgisayar İşletmeni --- Usul ve Esasların 5.Maddesinde Belirtilen Nitelikleri Taşımamaktadır. Muvafakat Talebi Uygun Görülmemiştir.
17 Filiz ÖZDER Genel Sekreterlik Bilgisayar İşletmeni --- Usul ve Esasların 5.Maddesinde Belirtilen Nitelikleri Taşımamaktadır. Muvafakat Talebi Uygun Görülmemiştir.
18 Nazlı ZEYTİN Genel Sekreterlik Şef --- Usul ve Esasların 5.Maddesinde Belirtilen Nitelikleri Taşımamaktadır. Muvafakat Talebi Uygun Görülmemiştir.
19 Özgür AYDIN İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Kaloriferci --- Usul ve Esasların 5.Maddesinde Belirtilen Nitelikleri Taşımamaktadır. Muvafakat Talebi Uygun Görülmemiştir.
20 Emine BÜTÜNER Personel Daire Başkanlığı Şef Eş Durumu Usul Ve Esasların 5/1-B Maddesinde Belirtilen Nitelikleri Taşımamaktadır. Muvafakat Talebi Uygun Görülmemiştir.
21 Volkan BÜTÜNER İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Bilgisayar İşletmeni Sağlık Mazereti Usul ve Esasların 5/1-A Maddesinde Belirtilen Nitelikleri Taşımamaktadır. Muvafakat Talebi Uygun Görülmemiştir.
22 Mürüvvet KUNAK Fen Bilimleri Enstitüsü Enstitü Sekreteri --- Usul ve Esasların 5.Maddesinde Belirtilen Nitelikleri Taşımamaktadır. Muvafakat Talebi Uygun Görülmemiştir.
 
Yukarıdaki listede yer aldığı şekilde değerlendirilerek sonuçlanmasına 21.06.2019 tarihli ve 2019/01 sayılı kararı ile karar verilmiş olup, söz konusu karar Rektörlük Makamının 28.06.2019 tarihli ve E.33682 sayılı Olur’u ile de uygun görülmüştür.
 
Bu ilan tebliğ niteliğinde olup ayrıca ilgililere tebligat yapılmayacaktır.
 
İlanen Duyurulur.