Duyurular
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ
PEDAGOJİK FORMASYON BİRİMİ
PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI 2021-2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ DUYURUSU
 
 
     Giresun Üniversitesi Pedagojik Formasyon Birimi tarafından yürütülecek olan Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı kapsamında 2021-2022 eğitim-öğretim yılında açılması planlanan bölüm/program dağılımı aşağıdaki tabloda belirtildiği gibidir. İlgili programın kontenjanları, başvuru tarihleri ve akademik takvimi Senato tarafından belirlenerek (https://www.giresun.edu.tr) web adresinden ilan edilecektir.
 
Öğretmenliğe Kaynaklık eden Program/Bölüm/Dal Mezunlarının Atanabileceği Alanlar ve Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama Alanları
 
SIRA
NO
ATAMAYA ESAS
OLAN ALAN
MEZUN OLDUĞU YÜKSEKÖĞRETİM
PROGRAMI/FAKÜLTE
KONTENJAN
1 Beden Eğitimi
 1. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
 2. Spor Bilimleri Fakültesi
 3. Spor      Bilimleri         ve      Teknolojisi Yüksekokulu
 
2 Bilişim Teknolojileri
 1. Bilgisayar Mühendisliği
 2. Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği
 3. Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği
 4. Matematik-Bilgisayar Bölümü
 5. İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri (*)
 6. Bilgisayar Teknolojisi Bölümü
 7. Bilgisayar      Teknolojisi      ve     Bilişim Sistemleri Bölümü
(*)
 1. Bilgi Teknolojileri (*)
 2. Yazılım Mühendisliği
 3. Bilişim Sistemleri Mühendisliği
 4. Elektronik ve Bilgisayar Bölümü
 5. Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri
 6. Bilgisayar Bilimleri
(*)     Mesleki     ve     Teknik     Ortaöğretim Kurumlarına
Atanamazlar.
 
3 Biyoloji
 1. Biyoloji Bölümü
 2. Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü
 3. Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji
 
4 Coğrafya 1. Coğrafya Bölümü  
 
5 Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi   1. İlahiyat Fakültesi
 1. İlahiyat Bilimleri Fakültesi
 2. Uluslararası İslam ve Din Bilimleri Fakültesi
 3. Dini İlimler Fakültesi
 4. İslami İlimler Fakültesi
 
6 İmam- Hatip Lisesi Meslek Dersleri
 1. İlahiyat Fakültesi
 2. İlahiyat Bilimleri Fakültesi
 3. Uluslararası İslam ve Din Bilimleri Fakültesi
 4. Dini İlimler Fakültesi
 5. İslami İlimler Fakültesi
 
7 Fizik
 1. Fizik Bölümü
 2. Fizik Mühendisliği
 
8 Görsel Sanatlar
 1. Resim
 2. Geleneksel Türk Sanatları
 3. Geleneksel Türk El Sanatları 4.Görsel Sanatlar Bölümü 5.Resim Anasanat Dalı
6. Heykel
 
9 İngilizce
 1. İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü
 2. Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü
 3. Mütercim-Tercümanlık            Bölümü (İngilizce)
 4. İngiliz Dil Bilimi Bölümü
 5. Çeviri Bilim Bölümü (İngilizce)
 6. İngiliz Dili ve Kültürü Bölümü
 
10 Kimya / Kimya Teknolojisi
 1. Kimya Bölümü
 2. Kimya Mühendisliği
 3. Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya Bölümü
 
11 Matematik
 1. Matematik Bölümü
 2. Matematik-Bilgisayar Bölümü (*)
 3. Matematik Mühendisliği (**)
 
 
 
    4.    Matematik     ve    Bilgisayar      Bilimleri Bölümü (*)
(*) Kredilerinin en az %70’ini matematik alanında
belgelendirenler.
(**)     1,2    ve    3’üncü    sıradaki    bölüm mezunlarınca ihtiyacın
karşılanamaması durumunda atanırlar
 
12 Muhasebe              ve Finansman
 1. İktisat (*)
 2. İşletme (*)
 3. Maliye (*)
 4. Muhasebe ve Finansal Yönetim Bölümü (*)
 5. Muhasebe ve Finans Yönetimi Bölümü (*)
 6. Bankacılık ve Finans Bölümü (*)
 7. Muhasebe Bölümü (*)
 8. Muhasebe Bilgi Sistemleri (*)
(*) Muhasebe ve Finansman Öğretmenliği ve İşletme
Öğretmenliği bölüm mezunlarınca ihtiyacın karşılanamaması
durumunda atanırlar.
 
13 Müzik
 1. Müzik Bölümü/Anabilim Dalları
 2. Müzik ve Sahne Sanatları Bölümünün;
 • Müzik Toplulukları Anasanat Dalı
 • Duysal (ses) Sanatları Tasarımı Anabilim Dalı
 • Koro
3. Güzel Sanatlar Fakültesi ve Türk Musikisi Devlet
Konservatuarı ile Devlet Konservatuarının;
belgelendirenler.
 
14 Tarih 1. Tarih Bölümü  
15 Türk Dili ve Edebiyatı
 1. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
 2. Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü
 3. Türk Halkbilimi Bölümü
 
16 Yiyecek          İçecek Hizmetleri
 1. Gastronomi ve Mutfak Sanatları
 2. Yiyecek İçecek İşletmeciliği Bölümü
 3. Beslenme ve Diyetetik (*)
 4. Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği Bölümü
 5. Gastronomi Bölümü
 
 
 
    (*) 1, 2, 4 ve 5’inci sıradaki bölüm mezunlarınca    ihtiyacın    karşılanamaması
durumunda atanırlar.
 
17 Sağlık/Sağlık Hizmetleri  
1. Hemşirelik Yüksekokulu (*)
2. Hemşirelik/Bölümü (*)
3. Ebelik/Bölümü (*)
 4. Sağlık Memurluğu/Bölümü (*)
5. Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri (*)
6. Sağlık Eğitimi Bölümü
 
18 Konaklama ve Seyahat Hizmetleri 1. Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği Öğretmenliği
 2. Konaklama İşletmeciliği Öğretmenliği
3. Turizm Öğretmenliği
 4. Turizm ve Otelcilik Grubu Öğretmenliği
 5. Turizm İşletmeciliği Öğretmenliği/Eğitimi
 6. Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Öğretmenliği/Eğitimi
7. Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği (*)
8. Turizm İşletmeciliği (*)
9. Turizm ve Otel İşletmeciliği (*)
 10. Konaklama İşletmeciliği (*)
 11. Seyahat İşletmeciliği (*)
12. Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik (*)
 13. Turizm ve Büro Yönetimi (*)
14. Turizm ve Rehberlik (*)
15. Turizm ve Otelcilik (*)
 
19 Giyim Üretim Teknolojiler/Moda Tasarım Teknolojisi 1. Hazır Giyim Öğretmenliği
2. Giyim Öğretmenliği
 3. Giyim Endüstrisi Öğretmenliği
 4. Moda Tasarımı Öğretmenliği
5. Hazır Giyim Teknolojisi Öğretmenliği
6. Moda Tasarımı (*)