Duyurular
SIRA NO BAŞVURAN ADAYLAR
ALES
PUANI
ALES
PUANININ
 %60'I
YABANCI DİL
PUANI
YABANCI DİL
PUANININ
%40'I
TOPLAM
PUAN
AÇIKLAMA
   1 Seren ERAVCI 70,64405 42,38643 67,50000 27,00000 69,38643 SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI
               
 
Sınav Tarihi: 24 OCAK 2020
Sınav Yeri   : Devlet Konservatuvarı
Sınav Saati : 10:00


NOT: Bu duyuru ilan niteliğinde olup, adaylara ayrıca yazılı bir tebligat yapılmayacaktır.