Duyurular
04 NİSAN 2023 tarih ve 233-1 sayılı
SENATO KARARI METNİ
03.04.2023 tarih itibariyle 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemine mahsus olmak üzere;
 1. Halihazırda uygulanmakta olan uzaktan eğitimle birlikte isteyen öğrencilere devam şartı aranmaksızın sınıflarda yüz yüze eğitim verilebilmesine,
 2. Derslerin aynı anda hem uzaktan eğitim ile hem de sınıflarda yüz yüze yapılmasına; yazı tahtası veya diğer materyalleri kullanmayı gerektirmeyen dersler, sınıf içinde yüz yüze yapılırken, eş zamanlı çevrim içi uzaktan eğitim ile de yapılacaktır. Ekstra materyal kullanmayı gerektiren dersler ise, sınıf içinde yüz yüze yapılacak, dersi veren öğretim elemanı tarafından çoklu ortam materyalleri (ders notları, derse ait materyaller/dokümanlar vb.) uzaktan eğitim sistemi üzerinden öğrencilerimizle paylaşılacaktır.
 3. Yükseköğretim kurumlarında uzaktan öğretime ilişkin usul ve esasların 6. Maddesinde yer verilen bir yarıyıldaki derslerin AKTS Kredilerine göre en fazla %30’nun uzaktan öğretim yoluyla verilebileceği yönündeki kısıtlamanın uygulanmamasına,
 4. Özel öğrenci olarak Üniversitemizde eğitim alan öğrencilerin de eğitimlerine aynı kararlar doğrultusunda sürdürmelerine,
 5. Nisan ayına ertelenmiş olan derslere ait uygulamaların Bahar dönemi içinde, yaz döneminde ya da bir sonraki eğitim-öğretim döneminde yüz yüze yapılmasına, bunlar mümkün olmazsa ödev-proje vb. şekillerde yapılmasına,
 6. Bahar Dönemindeki ara sınavların (özel öğrencilik hakkı verilen uygulama eğitimi içeren programlar hariç) “şeffaflık” ve “denetlenebilirlik” ilkesi esas alınarak uzaktan öğretim yöntemleriyle çevrimiçi yapılmasına,
 7. Yapılacak değerlendirmelerde; açık uçlu ya da çoktan seçmeli çevrimiçi sınavlar, ödevler, çevrimiçi kısa sınavlar, projeler, öğrenci yönetim sistemi (ÖYS) etkinlikleri ÖYS kullanım analizleri ve benzeri uygulamaların kullanılabilmesine,
 8. Yarıyıl sonu, tek ders, tez izleme, yeterlilik sınavı gibi sınavların ise ne zaman ve nasıl yapılacağını ilgili akademik birimlerin belirlemesine,
 9. Daha önce yüz yüze eğitim öğretim yapılmasına karar verilen derslerin (uygulamalı bilimler) yüz yüze yapılmasına devam edilmesine,
 10. MYO’larda uygulanmakta olan 3+1 staj uygulamasına daha önceki kararlar doğrultusunda devam edilmesine,
 11. Yürürlükte olan Pedagojik Formasyon Sertifika Programlarına daha önce alınan kararlar doğrultusunda devam edilmesine…