Duyurular
Üniversitemiz kadrolarına yerleştirilen adayların 16/07/2021 tarihinden itibaren 06/08/2021 tarihi mesai bitimi 17:00'ye kadar aşağıda belirtilen belgelerle birlikte Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.
 *Arşiv Araştırması sonucu olumlu neticelenen adayların ataması yapılacaktır.
 *Yukarıda belirtilen süre içerisinde istenen belgeleri teslim etmeyen adayların atamaları yapılmayacaktır.
 *Bu duyuru tebligat mahiyetinde olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
 İSTENEN BELGELER:
1-Atama Başvuru Formu (GRÜ Personel Daire Başkanlığı Dokümanlar/İdari Dokümanlar kısmından temin edilecektir.)
2-Güvenlik Soruşturması Formu (2 Nüsha Fotoğraflı, imzalı olacak ve bilgisayar ortamında düzenlenecektir.) (GRÜ Personel Daire Başkanlığı Dokümanlar/İdari Dokümanlar kısmından temin edilecektir.)
 
3-Mezuniyet belgesinin aslı veya e-devlet üzerinden alınan öğrenim belgesi.
4-Bilgisayar İşletmenliği sertifikası (Öğrenimi sırasında zorunlu/ortak/seçmeli bilgisayar dersi alan ve bu hususu resmi olarak belgeleyen adaylar “MEB’den Onaylı Bilgisayar İşletmeni Sertifikasına Sahip Olmak” niteliğine haiz sayılacaktır.)
5-Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmadığına dair sağlık raporu (Tek Hekim Olabilir.)
6- 4 adet vesikalık fotoğraf.
7- Nüfus Cüzdanı/Kimlik Belgesi Fotokopisi.
8- KPSS Yerleştirme Sonuç Belgesi
9- Askerlik Durum Belgesi/Terhis Belgesi (Erkek Adaylar İçin)
10-Adli Sicil Kaydı (E-devlet üzerinden alınabilir.)
11-Özgeçmiş (GRÜ Personel Daire Başkanlığı Dokümanlar/İdari Dokümanlar kısmından temin edilecektir.)
 
BAŞVURU ADRESİ: 
Giresun Üniversitesi
Personel Daire Başkanlığı
Gaziler Mah. Güre Yerleşkesi  Merkez/GİRESUN
Tel : 0 454 310 11 61